Nieuwe sporthal en tennisfusie in Wormer?

Wormerland onderzoekt of het mogelijk is om in Wormer een nieuwe sporthal te bouwen.

Er worden diverse locaties onderzocht, waar bestaande sportvoorzieningen kunnen worden samengevoegd. De nieuwe hal moet ook geschikt zijn voor topsport.

Daarnaast bekijken tennisverenigingen of ze samen verder kunnen op een nieuwe locatie.

Eind 2020 is duidelijk of nieuwbouw haalbaar is en welke locatie daarvoor het meest geschikt is.

Aanleiding voor het onderzoek is de slechte staat van de huidige sporthal aan de Spatterstraat in Wormer, waardoor hoge onderhoudskosten verwacht worden. Volgens NV Sportfondsen Wormer moet er de komende jaren fors geïnvesteerd worden in onder andere installaties, de vloer en het dak. Jeroen Schalkwijk, wethouder duurzaamheid:

”Mede omdat het complex qua duurzaamheid niet meer voldoet aan de gewenste eisen, is een nieuwe sportaccommodatie wenselijk.”

Maar ook door het teruglopende ledenaantal bij de tennisverenigingen wordt er actie ondernomen. De gemeente voorkomen dat, door de teruglopende ledenaantallen, tennisverenigingen onbetaalbaar worden. Kees van Waaijen, wethouder Sport:

”Enkele tennisverenigingen onderzoeken daarom een eventuele samenwerking qua accommodaties of een fusie. Belangrijk is dat we tennis en andere mooie sporten kunnen blijven aanbieden aan onze inwoners.

We vinden het belangrijk dat onze sportverenigingen bij het onderzoek naar een nieuwe sportaccommodatie betrokken worden. Daarom onder meer ook Groen-Geel betrokken.“

Door op de vrijkomende locaties woningbouw te realiseren, wil de gemeente de sloop en nieuwbouw van een duurzame sporthal bekostigen.

bron: persbericht Wormerland

foto: ‘oude’ sporthal Spatterstraat, ruim 50 jaar oud

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *