Nieuwbouw Et Buut/Westerkim weer vertraagd (nu: zomer 2021)

De opleverdatum van de nieuwe basisscholen Et Buut en Westerkim naast het Volkspark in Zaandam is opnieuw met een jaar vertraagd.

Zaanstad hoopt dat de school na de zomervakantie van 2021 in gebruik kan worden genomen.

Wethouder Natastja Groothuismink wil niet inhoudelijk ingaan op het conflict met bouwer ADS over de nieuwbouw van IKC Overtuinen.

Eigenlijk zou de nieuwe school deze zomer klaar zijn maar door een conflict tussen de bouwer en Zaan Primair (de ‘bouwheer’ van het project) heeft het werk maanden stilgelegen. De geschiedenis van nieuwbouw en uitstel duurt al zo’n jaar of 10. Een dieptepunt werd bereikt toen de Raad van State het bestemmingsplan vernietigde omdat Zaanstad niet genoeg rekening had gehouden met de belangen van bedrijven aan de Mauritsstraat. Voor een onbekend bedrag moest een ondernemer op kosten van de gemeente verhuisd worden.

Losgeknipt

Begin deze maand is het werk hervat. Maar het conflict tussen ADS en Zaan Primair is niet opgelost waardoor realisatie van het project niet gegarandeerd is. Over het conflict, de oplossing en de kosten geeft de wethouder weinig informatie, behalve dat er sprake is van “een bijgesteld constructief ontwerp.” Hoe het conflict opgelost wordt is onduidelijk (Rechtszaak? Arbitrage?). De rekening zou overigens wel bij Zaan Primair (dus bij Zaanstad) terecht kunnen komen:

“de uitvoering is losgeknipt van het conflict. Voor het conflict is een oplossing vooralsnog niet in zicht. In het procesvoorstel is opgenomen dat eventuele meerkosten van de vertraging en de aanpassing van het ontwerp voor rekening komen van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.”

De woordvoerder van wethouder Groothuismink laat weten dat Zaanstad “als financier van het gebouw en uiteindelijk eigenaar van de gymzaal de gemeente nauw contact heeft gehad met de bouwheer teneinde een doorbraak te creëren” maar: “het conflict moet nog worden opgelost. Hierover kunnen nog geen nadere gegevens worden verstrekt.”

Speeldek

Wat het ‘bijgestelde constructief ontwerp’ inhoudt is niet bekend gemaakt. Op de MAAK-website verscheen deze maand wel een bericht over een speeldek boven een parkeerplaats die tussen de nieuwe school en de Provincialeweg gebouwd moet worden.

Zaanstad kreeg eerder een subsidie van € 872.395 voor de Mauritsbuurt van de provincie “om vervuilde grond te saneren, bedrijven te verplaatsen en de bereikbaarheid te garanderen.” en schreef dat ze “een houten dek als openbare ruimte met daaronder parkeerplaatsen voor auto’s” wil realiseren tussen de school en de Provincialeweg. De subsidie moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten.

In de originele plannen voor de school waren er op die plek zorgwoningen gepland, dat is later vervangen door ‘nieuwbouwwoningen’ (zie kaart onder die nog steeds op de website van MAAK/Overtuinen staat).

Woningen

Volgens de woordvoerder van wethouder Groothuismink vervallen er geen woningen in het plan. Maar nieuwe plannen worden nog niet openbaar gemaakt (en ook niet voorgelegd aan de raad):

“Er worden impressies opgesteld, welke nog moeten worden gedeeld met de school en ook met de klankbordgroep. Beide partijen worden niet alleen geïnformeerd, maar ook geraadpleegd. Het volgende klankbordgroepoverleg staat in juni gepland. De plannen worden niet voorgelegd aan de raad.”

De parkeerplekken zijn volgens de woordvoerder:

“voor het personeel van de scholen, voor ouders / verzorgers die kinderen brengen en halen en voor het avondgebruik van de gymzaal.

Daarnaast komen er parkeerplaatsen die bestemd zijn voor de ontwikkeling op de kop van het kavel aan de Provincialeweg, maar deze ontwikkeling bevindt zich nog in de onderzoeksfase. De parkeerplaatsen worden niet openbaar.”

De “ontwikkeling op de kop van het kavel aan de Provincialeweg” is dus het stuk waar dus woningen komen naast een parkeerplaats/speeldek (tenzij er ‘De Kroon’ mee wordt bedoeld).

kaart buut overtuinen

 Lees hier alles over de nieuwbouw van Et Buut en Westerkim.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *