Ondernemersfonds van de baan (filmpje & interviews)

Zaanstad krijgt geen Ondernemersfonds. Alleen D66 en CDA stemden gisteravond voor zo’n fonds waarin via de OZB bijna twee miljoen zou moeten vloeien.

De PvdA die eerst nog twijfelde had teveel vragen bij de uitvoering van de regeling en stemde ook tegen. Net als alle andere partijen, die zich overigens al in een eerder stadium tegen het fonds hadden verzet.

Zelfs de retributieregeling waarbij sportclubs, culturele en maatschappelijke instellingen hun geld terug zouden krijgen, trok de tegenstanders niet over de streep. Het gevolg van een retributieregeling zou zijn dat er maar € 1,3 miljoen voor het fonds zou overblijven. Ook waren de tegenstanders niet onder de indruk van het argument dat het een proef van drie jaar was.

Bij veel partijen leefden principiële bezwaren. Vooral het ontbreken van het draagvlak en het feit dat belasting wordt aangewend zonder dat de gemeente daar wat over te zeggen had, stuitte op bezwaren.

Wij maakten een filmpje met als bijvangst de maidenspeech van Jos Kerkhoven van DZ.

€ 140.000

Het dossier is echter niet gesloten. De gemeente reserveerde alvast € 140.000 voor het fonds in de begroting. Voor de zomer was dit bedrag € 160.000 waarop de raad een amendement aannam waarin het college werd opgedragen die reservering terug te draaien.

ROSA toont zich in de vragen over de begroting dan ook verbaasd dat er opnieuw een (iets lager) bedrag terugkeert op de begroting “in tegenspraak met Amendement 50A”. Waar het college moties naast zich neer kan leggen, is dat niet mogelijk met amendementen.

In ieder geval is er nu plots € 140.000 over. Het CDA wil daarmee toch iets voor ondernemers gaan doen.

Hier de interviews die Edwin Kleiss van Zaanradio maakte met de voor- en tegenstanders.

https://soundcloud.com/edwin-kleiss/20161013-ondernemersfonds-stemming-gemeenteraad-zaanstad

Deel dit artikel:

2 reacties

  • Huibert Latenstein

    Vreemd dat het dossier ondanks de stemming in de Gemeenteraad nog niet gesloten is. En dat er opeens toch weer € 140.000,00 is. Bij dergelijke fondsen krijg je gegarandeerd gezeur m.b.t. bestuur, uitgaven en je krijgt weer een hoop papierwerk i.v.m. retributieregelingen van bvb. sportclubs.
    Zaanstad zal er voor moeten zorgen dat het voor ondernemers aantrekkelijk wordt te investeringen d.m.v. lage belasting, goede infrastructuur en snelle medewerking Gemeente bij nieuwe projecten. Dan is zo’n enorm bureaucratisch fonds helemaal niet nodig.

  • Floris

    Een interview met de voor en tegenstanders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *