Bewoners van het centrum Krommenie, verenigd in de Werkgroep Agathebuurt, maken zich “grote zorgen over de leefbaarheid” van het dorp.

Er wordt gebouwd en er worden plannen gemaakt voor nieuwbouw in het dorp, maar voor de verkeerssituatie lijkt geen aandacht. De dorp dreigt te verstoppen volgens bezorgde bewoners, bovendien verdwijnt er steeds meer groen in Krommenie.

Aanleiding zijn de forse bouwplannen die in totaal om zo’n 1.400 woningen gaan, wat bij elkaar neerkomt op ongeveer 3.000 nieuwe inwoners (en 1.300 extra auto’s). Krommenie telt nu 17.000 inwoners.

Zaanstad maakt wel plannen en geeft toestemming om te bouwen maar neemt nauwelijks concrete verkeersmaatregelen. De werkgroep noemt de beloofde brug bij plan Willis die er nooit kwam en de steeds maar uitblijvende A8-A9-verbinding.

Knelpunten

De nieuwbouwprojecten waar de werkgroep naar verwijst zijn o.a. het Gasfabriekterrein, Vlietsend, Eilanden van Hain, Mercurius, Durghorst, Vlaar, Chromos, Rosariumplein, Posterijen, Hermesstraat, Noorderhoofdstraat, Vlusch, PWN en de Groote Weiver. Dat zijn er bij elkaar al bijna 1.400 en daarnaast ziet de werkgroep nog een groot aantal kleinere particuliere projecten.

De verkeerssitiuatie is volgens de werkgroep nu al ‘zeer slecht’ en dat wordt door Zaanstad onderschreven, ook in de plannen van de gemeente wordt gesteld dat de verkeerssituatie ingrijpend aangepakt moet worden: “zonder aanpak van zulke knelpunten kunnen de ambitieuze nieuwbouwplannen van de gemeente niet worden gerealiseerd”. De werkgroep stelt dat het vooral bij mooie woorden blijft, concreet gebeurt er niets. Zaanstad:

“Dit alles maakt het noodzakelijk om vooruitlopend op het realiseren van de woningbouwplannen toekomstgerichte oplossingen te realiseren voor de bereikbaarheid””

De werkgroep ziet vooral het omgekeerde:

“Wat ons grote zorgen baart is, dat zonder dat eerst de zeer ernstige mobiliteitsproblematiek in Krommenie wordt opgelost, er blijkbaar toch al flink geïnvesteerd wordt in nieuwe grootschalige bouwplannen. Voor meerdere projecten worden zelfs al nieuwe bestemmingsplannen voorbereid.”

Verdwijnend groen

Zo noemen als voorbeeld de Eilanden van Hain, waar het “lastig blijkt om een goede verbindingsweg te realiseren” en de nieuwe Durghorst waar “ook de verbinding en het parkeren problematisch is”.

“Wij verzoeken u dan ook om prioriteit te geven aan een verbetering van de verkeerssituatie voordat de gemeente nog meer geld investeert in nieuwe bestemmingsplannen en beloftes doet aan particuliere partijen tot mogelijkheden van ontwikkeling.”

Bovendien wordt Krommenie door de bouwplannen steeds minder groen. Bij de Durghorst, Vlietsend, Noorderhoofdstraat en Rosariumplein verdwijnt er groen, en dat gebeurt ook door het plan om de Parklaan te verbreden.

“hoge appartementencomplexen zorgen voor een nog grotere hittestress en bomen en groene daken zijn al helemaal nergens voorzien. De toenemende verkeersbewegingen en parkeerdruk wordt in alle gevallen niet benoemd, niet uitgelegd of weergegeven.”

Padlaan

De plannen die er wel voor het verkeer zijn, verschuiven de problemen in plaats van ze op te lossen:

“Hoe kan de Padlaan tweerichtingsverkeer worden als dit tegelijkertijd ook de belangrijkste fietsverbindingsweg wordt? Als de Badhuislaan wordt afgesloten voor autoverkeer, hoe kan de Padlaan dan een ontsluitingsroute worden voor verkeer? Hoe kan een stukje Weverstraat worden afgesloten als dat nu al een belangrijke ontsluiting is?”

Leden van de werkgroep hebben in maart deelgenomen aan de sessies van MaakNoord over het ZaansMobiliteitsPlan voor Krommenie en Wormerveer.

“Naar aanleiding van deze sessies hebben wij de gemeente middels een brief van 21 maart 2021 verzocht met ons in overleg te gaan. Wij willen graag meedenken. Helaas hebben wij geen uitnodiging gehad voor een gesprek.”

Foto boven: De Posterijen (Noorderhoofdstraat), onder: Rolreder (Gasfabriek-terrein)