Het nieuwe puntensysteem voor woonruimteverdeling wordt per 16 januari 2023 ingevoerd. Bij het nieuwe systeem is niet langer de inschrijftijd bepalend. Ook persoonlijke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je eerder een huis krijgt toegewezen.

Aanvankelijk zou het systeem halverwege 2021 worden ingevoerd wat later werd uitgesteld tot medio 2022. Het wordt nu begin 2023.

Tot dusver telde vooral de inschrijfduur mee bij het toewijzen van een sociale huurwoning, naast zaken als een urgentie. Deze worden nu aangevuld met de nieuwe voorwaarden. Het nieuwe systeem:

Bas Sommeijer verdiepte zich in het nieuwe systeem, zij legt het zo uit:

Het systeem wordt iets actiever. Je moet iets doen voor je punten. Doe je een maandje niets dan verlies je punten.
Iets preciezer:

WACHTPUNTEN
geen maximum
Ieder jaar ingeschreven geeft 1 punt. Preciezer, iedere dag geeft 0,003 wachtpunt.
Wachtpunten vervallen op het moment dat je een sociale huurwoning accepteert.

ZOEKPUNTEN
maximum 30
Reacties gelden op de reactietijd in die maand eindigt. Niet op het moment waarop je reageert.
0-3 reacties, punten blijven gelijk
4 reacties, 1 punt per maand

Je krijgt 1 punt aftrek (-1) voor de volgende zaken
– Geen reacties op woningen
– Uitnodiging om een woning te bekijken maar je komt niet op dagen
– Na bezichtiging, maar je accepteert de woning niet, geen interesse

SITUATIEPUNTEN
maximum 12, 3 jaar geldig
Geldig voor 50% van het aanbod op WoningNet en Woonmatch. Aangegeven in de advertentie.
Woningzoekenden in dringende omstandigheden kunnen situatiepunten aanvragen.
Dringende situaties

– uit elkaar met kinderen Als ouders uit elkaar gaan en samen de zorg voor de kinderen hebben;
– gezin inwonend bij anderen Gezinnen met kinderen tot 18 jaar die inwonen bij een ander huishouden;
– pleegjongeren;
– jongeren met Wmo-ondersteuning.

U krijgt een waarschuwing en 1 punt aftrek (-1) als
– Niet komt kijken naar een woning zonder afmelding
– De woning krijgt en dan weigert
– De woning krijgt en dan de documenten niet of te laat inlevert
Gebeurt dit 2x in een jaar dan worden situatiepunten afgebouwd.

STARTPUNTEN
Startpunten bouw je niet op. Deze punten worden aangevraagd, en bij goedkeuring eenmalig en in één keer toegekend.
Experiment Zaanstad en Amsterdam tot 2025 voor 2,5 jaar of als gemeente eerder stopt.
Alleen geldig in eigen gemeente.
10 punten, woningcooperatie kan dit verlengen voor 2 jaar.

Voorwaarden
– het vijfjarig jongerencontract loopt af binnen zes maanden;
– er is nog geen vervangende woonruimte gevonden;
– de jongere voldoet aan de inkomensvoorwaarden voor een sociale huurwoning;
– er zijn geen woningen geweigerd;
– er is aantoonbaar genoeg gezocht via WoningNet, en het voor de jongere **maximaal haalbare aantal zoekpunten behaald.**

Jongeren kunnen startpunten aanvragen via vraagpuntenaan.nl.

Afbouw startpunten
– Niet komt kijken naar een woning zonder afmelding
– De woning krijgt en dan weigert
– De woning krijgt en dan de documenten niet of te laat inlevert

Gebeurt dit 2x in een jaar dan worden alle startpunten afgebouwd.

Mocht je het fijn vinden om geholpen te worden, of als je vragen hebt dan kan je terecht bij het gratis informatiepunt van De Bieb.