Nieuwe moskee Madagaskar krijgt geen zegen van buren

Ondanks de verzekering van Zaanstad dat er geen zwaarwegende bezwaren van de buurt tegen de nieuwbouw van de moskee aan het Madagaskar zijn, denken veel buren daar anders over.

Ze verbazen zich vooral over de conclusie van Zaanstad dat ondertekening van een burenakkoord, mediation en het ‘meenemen’ van zienswijzen, geleid hebben tot het wegnemen van de bezwaren.

Buren zeggen dat ze geen problemen met de moskee hebben en ook niet met een verbouwing maar wel met de omvang van het plan: de moskee wordt volgens hen te groot waardoor het meer mensen zal aantrekken wat ten koste gaat van de leefbaarheid. Ook vinden ze de nieuwbouw te hoog.

De vorige plannen dateren van twee jaar geleden, en in feite is er nauwelijks iets wezenlijks aan de plannen veranderd. De moskee wordt ruim twee à drie maal zo groot als z’n voorganger en een stukje naar achter verplaatst op grond die door de gemeente aan de moskee verkocht wordt. Het gebouw wordt fors hoger: 7,25 meter, dat is 2,5 meter hoger dan de maximale bouwhoogte die het bestemmingsplan toelaat.

Volgens Zaanstad is dat geen probleem: het sluit beter aan bij de maximale hoogte van 9,0 meter van (een deel van) de aangrenzende woningen. Bovendien hebben de bewoners van Lanzarote 1 “met hun handtekening in het burenakkoord aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het project.”

Dat de bewoners (meervoud) van Lanzarote 1 met name genoemd worden in openbare stukken is volgens omwonenden al vreemd (en waarschijnlijk in strijd de privacy-regels), maar ook klopt het volgens hen niet. Het moskeebestuur heeft twee informatieavonden gehouden, daar is het ‘burenakkoord’ niet aan de orde geweest. Mensen van de moskee zijn wel langs de deuren gegaan om het akkoord te laten ondertekenen. Ook bij Lanzarote 1, daar is wel getekend, maar niet door de hoofdbewoner/eigenaar.


UPDATE 17 februari 2020: De gemeente stelt dat het volgens hen niet in strijd is met de AGV, een adres is geen persoonsgegeven:

Het benoemen van een adres zonder verdere context is niet tot een specifieke persoon herleidbaar. Pas wanneer er meer context gegeven wordt waardoor het adres een zodanig specifiek karakter krijgt dat het tot de bewoner herleidbaar is, wordt het een persoonsgegeven. Dat is in deze situatie niet het geval.

Dat via andere openbare bronnen (het naambordje bij de voordeur) wel de namen van de bewoners van dit adres te herleiden zouden kunnen zijn, maakt niet dat het adres op zichzelf een persoonsgegeven is.


Burenakkoord

Dat het Burenakkoord sowieso door Zaanstad gebruikt werd, was voor de buren een verrassing. Wanneer het akkoord is verspreid en getekend, is niet duidelijk, er staat geen datum op, en Zaanstad heeft nog niet geantwoord op onze vragen daarover. Of het Burenakkoord als steun gebruikt kan worden is de vraag. Volgens Zaanstad zijn er 50 woningen binnen 100 meter van de moskee:

“Er zijn elf handtekeningen overgelegd van omwonenden die geen bezwaar hebben tegen het project. De woningen van deze elf omwonenden liggen verspreid van de projectlocatie. Niet bekend is of dit ook moskeebezoekers zijn; aanvrager heeft aangegeven dat de moskee veel bezoekers van buiten de wijk ontvangt. Van de vier direct aangrenzende percelen heeft maar één bewoner expliciet verklaard geen bezwaar te hebben.”

In het burenakkoord staat dat buren die tekenen daarmee “steun en akkoord voor de uitbreidingsplannen aantoonbaar maken”. De datum is van belang omdat het daarmee duidelijk wordt welke plannen precies bedoeld worden. In de tekst worden de buren bedankt voor hun aanwezigheid bij de bijeenkomst van 5 januari 2016.

Ook uit de aanvraag van Zaanstad is op te maken dat het om 2016 ging. In februari 2018 kondigde B&W aan een vergunning te willen verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Toen is pas het plan in detail gepubliceerd, als de 11 buren in 2016 ‘ja’ tegen gezegd tegen een plan, was het niet het plan dat door de gemeente in 2018 is gepubliceerd. (artikel gaat door onder de afbeelding)

burenakkoordHet ondertekende burenakkoord zorgt er volgens Zaanstad ook voor dat de de buren geen last van schaduwwerking hebben: “Deze effecten zijn door de draaiende zon echter kortdurend. Er wordt nog ruim voldaan aan de criteria van de lichte TNO-norm. In combinatie met het burenakkoord van de bewoners van dit adres achten wij de effecten acceptabel.”

Mediation

In een toelichting suggereert Zaanstad dat de resultaten van een mediation-traject tot aanpassingen hebben geleid: “De zienswijzen en de resultaten van het mediationtraject die aan de gemeente zijn teruggekoppeld, zijn in deze nieuwe ruimtelijke onderbouwing meegenomen.” Het zou o.a. om parkeren gaan, “betrokkenen hebben aangegeven dat deze afspraken geen vastlegging behoeven.” Ook zijn er volgens Zaanstad “in het mediationtraject tussen de moskee en omwonenden ook afspraken gemaakt om mogelijke geluidsoverlast door spelende kinderen te voorkomen.”

Met succesvolle mediation dus? Nou nee… “De mediation is beëindigd, zonder dat overeenstemming is bereikt over de nieuwbouw van de moskee.”

Ook schrijft Zaanstad dat “over deze mediation door partijen onderling afspraken gemaakt zijn over vertrouwelijkheid. Er kan daarom geen inhoudelijk verslag over deze mediation worden gedaan.”

Het soort omwonenden dat zij niks mogen zeggen over de mediation maar dat Zaanstad kennelijk wel uitkomsten van het traject in de aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan mag gebruiken: “we voelen ons klemgezet door de gemeente”.

Zienswijzen

Tegen de nieuwbouwplannen zijn zienswijzen naar voren gebracht: “de hierin genoemde aspecten zijn met name geuit tegen de omvang en buurtfunctie van de moskee, de gevolgen voor de parkeersituatie in de omgeving en geluidsoverlast door spelende kinderen en nachtelijke bezoeken tijdens de ramadan.”

Eén van de concrete veranderingen is dat er nu ondoorzichtige melkglazen ramen worden gebruikt aan één kant van de moskee en dat er een schutting van 1.80 meter wordt gebouwd.

De plek, de omvang en de hoogte zijn niet aangepast. Bewoners blijven boos:

“het verhaal is dat de gemeente met de moskee op deze bouwvergunning lijkt te hebben ingezet en dat dit koste wat het kost zo door moet gaan. Er is nauwelijks tot geen overleg met ons.”

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *