Ondertekening Schiphol-manifest was solo-actie Hamming

Burgemeester Jan Hamming heeft op eigen houtje namens Zaanstad het manifest van VNO-NCW en MKB ondertekend waarin om ‘ontwikkelruimte’ en ‘versterking van het intercontinentale netwerk’ van Schiphol wordt gevraagd.

Dat pleidooi staat haaks op het eerder geformuleerde standpunt van Zaanstad dat de groei van Schiphol gestopt moet worden en de overlast moet worden teruggebracht.

Volgens Hamming die gisteravond daar een brief over stuurde aan de raad, heeft hij geen steun uitgesproken voor de groei van Schiphol:

“het manifest van VNO/NCW en MKB Nederland [is] ondersteund, enkel en alleen op het gebied van de wijkenaanpak. Er is geen steun uitgesproken voor andere onderdelen van het manifest.”

Dat voorbehoud is echter op geen enkele manier in het document terug te vinden. De gemeente Zaanstad wordt door de opstellers met name genoemd als één van de ondertekenaars van het hele manifest.

‘Eigen koers’

Hamming schrijft in zijn brief dat ondertekening een vervolg was op de ondertekening door VNO-NCW van manifesten en initiatieven van Zaanstad en andere grote gemeenten aan het kabinet:

“Deze initiatieven werden gedragen door 15 burgemeesters uit heel Nederland, waaronder burgemeester Jan Hamming. VNO/NCW en MKB Nederland hebben deze initiatieven ondersteund. Vervolgens zijn de burgemeesters benaderd door VNO/NCW en MKB Nederland om een manifest van hun kant te ondersteunen.”

Hamming schrijft ook dat op “belangrijke dossiers zoals Schiphol Zaanstad haar eigen koers vaart” en lijkt te suggereren dat hij zijn steun aan het manifest (deels) terugtrekt:

“Het college zal in een brief aan VNO/NCW en MKB-Nederland onze positie met betrekking tot Schiphol expliciet onder de aandacht brengen, conform het standpunt zoals hierboven verwoord. Ook zal het college aangeven dat de steun zich alleen richtte op de wijkenaanpak en niet op de rest van het manifest.”

Volgens Hamming is “hiermee gewaarborgd dat het Zaans beleid bij alle belanghebbenden en geïnteresseerden duidelijk en helder is.”

Of de raad genoegen zal nemen met deze halve knieval is onduidelijk. Vanuit de Partij voor de Dieren is gesteld dat Zaanstad de ondertekening terug moet trekken, die partij wil net als SP, GL en ROSA volledige opheldering van het college over de gang van zaken.

Breunesse

De brief van Hamming bevestigt de lezing van Evert Hartog (SP) en Melchior Mattens (PvdD) dat ondertekening niet met de wethouders is gedeeld, die hadden dus geen weet van de inhoud van het manifest dat door Zaanstad werd gesteund.

Dat brengt wethouder Breunesse is een lastig positie. Hij verdedigde tegenover De Orkaan de ondertekening op geheel andere gronden dan Hamming. Maar ook hij moet pas achteraf van het manifest op de hoogte zijn gebracht. Volgens de wethouder werd er helemaal niet gepleit voor groei van Schiphol.

“De term ‘ontwikkelingsruimte’ zoals in het manifest staat gesteld, moet wat dat betreft ook op die wijze worden bekeken, zeker niet als uitbreiding van het aantal vluchten. Dit laatste staat overigens ook niet in het manifest.”

Lees ook:

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Henk Visser

  Onbegrijpelijk, onvoorstelbaar en onacceptabel van een burgermeester. Heeft hij enig idee wat voor gevolgen zijn achteloos handelen heeft?

 • P. Hoogkamer

  Motie van Wantrouwen is hier op zn plaats voor wethouder en Solist Hamming.

 • Monique Zonneveld

  Niet te begrijpen deze soloactie. Goed uitzoekwerk Orkaan. Wij als Zaankanters ervaren veel geluidsoverlast en milieuoverlast van alle vliegtuigen. De grenzen worden al steeds overschreden. Wij moeten juist beschermd worden door gemeente Zaanstad. Stop met alle uitbreidingen. Genoeg is genoeg. Overdaad schaadt. Dan ook niet verder zeuren over klimaateffecten. Deze vliegbewegingen hebben ook impact op onze gezondheid en de natuur. Wij als burger moeten allerlei grote stappen nemen terwijl de (vlieg)industrie maar door dendert.

 • A. van Dongen

  Ik vraag mij af of de burgemeester zomaar zonder overleg/toestemming van de raad dit mag doen. Onze solo-burgemeester maakt hiermee een hele slechte beurt. Het is nu aan de raad. Laat de raad niet in het slappe weerwoord trappen. Zaanstad kan zich beter aansluiten bij de actie van advocaat Ficq om naast Tata Steel ook Schiphol aan te pakken m.b.t. overlast en gezondheid.

 • Harry van Trotsenburg

  Inderdaad moeten deze mensen opstappen of tot opstappen gedwongen worden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *