Ondernemersfonds “nog geen gelopen race”

De gemeenteraad van Zaanstad moet bij de behandeling van de begroting 2017 in het najaar een beslissing nemen over het verhogen van de OZB met € 70 euro per € 100.000 WOZ-waarde van niet-woningen.

Met de opbrengst van deze verhoging – naar verwachting 1,7 miljoen euro per jaar – kan het Ondernemersfonds Zaanstreek van start gaan. De initiatiefnemers van dit fonds dienen binnenkort een voorstel in bij het college van burgemeester en wethouders.

Ondernemersfonds blijkt een verwarrend begrip te zijn, want niet alleen ondernemingen dragen bij, maar ook verenigingen, maatschappelijke en culturele organisaties, de zorg- en onderwijsinstellingen. Daar staat tegenover dat al die partijen voor het financieren van activiteiten en plannen een beroep kunnen doen op het fonds. Het moet bijdragen aan een beter vestigings- en leefklimaat in de Zaanstreek en de samenwerking tussen ondernemers en andere organisatie stimuleren.

Bewaking
Goede bedoelingen, maar ondernemers staan meestal niet spontaan te juichen als zij geconfronteerd worden met lastenverhogingen. De wedervraag is onmiddellijk wat levert die investering in het leefklimaat ons op? Dat was ook het weerkerende thema tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in de kantine van sportvereniging Hercules in Zaandam.

De concrete voorbeelden van de baten kwamen uiteindelijk uit de praktijk van andere ondernemersfondsen. In Utrecht is collectief een hoogwaardig camerabewakingssysteem aangeschaft (‘Je kunt de roos op de schouders van de inbrekers zien’), is een overslagpunt ingericht om goederen van vrachtwagens over te laden op bestelauto’s die de winkels in de stad bevoorraden en het bevorderen van duurzame mobiliteit.

In Hoorn is op de bedrijventerrein door een betere bewaking het aantal inbraken en de schade daarvan met negentig procent gedaald. Een verplichte bijdrage via de OZB maakt een einde aan de praktijk van de ‘freeriders’, ondernemingen die niet meebetalen aan vrijwillige collectieve voorzieningen op bedrijventerreinen maar daarvan wel profiteren.

Het geld dat de stichting Ondernemersfonds Zaanstreek beheert, gaat terug naar de bestaande bedrijventerreinen, het stadscentrum, winkelgebieden en branches als de agrarische sector. Het kan worden besteed aan bijvoorbeeld marketing en promotie, de centrale inkoop van veiligheid, parkmanagement, lobbytaken en sport- en cultuurevenementen. De initiatiefnemers sluiten niet uit dat het fonds ertoe leidt dat ondernemers minder hoeven te betalen aan de collectieve voorzieningen van bedrijventerreinen.

Geen uitzonderingen
Verhuurders van panden betalen 55 procent van de bijdrage; huurders 45 procent. Een sceptische huurder werd voorgehouden dat een veilige en prettige omgeving het verhuren van zijn panden makkelijk maakt, een reden kan zijn om de huur te verhogen en meer winst beurt bij verkoop. Maar het bestuurslid van een modelbouwvereniging die een pandje bezit kreeg een aantal suggesties voor activiteiten die club allang doet.

Creatieve ondernemers stuitten tijdens deze bijeenkomst op een onwrikbare wethouder Dennis Straat (economische zaken) die welwillend luisterde naar alle argumenten die uitzonderingen rechtvaardigen, maar vasthield aan

“de gekozen systematiek heeft een fiscaal karakter en die laat geen uitzonderingen toe. Dat zou ook oneerlijk zijn”.

Hij bevestigde dat de gemeente ook een financiële bijdrage levert aan het fonds voor het onroerend goed dat zij bezit. Wat neerkomt op een bedrag van rond 150.000 euro. Daar kan ruimte voor worden gemaakt op de begroting. De vraag of het fonds niet gefinancierd kan worden uit de huidige opbrengst van de OZB, bevestigde Straat:

“Maar dan moeten we 1,7 miljoen euro extra bezuinigen op de begroting en dat is politiek niet haalbaar”.

Boerderijwinkel
Er waren bekeerlingen die het Ondernemersfonds aanvankelijk niet zagen zitten, maar overtuigd zijn geraakt dat er voordelen aan zitten voor ondernemers en de samenleving. Maar de oudere veehouder was niet aan het twijfelen gebracht. Hij moet als ondernemer het hoofd boven water houden met een melkprijs van 25 eurocent de liter. De heffing voor het fonds wuifde hij weg. De ondernemers die dat zo graag willen, moeten het geld zelf maar opbrengen.

