Omikron dooft uit, besmettingen dalen snel

In de Zaanstreek dalen de besmettingscijfers sterk. In vergelijking met vorige week met bijna 50 procent. Het besmettingsniveau in de Zaanstreek ligt nu rond de 340 besmettingen per dag. Dat was vorige week nog bijna tweemaal zoveel.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 8 patiënten in de afgelopen week. Het aantal opnames in februari was 32, in januari 49 en in december nog bijna 70. In februari zijn tot dusver 4 Zaanse corona-overlijdensgevallen gemeld bij het RIVM, in januari en december waren dat er 5.

Zaanstad blijft in vergelijking met Oostzaan en Wormerland, en zeker in vergelijking met de landelijke cijfers, nog steeds achter qua vaccinaties. Het vaccinatieniveau (2e vaccinatie) is de afgelopen weken niet gestegen.


De Zaanse cijfers vertonen hetzelfde patroon als de landelijke. Ook daar blijven de besmettingen dalen. Het aantal ziekenhuisopnames daalt sinds begin dit jaar en de laatste dagen zelfs sterk. Het aantal IC-opnames is gedaald tot de rond de 10 per dag (er zijn geen lokale gegevens over IC-opnames). De sterfte daalt sinds half december maar stijgt de laatste week licht: 10 à 15 per dag. Ruim 60 procent van de Nederlanders is geboosterd (bron: corona-dashboard).


Grafiek boven: aantal besmettingen (absolute aantallen) per week in Zaanstad, Wormerland en Oostzaan samen sinds begin van dit jaar: van 1.000 tot bijna 9.000 half februari, daarna zette een daling in, het is nu bijna 50 procent minder ten opzichte van vorige week. De registratie van besmettingen had wel te maken met storingen.

Grafiek onder: aantal besmettingen per dag (gemiddelde van de afgelopen 7 dagen) sinds 1 november van 2021. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 340 Zaankanters per dag positief getest op corona. Het record lag op ruim 1.250.

De besmettingen (positieve testen) geven slechts een indicatie van het totaal aantal besmettingen omdat iets minder dan de helft van de mensen die klachten heeft zich laat testen.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames (onder) steeg tot 49 in januari. In februari ligt het nu op 32. In december kwamen 69 Zaankanters met corona in het ziekenhuis. In november was dat 61, in oktober was dat aantal 16. In totaal zijn er sinds de begin van de pandemie 1.098 Zaankanters in het ziekenhuis terecht gekomen met corona.

Overleden

In december overleden 5 Zaankanters aan corona; in november werden 6 Zaanse corona-doden gemeld. In januari overleden 5 streekgenoten aan corona, in februari tot dusver 4.

Sinds maart 2020 overleden 243 streekgenoten aan corona volgens de cijfers van het RIVM. Het aantal sterfgevallen is hoger, o.a. omdat het niet verplicht is de oorzaak door te geven aan de GGD’s (waar het RIVM zich op baseert), het CBS stelt op basis van de cijfers van officiële overlijdensberichten dat het in feite bijna 80 procent hoger is.

Vaccinatie

De vaccinatiegraad in Zaanstad is lager dan in de buurgemeenten en ook lager dan de cijfers in de Veiligheidsregio en in heel Nederland. Oostzaan en Wormerland scoren rond het landelijk gemiddelde. In vergelijking met vorige week steeg het vaccinatieniveau niet.

De vaccinatie is in feite iets hoger, sommige mensen krijgen maar één prik waardoor ze niet in de cijfers zitten, ook zijn niet alle vaccinaties door huisartsen en in verpleeghuizen meegenomen.

Data: RIVM, grafieken: De Orkaan.


ADVERTENTIE

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *