Olam in raad Zaanstad

De vergunning die cacao-verwerker Olam aanvraagt voor stikstof-uitstoot en een biomassacentrale wordt verleend door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN). Maar het bedrijf ligt natuurlijk wel op het grondgebied van Zaanstad.

De gemeente heeft jarenlang ‘gedoogd’ dat Olam zonder vergunning werkte volgens Zaandijker Barry Verlinden. Hij heeft een ‘zienswijze’ ingediend bij de Omgevingsdienst en spreekt ook vanavond in bij de raad van Zaanstad.

Olam is één van de grootste uitstoters van ammoniak in Nederland (op de 5e plek in 2017) met een uitstoot van 57 ton ammoniak per jaar. Onlangs vroeg het bedrijf een natuurvergunning aan terwijl die al sinds 1998 verplicht is. Uit die aanvraag blijkt dat Olam er vanuit gaat dat ze ruim 500 ton ammoniak per jaar mogen uitstoten. Ze vragen een vergunning voor 80 ton aan (nog steeds hoger dan de huidige uitstoot) en betogen daarmee dat hun uitstoot omlaag gaat. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens uit de Hinderwetvergunning die in 1994 werd verstrekt.

Barry Verlinden vindt dat de gemeente Zaanstad heel wat te verwijten valt:

“Ik ben gewoon een bezorgde inwoner die vindt dat de gemeente in de informatievoorziening nalatig is geweest. Het kan best zijn dat men met bureaucratische redeneringen die verantwoordelijkheid wil afschuiven. Maar iemand moet toch ook de raad hier een uitspraak over laten doen.”

In zijn zienswijze stelt Verlinden dat de vergunning een ‘gigantische impact’ heeft op de leefomgeving in de buurt. Dat Olam suggereert dat er een vermindering van de uitstoot plaats zal vinden, klopt volgens hem niet:

“Echter is er van vermindering geen sprake maar op basis van de cijfers, juist een vermeerdering. U zult begrijpen dit voor ons als bewoners onacceptabel is.”

Bovendien vindt hij dat de Omgvingsdienst de bewoners niet heeft geïnformeerd over de procedure en de voorgenomen vergunningsverlening. En:

“Kunt u mij vertellen waarom er geen sancties volgen voor Olam Cocoa B.V. aangaande het feit zij jaren lang vergunning-loos hebben geopereerd en de omgeving bloot hebben gesteld hogere uitstootwaardes, dan welke worden omschreven in het activiteitenbesluit? Zo niet, kunt u dan motiveren waarom u als ODNHN nalatig bent geweest in het acteren op deze overtreding.”

Eerder pleitte ook milieuactivist Johan Vollenbroek voor handhaving bij Olam omdat het bedrijf niet over de juiste vergunning zou beschikken. Dat verzoek is afgewezen.

De Orkaan heeft bij de gemeente een WOB-verzoek ingediend om alle stukken over de Hinderwetvergunning uit 1994 boven water te krijgen, inclusief de geheime bijlagen waarop de berekeningen zijn gebaseerd en de communicatie tussen Olam en Zaanstad. De gemeente wil het verzoek niet in behandeling nemen en heeft het doorgestuurd aan de Omgevingsdienst.

De (digitale) vergadering met insprekers begint vanavond om 19.00 uur en is online te volgen.

Deel dit artikel:

5 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *