Het terrein van Kan Palen aan de Oostzijde moet volgens de gemeente Zaanstad en de eigenaar “structureel en dus duurzaam” gesaneerd worden.

De gemeente laat nu onderzoek uitvoeren naar de financiële haalbaarheid van de verwijdering van het “sterk verontreinigde brongebied aan de noordzijde van het terrein.”

Binnen het gemeentelijke programma ZaanIJ is het doel om leegstaande panden en braakliggende terreinen langs de Zaan nieuw leven in te blazen.

Het gebied is door industriële activiteiten in het verleden verontreinigd geraakt en ligt al jaren braak.

Voor het terrein is eerder een plan voor 120 a 160 huizen uitgewerkt.

kan palen groot

Foto boven van Gemeentearchief.