Noodkreet Krommenie: eerst wegen, dan woningen

Bewoners van het centrum Krommenie, verenigd in de Werkgroep Agathebuurt, maken zich “grote zorgen over de leefbaarheid” van het dorp.

Er wordt gebouwd en er worden plannen gemaakt voor nieuwbouw in het dorp, maar voor de verkeerssituatie lijkt geen aandacht. De dorp dreigt te verstoppen volgens bezorgde bewoners, bovendien verdwijnt er steeds meer groen in Krommenie.

Aanleiding zijn de forse bouwplannen die in totaal om zo’n 1.400 woningen gaan, wat bij elkaar neerkomt op ongeveer 3.000 nieuwe inwoners (en 1.300 extra auto’s). Krommenie telt nu 17.000 inwoners.

Zaanstad maakt wel plannen en geeft toestemming om te bouwen maar neemt nauwelijks concrete verkeersmaatregelen. De werkgroep noemt de beloofde brug bij plan Willis die er nooit kwam en de steeds maar uitblijvende A8-A9-verbinding.

Knelpunten

De nieuwbouwprojecten waar de werkgroep naar verwijst zijn o.a. het Gasfabriekterrein, Vlietsend, Eilanden van Hain, Mercurius, Durghorst, Vlaar, Chromos, Rosariumplein, Posterijen, Hermesstraat, Noorderhoofdstraat, Vlusch, PWN en de Groote Weiver. Dat zijn er bij elkaar al bijna 1.400 en daarnaast ziet de werkgroep nog een groot aantal kleinere particuliere projecten.

De verkeerssitiuatie is volgens de werkgroep nu al ‘zeer slecht’ en dat wordt door Zaanstad onderschreven, ook in de plannen van de gemeente wordt gesteld dat de verkeerssituatie ingrijpend aangepakt moet worden: “zonder aanpak van zulke knelpunten kunnen de ambitieuze nieuwbouwplannen van de gemeente niet worden gerealiseerd”. De werkgroep stelt dat het vooral bij mooie woorden blijft, concreet gebeurt er niets. Zaanstad:

“Dit alles maakt het noodzakelijk om vooruitlopend op het realiseren van de woningbouwplannen toekomstgerichte oplossingen te realiseren voor de bereikbaarheid””

De werkgroep ziet vooral het omgekeerde:

“Wat ons grote zorgen baart is, dat zonder dat eerst de zeer ernstige mobiliteitsproblematiek in Krommenie wordt opgelost, er blijkbaar toch al flink geïnvesteerd wordt in nieuwe grootschalige bouwplannen. Voor meerdere projecten worden zelfs al nieuwe bestemmingsplannen voorbereid.”

Verdwijnend groen

Zo noemen als voorbeeld de Eilanden van Hain, waar het “lastig blijkt om een goede verbindingsweg te realiseren” en de nieuwe Durghorst waar “ook de verbinding en het parkeren problematisch is”.

“Wij verzoeken u dan ook om prioriteit te geven aan een verbetering van de verkeerssituatie voordat de gemeente nog meer geld investeert in nieuwe bestemmingsplannen en beloftes doet aan particuliere partijen tot mogelijkheden van ontwikkeling.”

Bovendien wordt Krommenie door de bouwplannen steeds minder groen. Bij de Durghorst, Vlietsend, Noorderhoofdstraat en Rosariumplein verdwijnt er groen, en dat gebeurt ook door het plan om de Parklaan te verbreden.

“hoge appartementencomplexen zorgen voor een nog grotere hittestress en bomen en groene daken zijn al helemaal nergens voorzien. De toenemende verkeersbewegingen en parkeerdruk wordt in alle gevallen niet benoemd, niet uitgelegd of weergegeven.”

Padlaan

De plannen die er wel voor het verkeer zijn, verschuiven de problemen in plaats van ze op te lossen:

“Hoe kan de Padlaan tweerichtingsverkeer worden als dit tegelijkertijd ook de belangrijkste fietsverbindingsweg wordt? Als de Badhuislaan wordt afgesloten voor autoverkeer, hoe kan de Padlaan dan een ontsluitingsroute worden voor verkeer? Hoe kan een stukje Weverstraat worden afgesloten als dat nu al een belangrijke ontsluiting is?”

Leden van de werkgroep hebben in maart deelgenomen aan de sessies van MaakNoord over het ZaansMobiliteitsPlan voor Krommenie en Wormerveer.

“Naar aanleiding van deze sessies hebben wij de gemeente middels een brief van 21 maart 2021 verzocht met ons in overleg te gaan. Wij willen graag meedenken. Helaas hebben wij geen uitnodiging gehad voor een gesprek.”

Foto boven: De Posterijen (Noorderhoofdstraat), onder: Rolreder (Gasfabriek-terrein)

Deel dit artikel:

20 reacties

 • Rene Minnebo

  21,5 jaar geleden zijn we van Wormerveer naar Krommenie verhuist. Rede leuker dorp ondanks dat ik een Wormerveerder ben / was en er een hele leuke jeugd heb gehad kozen we voor meer rust en ruimte. Ik/we merken nu steeds meer dat we weer hunkeren naar ruimte en rust, komt misschien dat we ouder worden (we lopen tegen de 50 jaar aan) of eigenlijk is dat nog hartstikke jong en zou je je nog niet druk moeten maken om ruimte en rust dat doe je als je tegen je pensioen aan zit. De onrust word veroorzaakt door de gemeente zaanstad, die blijft maar vergunningen afgeven voor nieuwbouw zowel project matig als voor de particulier. Stop daarmee het dorp is vol veel te vol. Ik begrijp dat er een woning tekort is en ook onze zoon van 23 gaat dit ondervinden maar om de leefbaarheid binnen Krommenie te behouden en om het dorp aantrekkelijk te houden word het tijd dat de gemeente inziet dat de noodklok luid. Er zijn locaties zat binnen Zaanstad waar nog ruimte zat is om te groeien en waar de natuur niet voor hoeft te wijken. Maar voor sommige partijen zijn de belangen te groot om daar naar te kijken of iets mee te gaan doen met als gevolg dat o.a. Krommenie dicht slipt.

  Ik hoop dat ik hiermee een bijdrage kan leveren aan een toekomstig leefbaarheid van Krommenie. We willen er nog jaren met plezier blijven wonen.

 • Erna Meier

  Als de brug bij willes er komt scheelt dat veel verkeer over de wegen richting provinciale weg. Die brug is besproken voor de bouw van willes. Ik denk door de kosten daarvan niet doorgegaan en nu zitten de bewoners daar niet op die brug te wachten, wat ik snap. Hetzelfde gaat mss gebeuren met de nieuwbouw Eilanden van Hain. Dus gemeente, maak niet nogmaals de fout om eerst te laten bouwen en daarna pas de ontsluiting te regelen, dat geeft veel kritiek van de mensen die er dan al wonen. Als de brug bij willes voor de nieuwbouw was aangelegd dan hadden de kopers van de huizen daar omheen niet beter geweten. Nu stuIt een brug op weerstand, logisch!
  Toentertijd was er ook weerstand tegen Willes van de bewoners die 6000 verkeershandelingen extra door hun straten kregen en zijn er bijeenkomsten geweest maar helaas is daar weinig mee gedaan. Het verkeer van Willes zou via de Rosariumlaan ontsluiten maar inmiddels weten we wel beter. Vooral bewoners van de Kruisstraat hebben daar veel overlast van.
  Hopelijk wordt de verkeers toestroom nu wel goed geregeld!

  • H. v.d. Broek

   Ik herken me hier helemaal niet in. Ik vind Krommenie helemaal niet vol. Een prachtig plaatsje met genoeg ruimte voor nog wat meer mensen. Er zijn echt woningen nodig! De wachtlijsten zijn absurd lang.
   Dat er wat aan de verkeerssituatie gedaan moet worden, daar ben ik het zeker wel mee eens.

   • Harry Zwart

    Ik heb 7 jaar in Wormerveer gewoond en was blij dat ik weer naar Krommenie kon. En woon er nog steeds met veel plezier. Tuurlijk kan de verkeerssituatie beter, maar er blijft altijd wel wat te mekkeren.

  • G. Steinfeld

   Mevrouw Horzelenberg heeft toentertijd bij de bouw van Willis besloten dat een brug niet nodig was.
   Dank daarvoor!

 • Rik Romijn

  Eerst wegen dan woningen. Maar niemand wilt een brug of weg. Gewoon eerlijk de drukte verdelen oftewel gewoon bouwen die brug bij Willis.

 • Gerda Brasser

  Helemaal mee eens. Krommenie word een overvol grauw dorp, waar het groen een grote ondergeschikte rol in speelt. Ik ben hierover al twee maal in het gemeentehuis op gesprek geweest bij wethouder G. Slegers.
  Er blijft door hem gezegd worden, dat er voor elke gekapte boom een nieuwe terug word geplant, wat dus absoluut niet waar is.
  Krommenie word straks de eerste plaats waar je geen 1.5 meter afstand kan houden omdat het overvol is.
  Het prachtige dorp waar ik geboren ben, is straks niet meer.
  De stad die dorp heet, vol grote [liefst grijze] smakeloze gebouwen, omringd door zo min mogelijk groen.
  Niet goed voor mens, dier en natuur om in zo’n kille versteende omgeving te moeten leven, we hebben allemaal natuur nodig, anders verharden we net als onze omgeving en worden we ook grauw en kleurloos.Dit is de reden waarom ik samen met de Partij voor De Dieren in de maand juni een stille tocht aan het organiseren ben, om het groen te herdenken wat al allemaal verloren is gegaan en naar Zaanstad toe, de boodschap over te brengen, dat mensen het zat zijn dat Krommenie haar hele karakter aan het verliezen is. Lopen jullie mee? We zouden met honderden mensen onze stem moeten laten horen. Bel voor meer informatie: 06/17983676

 • Leo de Bruijn

  Dat er voor bepaalde straten in Krommenie te veel verkeersaanbod is klopt, maar dat is hoofdzakelijk in de namiddag.
  De mensen die Willis uitgaan in de ochtend nemen die straten niet en rijden over de Rosariumlaan, dat zou natuurlijk ook bij terugkomst in de middag/avond kunnen, hetzij geforceerd. Een extra brug over de Noordervaartdijk zou heel onlogisch zijn omdat er bij de berg of bij het Visserspad veel te veel huizen staan, die dan maar een brug over zich heen krijgen??
  Buiten de tientallen miljoenen wat dat gaat kosten. Als deze brug alleen het verkeer uit of naar Willis moet krijgen zijn daar wel zat andere oplossingen voor, die slechts een fractie zouden kosten van een brug.

  • Rene Minnebo

   Leo,

   ik zou als ik jou was op een door de weekse dag in de ochtend eens een blik werpen op het Padlaan daar staat het vaak in de ochtend vast door verkeer uit o.a. Willes want waarom zou je via de rosariumlaan naar de provinciale weg rijden als het binnen door ook kan. Scheelt weer een paar soplichten toch?? alleen wel vreemd dat je je tijd dan gaat verdoen in de file dan neemt het stoppen voor een paar stoplichten net zoveel verloren tijd met zich mee.

   In de middag hetzelfde verhaal stoplichten en drukte op de provinciale weg door de avondspits richting Uitgeest dus slaan we via de Kerkstraat bij Wormerveer de Vaartbrug over en duiken met zijn allen de Noordervaartdijk op.

   Nu een brug plaatsen op de plekken waar men het over heeft idd nu geen zin dit hadden ze voor de realisatie van plan Willis al moeten doen.

   De enige uitweg die er is voor Willis is via de zonnebaars en dan of Rosariumlaan op maar dan kom je wat stoplichten tegen voordat je op de snelweg zit dus kiest men voor de eikenlaan en dan de badhuislaan en padlaan. De rest laat zich raden de boel loopt vast bij het kruispunt van Wormerveer waar men de snelweg op wil draaien.

   Ik ben wel heel erg benieuwd naar de andere oplossingen Leo kun je die toelichten want wellicht kan de gemeente hier iets mee.

   Ik zou zelf geen oplossing hebben of weten, het enige wat ik kan bedenken is stop met het uitgeven van bouwvergunningen. Ook al leg je er een rondweg om Krommenie heen het is en blijft een dorp met kleine straatjes en weinig parkeerplek.

   Om een voorbeeld te nemen, achter het voormalige cafe Babbels willen ze appartementen bouwen, 12 stuks zonder parkeer plek. En vaak heeft men 2 auto’s voor de deur dus er komen in het ergste geval 24 auto’s bij. We kunnen nu al na 17:00 de auto nergens meer parkeren laat staan als er 24 bij komen. Dan is dit niet het enige project wat daar in de buurt op de stapel staat. Achter Bij bouwbedrijf KOMAN komen ook appartementen, waar het pand van Babbels staat komen ook appartementen, de dagbesteding van Odion naast de vermaning komen appartementen, op de hoek Vlusch visserspad komen appartementen.

   Dit gaat echt niet goed komen zo, dit word een chaos met parkeren.

   Gemeente Zaanstad stop met het uitgeven van bouw vergunningen er is geen ruimte meer.

 • Piet Davon

  Dit probleem speelt binnen heel Zaanstad. Er wordt een vreemd soort gefragmenteerd beleid gevoerd m.b.t. de infrastructuur. Het lijkt wel of er keer op keer wordt gebouwd zonder rekening te houden met de toename van autoverkeer. Vervolgens wordt door het veel bewoners geklaagd, maar dat wordt dan door gemeente keer op keer niet serieus genomen. Op één of andere manier is er nooit geld om de wegen netjes en toekomstvast in te regelen en kijkt men alleen naar de korte termijn. Ik denk dat een deel van de oplossing kan zitten in andere “verkeersambtenaren” en een wethouder die de belangen van bewoners wel serieus nemen en voor echte oplossingen kunnen zorgen. Op deze manier nemen de problemen in heel Zaanstad alleen maar toe.

 • Carla Severijnse

  Leo, wat betreft de brug bij Willis daar kunnen ook automobilisten uit andere buurten gebruik van maken. Denk aan Krommeniedijk, uitweg, vlusch, Agathebuurt en bomenbuurt. Dat scheelt al weer heel wat in het centrum.

  • Leo de Bruijn

   Carla,
   Als je kijkt naar hoeveel mensen en autobezit op de door jou genoemde Krommeniedijk, uitweg en vlusch aanwezig is/zijn, is dat natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat ten aanzien van het verkeersaanbod van Krommenie.
   Nogmaals zal een nieuwe brug qua kosten, luchtvervuiling, lawaai en logistiek onhaalbaar zijn. Idd had men voordat Willis gebouwd werd deze moeten aanleggen en niet nu want wie wil er nu een snelweg ,door zijn tuin. De genoemde wegen/buurten zijn niet de overlast veroorzakers maar het sluipverkeer wat Krommenie niet als bestemming heeft.
   Meer rotondes aanleggen daar waar mogelijk en verkeer Willis via Rosariumlaan naar bestemming voeren. Vlusch afsluiten en padlaan openstellen voor beiden richtingen.

 • Gerben Vet

  Wellicht een spits verbod voor bepaalde wegen/routes?
  Alleen via Rosarium en Weverstraat Krommenie uit en in?
  Maar ja, dat gaat ook vastlopen.

  Krommenie zit in de knel. Die extra brug had kunnen helpen. Net als de verlenging van a9 naar a9 had kunnen helpen om drukte hier te verminderen.

 • Karin van Breemen

  Ik wil graag in contact komen met leden van de werkgroep Agathebuurt. Wie heeft voor mij een tip?
  Ik ben vertegenwoordiger van een bewonersgroep die bezwaren hebben tegen de ontsluiting van Eilanden van Hain via bestaande wegen.

 • Ellen Veldhuis

  Hoi Karin, kijk even op onze website Agathebuurt.com voor de contactgegevens.

 • mevr Alida Croese Groenevelt

  Ik heb nog nooit gereageerd, maar nu toch even wel .Ik woon als Amsterdammer door het werk wat mijn man deed in het groene dorp van de Zaanstreek werd er ons verteld bij het begin in 1985. Dat is inderdaad lang geleden. En werkelijk ik zie in de laatste jaren de verpaupering van het op en in elkaar wonen. Elke lege plek wordt bebouwd, groen verdwijnt, de wegen worden slecht onderhouden stoepen met losse tegels, wel groen tussen de tegels enz. Dit maakt Krommenie rommelig en armoedig, wat nooit het geval was.
  Waar ik nu even aan moest denken is de brug die beloofd was voor dat Willis gebouwd werd. Ik moet denken aan de paniek die er was toen de meubelzaak in Assendelft in de fik stond. Niemand kon erin of eruit bij de drie ontsnapping wegen ja, maar DRIE en wat te denken bij de brand op de cacaoschepen in de jaren 90? Niemand kon erin of eruit vanuit Willis, ze zaten als ratten in een val. Dat is de situatie nog steeds een smalle brug die naar de kruising Krommenie /Wormerveer gaat. File op de provinciale weg en File in Krommenie.
  Busch heeft een smalle uitweg maar daar kom je niet als je in Willis in het nauw zit. Dus gemeente Zaanstad, ik zou zeggen er is werk aan de winkel want de ontsluiting van Krommenie is prioriteit nummer EEN voordat er duizenden bewoners bijkomen zou ik zo zeggen. Tart het noodlot niet en blijf bij de les.

 • Agnes Nobel

  De gemeente Zaanstad zal nooit leren van haar fouten en blijft dus bouwen zonder over goede infrastructuur na te denken. Beloftes worden niet nagekomen. Bewoners van Westerwatering en Westerkoog kunnen hier al 30 jaar over meepraten. Het gaat de verantwoordelijke wethouders alleen om het scoren op korte termijn. Raadsleden, met name die van de coalitiepartijen, zijn makke schapen. Wat Zaanstad nodig heeft zijn meer Pieter Omzigten en Renske Leijtens.

 • Wim Andrea

  Enkele schrijvers suggereren dat voor de bouw van Willis een brug zou worden aangelegd. Nu de feiten: In 1978 (dan is Krommenie inmiddels een deel van Zaanstad) komt de ontsluiting van het plan Willis ter sprake. Er worden twee opties genoemd: via de Rosariumlaan (voorstel B&W Zaanstad)of een weg langs de Noordervaartdijk (voorstel wijkraad Krommenie). Uit de discussies toen blijkt dat een brug over de vaart niet in de plannen waren opgenomen. De wijkraad heeft zich bij het besluit van B&W Zaanstad neergelegd.
  (Bron: De Krommenieër 1978 t/m 1997)

 • Lara Benjamens

  Beste Wim, wellicht ook nog interessant; circulatiestudie Krommenie Noordoost van de dienst stadsontwikkeling, milieu en beheer (https://agathebuurt.com/wp-content/uploads/2021/04/VCP-2001.pdf). Hier werden destijds meerdere varianten besproken, waaronder een bussluis en een Zonnebaars variant met een eventuele brug over de Nauernasche vaart. Maar met een bussluis of een nieuwe brug komen we er nog niet hoor. MaakNoord werkt nu aan een verbeterd mobiliteitsplan (Nieuws – MAAK Noord (zaanstad.nl). We wachten het nog weer even af!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *