Een aantal vrijwilligers van de harde kern bij RTVZaanstreek is niet te spreken over het functioneren van hoofdredacteur Dré Prijs. Dit hebben zij aan het bestuur kenbaar gemaakt via de mail.

Inmiddels heeft de situatie op de werkvloer er –ondanks de tussenkomst van een mediator- toe geleid dat er twee medewerkers zijn opgestapt, en dat anderen daar stevig over nadenken.

Voorzitter Jelle Linnekamp gaf vanaf zijn vakantieadres een korte reactie:

‘In elke organisatie met meer dan honderd vrijwilligers zijn er weleens mensen die ergens niet tevreden over zijn. Vaak gaat zo’n storm vanzelf liggen. Wij hebben er wat hulp bijgehaald in de vorm van een mediator.’

Onderstaande situatieschets hebben wij gemaakt op basis van gesprekken met meerdere vrijwilligers en mailwisselingen die wij in ons bezit hebben. Het is ons niet gelukt contact te krijgen met de hoofdredacteur. Zowel mobiel als op de redactie wordt de telefoon niet aangenomen.

Onrust

De onrust zou zijn ontstaat toen begin dit jaar de 25-jarige D. werd aangenomen. Volgens onze bronnen had D. had op dat moment geen baan en hij kon daardoor veel aanwezig zijn. (Update: volgens D. is dat onjuist, het werk voor RTV Zaanstreek was goed te combineren met zijn baan.) Hoofdredacteur Prijs was blij met de gemotiveerde kracht en al snel werden het onafscheidelijke maatjes die samen vaak op pad gingen om items te maken.

Het viel medewerkers op dat Prijs zich niet meer als een hoofdredacteur opstelde, dat hij slecht bereikbaar was en dat het werk niet gedelegeerd of aangestuurd werd. Er werd eerst persoonlijk geprobeerd de dialoog aan te gaan. Maar als het al lukte om een afspraak te maken, dan herkende de hoofdredacteur zichzelf niet in de kritiek. Ook afspraken voor 1:1 gesprekken werden veelvuldig afgezegd.

In maart werden de klachten dan toch persoonlijk met de hoofdredacteur besproken. Een medewerker die inmiddels is opgestapt meldt:

‘Tijdens dat gesprek werd afgesproken dat, als er een onderwerp zou zijn, dan zou er gebeld worden, maar dat gebeurde niet. Wel namen ze als duo meerdere items per dag op, en klaagde de hoofdredacteur dat hij alles zelf moest doen.’

Maatjes

De motivatie zakte tot het nulpunt. Prijs droeg D. voor, voor een functie in het Centraal Overleg (schakel tussen medewerkers en bestuur) en dat schoot bij sommigen verkeerd. In eerste instantie werd door vijf vrijwilligers aan de bel getrokken bij het bestuur, door middel van een mail op 17 april.

Op 23 april begonnen Prijs en D.  –los van RTVZaanstreek- een ‘dagelijkse’ vlog onder de naam Matjooohs (‘Maatjes’), waarin ze wilden laten zien dat ze maatjes zijn.

Naar aanleiding van de mail van 17 april werden ‘de vijf klagers’ op 23 mei thuis bij Jelle Linnekamp, de bestuursvoorzitter uitgenodigd. Daar konden ze hun verhaal doen. Het bestuur schrok en zou actie ondernemen. En dat deden ze ook. Van 15 tot 20 juni werden er 1:1 gesprekken gevoerd door een externe bemiddelaar met ongeveer 10 mensen van de harde kern.

De bemiddelaar maakt op 23 juni zijn conclusies en de opties bekend aan het bestuur, dat op haar beurt anderhalve week later de uitkomst deelt met de ‘vijf klagers’.

Er waren twee opties: D. zou blijven of D. zou vertrekken. Op het functioneren van de hoofdredacteur werd niet ingegaan omdat hij anderhalf jaar lang wel goed had gefunctioneerd. Het laatste half jaar bleef buiten beschouwing. Het bestuur besloot dat D. niet kon blijven. Hij werd ontslagen.

Gevoelens

De kou was echter nog niet uit de lucht. Nergens bleek uit dat de hoofdredacteur afstand nam van zijn ‘oude’ gedrag en er was geen enkele zelfreflectie. Er volgde een gesprek met de externe bemiddelaar op 6 juli, maar in dat gesprek werd benadrukt dat er niet over gevoelens gepraat mocht worden. De ‘klagers’ moesten zich over het ego heen zetten. Er moest gesproken worden over hoe er de komende zes weken content geüpload zou blijven. In september zouden de gevoelens dan eventueel aan bod kunnen komen.

Voor sommige van de medewerkers komt dit te laat: zij hebben afscheid genomen.

We vroegen ook bestuurslid Louise Verra om een reactie. Zij betreurt de situatie waarin ze nu terecht zijn gekomen, maar ze benadrukt dat RTVZaanstreek meer dan honderd vrijwilligers heeft die niet klagen:

‘Dat de mediator met vakantie is, valt ongelukkig, maar na de vakantie proberen ervoor te zorgen dat iedereen weer met plezier bij RTVZaanstreek kan werken.’