Nieuw steunpakket voor cultuur in Zaanstad

Zaanstad heeft drie regelingen opengesteld om de cultuursector te helpen om de coronajaren te boven te komen.

Toto begin 2022 golden er nog coronamaatregelen waardoor theaters, podia, café’s en andere openbare gelegenheden niet of beperkt open waren. Ook hebben makers, amateurverenigingen en culturele instellingen zoveel ingeteerd op hun reserves, dat het opstarten van nieuwe projecten lastig is.

Wethouder Cultuur Annette Baerveldt zegt in het persbericht van Zaanstad:

“Deze regelingen moeten voorkomen dat het culturele aanbod verschraalt. Om op lange termijn een stad te blijven met een levendige culturele sector is ondersteuning noodzakelijk.”

Net als in 2021 is er een subsidieregeling ter ondersteuning van het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Om in aanmerking te komen voor steun moeten de activiteiten “een impuls geven aan de doorontwikkeling van een authentieke, onderscheidende en stadsbrede cultuursector, met ruimte voor vernieuwing.” Per aanvraag is maximaal € 20.000 beschikbaar.

Aan de stimuleringsregeling is een hoofdstuk toegevoegd voor het stimuleren van kleine initiatieven. Dit is een laagdrempelige subsidie van maximaal € 750 voor culturele organisaties en makers. Deze subsidie is vooral bedoeld om jeugd en jonge talenten te ondersteunen. De subsidie kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld promotiefoto’s, content voor de eigen website of huur van een locatie voor een optreden.

Het totale budget voor de stimuleringsregeling is € 200.000, waarvan € 30.000 is gereserveerd voor de kleine initiatieven tot € 750.

Ook dit jaar is er een regeling voor aantoonbare schade die kleinere instellingen, amateurverenigingen en organisatoren van culturele activiteiten hebben opgelopen door de coronamaatregelen. Amateurverenigingen en kleinere instellingen kunnen maximaal € 4.000 van hun voorziene exploitatietekort over 2022 vergoed krijgen. Voor middelgrote instellingen geldt een maximum van € 25.000 aan schadevergoeding. Zaanstad heeft in totaal € 200.000 beschikbaar.

Aanvragen voor alle regelingen kan tot 15 november 2022.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *