Komende maandag, 22 augustus, beginnen de eerste ‘merkbare’ werkzaamheden ter voorbereiding van de aanleg van een viaduct op de kruising Thorbeckeweg – Wibautstraat in Zaandam.

Een deel van de Wibautstraat wordt afgezet. Auto’s krijgen nog maar één baan richting Thorbeckeweg t/m 4 september. Het fietspad tussen de Troelstralaan en de Thorbeckeweg wordt afgesloten voor alle (brom)fietsverkeer. Die afsluiting duurt tot eind 2022.*

De Fietsersbond Zaanstreek is het niet eens met deze oplossing. Zij hadden liever gezien dat één rijbaan van de Wibautstraat voor fietsverkeer zou worden bestemd in plaats van de lange en langdurige omleiding. Autoverkeer zou in één richting moeten worden afgesloten.

Fietsers worden omgeleid via de Troelstralaan over de Zuiddijk en via de fietstunnel onder de Den Uylweg naar de Noorder IJ- en Zeedijk.

De bezwaren van de Fietsersbond – al in november 2021 aan Zaanstad duidelijk gemaakt – zijn niet gehonoreerd. De Fietsersbond vraagt als de omleiding dan toch doorgaat om een goede bewegwijzering, verkeersremmende maatregelen en waarschuwingsborden bij de kruising Noorder IJ- en Zeedijk/Wibautstraat/fietssnelweg.

Ook vraagt de bond de fietstunnel in de Zuiddijk en de oversteek bij de Troelstralaan veiliger te maken. De hele Zuiddijk en Noorder IJ-en Zeedijk vanaf de fietstunnel tot aan de Wibautstraat zou volgens de Fietsersbond als 30 km weg moeten worden ingericht “en bij voorkeur zelfs als een Fietsstraat met auto te gast!” In de plannen van Zaanstad is daarvan niets terug te vinden.

Auto’s

Autoverkeer dat normaal via de Wibautstraat naar de Thorbeckeweg rijdt, wordt de komende twee weken omgeleid via de rotonde van het Prins Bernhardplein.

De bushalte wordt tijdelijk verplaatst tot voor de kruising met de Troelstralaan. Voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden.

* In de eerste versie stond dat autoverkeer vanaf de Thorbeckeweg niet mogelijk was. Dat klopte niet, dat verkeer kan gewoon doorrijden. De ‘omleiding’ is dus alleen een soort van suggestie, omdat de Wibautstraat richting Thorbeckeweg alleen maar versmald wordt.

Bomenkap

Voor de werkzaamheden aan de Thorbeckeweg moeten ook ruim 500 bomen sneuvelen. Van de eerste groep van 279 bomen is in februari de helft al gekapt. De meeste bomen stonden op de plek waar het Shell-station naartoe verhuist. De andere helft van die bomen wordt vanaf 29 augustus gekapt.

De 255 bomen in de tweede fase worden naar verwachting in de tweede helft van 2023 of in 2024 gekapt. De bomen moeten weg om de onderdoorgang bij kruispunt Wibautstraat – Thorbeckeweg, de wegverbreding en nieuwe ingang naar het Vijfhoekpark te maken.

B&W van Zaanstad neemt in september een besluit over de aanvraag. Na dit besluit kan er gedurende 6 weken een zienswijze worden ingediend.

Voor alle gekapte bomen plant Zaanstad zoveel mogelijk nieuwe bomen weer terug in het gebied of op een andere plek in de gemeente.

Meer informatie:

Fietspad wordt afgesloten (foto: De Orkaan)