Wie in Alkmaar in de auto stapt om naar Amsterdam Sloterdijk te gaan, doet daar nu volgens de berekeningen van de Provincie Noord-Holland 34 minuten over. In 2030 is dat 31 minuten als er niks aan die verbinding gebeurt (die verlaging komt door andere maatregelen).

Als er een A8-A9 verbinding komt, doet de automobilist er in 2030 geen 31 maar 30 minuten over als de nulplus-variant (door Krommenie) gekozen wordt, bij de Heemskerk- en Golfbaan-varianten duurt het nog steeds 31 minuten: 0 minuten tijdwinst.

Automobilisten uit Heemskerk en Beverwijk profiteren wel van de Heemskerk- en Golfbaan-varianten, voor hen is de Nulplus langer of levert geen tijdwinst op: “alle alternatieven [hebben] zowel positieve als negatieve effecten”.

Dit blijkt uit Milieu Effect Rapportage (MER) van de Provincie Noord-Holland. Tijdswinst is in de meeste gevallen marginaal. De grootste tijdswinsten (tot ruim 7 minuten) worden behaald tijdens ritjes tussen Haarlem en Assendelft via de Heemskerk- en Golfbaan-varianten.

Lokaal verkeer (Krommenie – Zaandam, Krommenie – Beverwijk, Wormerveer – Uitgeest) gaat er over het algemeen op achteruit qua reistijd, behalve als je vanuit Zaandam of Wormerveer naar Uitgeest of Heemskerk via het nieuwe nulplus-viaduct reist. (de hele tabel staat onderaan dit artikel)

De prijsverschillen zijn fors. Het Nul-plusalternatief is met € 230 miljoen het goedkoopste, het Golfbaanalternatief is ietsje duurde: € 265 miljoen. Het Heemskerkalternatief is zelfs aanzienlijk duurder: € 445 miljoen. Bij die laatste twee alternatieven Heemskerk en Golfbaan komt er nog € 23 à € 59 miljoen bij omdat er een tankstation langs de A9 moet worden verplaatst.

Daarnaast zijn de gevolgen voor de leefbaarheid en het landschap in kaart gebracht. Het Nulplus-alternatief krijgt bij leefmilieu (geluid, lucht, veiligheid) maar één plusje (de andere twee zijn positiever omdat Krommenie dan minder verkeer krijgt). Voor de rest levert de verbinding alleen maar minnetjes en nulletjes op (aantasting Stelling van Amsterdam, natuur, bodem en water, ruimtegebruik.)

De tabel met alle reistijdverschillen (klik voor vergroting). Het gaat om de vergelijking met de ‘geschatte’ tijd in 2030 als de A8-A9 niet wordt aangepast. Die schatting vindt plaats op basis van het Verkeerskundig Noordvleugel Model (VENOM).