Nieuwbouw op Zaanse Schans? Of liever De Oude Wolf?

Er zijn nieuwbouwplannen voor het Jacob Visterrein aan de Kalverringdijk, aan het eind van de Zaanse Schans (zie eerder bij De Orkaan). Het zou om 10 woningen gaan, één ervan zou vier woonlagen hoog worden, wat het panorama van de Schans behoorlijk zou aantasten.

Daarmee lijkt er een einde te komen aan de plannen van Stichting De Oude Wolf om het terrein een bestemming te geven die meer in lijn is met de historische plek en de sfeer van de Zaanse Schans.

De stichting, waarvan de naam ontleend is aan de oliemolen die ooit op het tegenwoordige Jacob Visterrein ligt, is een initiatief van Zaanse historische verenigingen en enkele stichtingen: De Zaansche Molen, Zaans Erfgoed, de Zaanse Schans, Zaan & Dijk, Zaans Schoon en Kalverpolder.

Ron Sman, penningmeester van De Oude Wolf, noemde in de Windbrief (nieuwsbrief van de Zaanse Molen) nieuwbouw op het Jacob Visterrein al een “ongewenste ontwikkeling”. Er werd actie gevoerd tegen “verrommeling” van de Zaanse Schans.

Aanvankelijk zou eigenaar Rito Holding in Heiloo voorstander van het plan zijn, als zijn hun investering zouden kunnen terugverdienen.

Het plan van de Oude Wolf was om op het terrein een historische scheepswerf te vestigen. Dat plan is onderzocht door LAgroup, die het als onhaalbaar kenschetste. Er zouden wel alternatieve scenario’s onderzocht worden – maar dat heeft kennelijk geen resultaat opgeleverd. Cruciaal in de plannen was een verhuizing van het Molenmuseum naar die plek, maar dat lijkt vooralsnog niet te gebeuren.

(De LAgroup is een ‘goede’ bekende in Zaanstad – eerder voorzag zij het plan voor het eerste Cultuurhuis, inclusief horeca, bibliotheek, Kade, Fabriek en Fluxus van het predikaat ‘haalbaar’ – en dat zonder enige financiële en cijfermatige onderbouwing).

De afbeelding van de Oude Wolf is terug te vinden op een tegelplateau dat in het Molenmuseum te vinden is. De molen werd omstreeks 1615 gebouwd – als De Gouden Wolf – en in december 1877 gesloopt.