“Zo’n bijdrage is net als een kind. De premie begint klein als een baby, maar groeit alleen maar groter. En van collega’s uit de buurt van Teylingen heb ik gehoord dat de verdeling van het geld alleen maar tot ruzies leidt.”

Je zag hem denken: ik ben toch geen boer geworden om een boerderijwinkel te beginnen of een camping? Want dat zou het ondernemersfonds voor hem kunnen betekenen.

Misschien put hij hoop uit wat Dennis Straat zei:

“Het ondernemersfonds is geen gelopen race. De gemeenteraad moet een beslissing nemen”.


De initiatiefnemers van stichting Ondernemersfonds Zaanstreek zijn: ondernemersnetwerk ZON, Stichting Parkmanagement Zaanstad, Business Network Zaandelta, Bedrijvenvereniging BVNM, BIA en Stichting Binnenstadmanagement SBZ.


Een bijdrage van Jaap de Jong

Deel dit artikel:

6 reacties

 • Hans Kuyper

  Het is zeker geen gelopen race. Ook de gemeente zou, via haar onroerend goed, extra geld kwijt zijn aan dit plan. Het college wilde dit bedrag, elk jaar 160.000 euro, alvast verwerken in de begroting, maar een meerderheid van de Raad stemde daar tegen. Het zou een sterk staaltje zijn als diezelfde Raad straks een plan goedkeurt waar in de eigen begroting geen dekking voor is.
  Per saldo behelst dit plan niet meer dan een forse lastenverhoging voor iedereen (de verhoging van de OZB zal toch moeten worden verrekend, ook bij sportclubs en verenigingen), gekoppeld aan een miljoenensubsidie voor het bedrijfsleven. Heel lastig uit te leggen, lijkt me.
  Willen wij dat de gemeente een soort pro deo incassobureau wordt voor ondernemers die er niet in slagen om op vrijwillige basis samen te werken? Als de weg is, dan graag nog wat meer belastingverhoging en de oprichting van een ouderenbonden, cultuurfonds (een opslag op de OZB van het Cultuurcluster zou een leuk podium in de Noord mogelijk maken!) een bibliotheekfonds, een buurthuisfonds, een voedselbankfonds en een fonds voor leuke dingen die een clubje sigarenrokers later nog wel kan verzinnen.
  Besteding van belastinggeld is een overheidstaak. Laat dat vooral zo blijven.

  • Hans Kuyper

   Waar ‘ouderenbonden’ staat, bedoel ik natuurlijk ‘ouderenfonds’. Ik pleit ook voor een fonds tegen de deprimerende werking van de autocorrectiefunctie.

 • Annejon Oosterkamp

  Met een nieuwe VVD fractie kan dit plan weer gelanceerd worden. De VVD fractie uit de vorige periode was een tegenstander van dit onzalige plan.

 • rene de boer

  Allemaal leuke plannetjes bedenken ze die nep ondernemers gewoon een verkapte belastingverhoging hoe halen ze het in hun hoofd. En dan zeggen ze dat je je inleg weer terugkrijgt door samen met je mede ondernemers
  in je clustergebied iets te verzinnen waar je het geld aan gaat besteden.
  Nou zie dat in de praktijk echt nog niet gebeuren,

 • Frank Tijdeman

  Het zou heel verdrietig zijn als deze belastingverhoging doorgaat. Er zijn partijen betrokken, die helemaal niet betrokken zijn bij het opstarten van dit plan, lees o.a. sportverenigingen! Later meepraten(tsja), heel curieus om geld op te gaan halen bij niet-betrokkenen. Sterker nog, dit is gewoon onbehoorlijk.

 • Huibert Latenstein

  Ik zou het metname van de VVD Zaanstad fractie buitengewoon kwalijk vinden als deze mee zou werken met dit onzalige plan. De VVD Zaanstad stond vroeger voor lage lasten voor burgers en bedrijven. Volgens mij was de vorige VVD Zaanstad fractie tegen dit plan. Helaas zijn de tijden veranderd met deze wethouder en gemeenteraadsfractie. Bedrijven en instellingen laten zich bij een vestigings plaats echt niet leiden door een zgn. ondernemersfonds. Zaanstad moet wanneer het meer bedrijven/instellingen e.d. wil trekken zorgen voor lage lasten en goede infrastructuur/lage parkeertarieven e.d.. Dit plan doet mij denken aan aan de jaren 70/80/90 met allerlei wettelijke regels en subsidie mogelijkheden zoals ik zal er twee noemen de Beeldende Kunstenaarsregelring en de Melker banen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *