Oostzaan trekt draaiorgel-boete in

Burgemeester Meerhof van Oostzaan heeft de boete van € 390 wegens ‘het negeren van een bevel van het bevoegd gezag’ ingetrokken.

De boete voor orgelman Zico van Pareen is terecht gegeven volgens de burgemeester, maar “omdat het dorp in deze periode van crisis juist behoefte heeft aan eenheid en saamhorigheid” volstaat hij met een waarschuwing.

Volgens de gemeente Oostzaan begint de zaak met een overlastmelding over een draaiorgel op de Draaikolk waar drie boa’s op af gaan. Oostzaan:

“Voor het uitvoeren van een muziekgelegenheid of het ten gehore brengen van geluid op dit geluidsniveau is een vergunning of ontheffing nodig vanuit de gemeente. De orgelman (verder: betrokkene) had hier echter geen vergunning voor aangevraagd en aan hem is bevolen om te stoppen met spelen. Hier heeft betrokkene op dat moment gehoor aan gegeven.”

In een reactie op 17 april meldde de woordvoerder ook al dat er een vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moest zijn en omdat dat niet het geval was, werd op basis van die APV bekeurd. Om welk artikel dat ging werd niet duidelijk – een evenementenvergunning kan het niet geweest zijn omdat alle evenementen zijn verboden.

In een latere reactie meldde Karel Dronkert, de communicatieadviseur van de gemeente Oostzaan, dat het niet meer om de APV ging. De bekeuring was uitgedeeld vanwege een overtreding van het Wetboek van Strafrecht “vanwege het niet opvolgen van een bevel van een ambtenaar.” Zo’n bevel ‘krachtens wettelijk voorschrift’ moet worden opgevolgd, maar welk wettelijk voorschrift dat was, werd niet duidelijk.

De gemeente stelt in reactie vandaag dat:

“aan betrokkene meermaals het advies is gegeven om alsnog een toestemming te vragen bij de gemeente. Dit kon hij doen door telefonisch contact op te nemen met de gemeente en een melding te doen voor zijn activiteiten. Aan deze melding zijn geen kosten verbonden. Aan betrokkene is in ieder geval duidelijk gemaakt dat hij niet verder mocht spelen zonder toestemming van de gemeente.”

Orgelman Van Pareen ontkent overigens zo’n aanbod te hebben gehad.

Toen het orgel later speelde op de Leliestraat, constateerden de Boa’s dat de orgelman “een bevel van het bevoegd gezag had genegeerd is hem een proces-verbaal aangezegd met een bijbehorende boete van € 390,00.”

Deze lezing van de gemeente lijkt in strijd met de feiten. In de eerste reactie ging het om een overtreding van de APV. Pas een dag na het incident is Dronkert – na vragen van de Orkaan over welk artikel van de APV was overtreden – met het Wetboek van Stafrecht en het bedrag van € 390 gekomen.

Oostzaan is niet blij met de commotie rond het incident:

“Naar aanleiding van bovenstaande heeft de opdrachtgever voor het spelen van het draaiorgel op de Leliestraat, een facebook-bericht geplaatst. Hierin werd aangegeven dat het draaiorgel bedoeld was voor de verjaardag van haar 75-jarige moeder en dat de gemeente hiermee kortgezegd de verjaardag had bedorven door het orgel te laten stoppen. In het bericht wordt verder gesuggereerd dat het orgel op privéterrein stond en dat een vergunning daarmee niet noodzakelijk was.

De opdrachtgever heeft vervolgens diverse media bij het bericht betrokken. De situatie heeft hiermee dan ook veel aandacht gekregen en zorgt vooral op social media voor veel negatieve en verontwaardigde reacties richting de gemeente Oostzaan.”

De gemeente maakt niet duidelijk of het daadwerkelijk een particulier terrein is. Dat is wel van belang omdat de Boa’s de orgelman volgens hem eerst te verstaan zouden hebben gegeven dat spelen op een particulier terrein geen problemen op zou leveren. Woordvoerder Dronkert zei eerder dat het ‘discutabel’ was of het een privéterrein betrof.

De burgemeester constateert:

“dat de boa’s formeel juist hebben gehandeld in de betreffende situatie. Er was toestemming nodig om het draaiorgel te spelen, ongeacht op welke locatie en met welk doel er werd gespeeld. Betrokkene kon kosteloos om toestemming vragen bij de gemeente. Hij is daar ter plekke op gewezen en heeft dit genegeerd.

Meerhof laat de boete verscheuren. Oostzaan:

“Gegeven eerder genoemde omstandigheden en het feit dat het dorp in deze periode van crisis juist behoefte heeft aan eenheid en saamhorigheid, heeft de burgemeester overwogen dat de opgelegde boete op zich terecht was, maar dat deze in de huidige omstandigheden een onevenredig en daarmee ongewenst effect sorteert. Om die reden is de boete in overleg tussen de burgemeester en de boa ingetrokken en is volstaan met een waarschuwing aan betrokkene.”

Van Pareen heeft wel te horen gekregen dat bij een volgend optreden zonder vergunning een forse boete kan verwachten. Blijft hij weg uit Oostzaan? Nee. Op Koningsdag speelt hij bij de Lishof. Met vergunning.

Deel dit artikel:

9 reacties

 • Jaap Meeuwsen

  Tjonge jonge, daar staat de gemeente toch mooi in z’n hempie zeg 🙂

 • Marcel van Kampenhout

  Hier lijkt de Gemeente achteraf te proberen recht te breien, wat krom was. De verscheurde boete is te weinig goeddoening, de Gemeente had de orgeldraaier moeten uitnodigen, binnenkort een hele dag op haar kosten in het hele dorp te komen spelen, te beginnen bij schoonmoeder in de Leliestraat.

 • L.Dirksen

  Gelukkig voor de gemeente is de burgemeester een Rechter, al dan niet Rijdend, voor geweest. Als je bovenstaande puinhoop van ambtelijk geknoei leest en de daarbij gedebiteerde verhaaltjes van de voorlie…, sorry , voorlichter van de gemeente , is verscheuren wel het enige juiste…..

  Goed, en nu gaan we weer normaal doen!

  • Erik Esteie

   Beste meneer Dirksen,

   Ik denk dat u het niet helemaal begrijpt

   Burgemeesters zijn namelijk al enige tijd rechters en zij kunnen straffen als het hun goed dunkt, een “echte” rechter mag daarna eventueel oordelen of het besluit van de burgemeester terecht was

   Bovendien zit in dit geval de burgemeester ook nog eens op de stoel van het openbaar ministerie, het openbaar ministerie gaat namelijk over het seponeren van een geconstateerde overtreding en niet de burgemeester

   Leest het hele artikel nog eens terug en u zult zien dat hier een overtreding is begaan van het burgerlijk wetboek en daar gaat een burgemeester niet over

   “De bekeuring was uitgedeeld vanwege een overtreding van het Wetboek van Strafrecht “vanwege het niet opvolgen van een bevel van een ambtenaar.” Zo’n bevel ‘krachtens wettelijk voorschrift’ moet worden opgevolgd”

   Nogmaals, het is niet aan de burgemeester om te seponeren, hij doet het echter wel…

 • Kick van der Horst

  Het had de BOA”s gesierd als ze de mevrouw hartelijk hadden gefeliciteerd, en nog een laatste liedje door de vingers hadden gezien. Een beetje menselijkheid in Coronatijd.

 • Jaap Meeuwsen

  Goed, dit was Oostzaan maar veel verschil zal er niet zijn.
  We weten zo langzamerhand wel dat politie en handhaving op oorlogspad zijn met idioot hoge boetes uitdelen aan stoute burgers die zich o.a. niet aan de anderhalvemeter afstand houden.
  Maar goed regels zijn regels.

  Maar…wat zag ik gister 20-04 op de Jan van Goyenkade in Zaandam ?
  Een scootmobiel was het water ingereden, gelukkig was de bestuurster snel gered en maakt het goed heb ik begrepen.

  Zie hier : https://www.rtvzaanstreek.nl/voertuig-te-water/nieuws/item?1158045

  Maar of het nou handig is dat de brandweermannen met z’n allen lekker dicht bij elkaar naar het uit het water takelen van het voertuig gaan staan kijken ( mevrouw was er toen al uit ) ?
  Hoezo anderhalve meter.
  Ik heb mijn twijfels eerlijk gezegd of er hier, indien politie of handhaving erbij geweest zouden zijn, ook zulke boetes uitgedeeld zouden zijn.

  Ik heb al vaker gezien dat een groepje politieagenten en handhavers in het Veldpark ook zo dicht op elkaar stonden te overleggen, zelfs ambulancepersoneel die met buren ontspannen ( was niet ernstig gelukkig ) in een krap kringetje staat te praten.
  Geen foto’s want privacy en zo, en terecht hoor, hebben we allemaal recht op gelukkig.
  Je verwacht toch dat onze hulpverleners ( hulde voor ze hoor ! ) beter zouden moeten weten.

  Kijk, handhaven is oké maar dan wel één lijn trekken anders komt er echt narigheid van.
  Zeker nu handhaving ook nog met bodycams gaat lopen ( wat zal de volgende stap zijn ? ) is het niet zo heel vreemd dat ze met agressie te maken gaan krijgen wanneer dit nog lang duurt.

 • L.Dirksen

  Erik Esteie zegt dat ik het niet helemaal begrijp. Kan zijn, ben geen meester in de rechten, Maar als de gemeente zelf als reden het wetboek van strafrecht opvoert en ik in de reactie van Esteie het WvS en ook nog het burgerlijk wetboek als strafgrond zie verschijnen denk ik dat hij net als ik, ook de rechten niet meester is…..

 • Marcel van Kampenhout

  Hier wordt weer duidelijk, dat de bezuinigingen op de politie van de afgelopen 15 jaar onder de verschillende CDA- en VVD-ministers van Justitie alleen maar tot irritatie, onbegrip en hulpeloosheid bij de bevolking heeft geleid : politieagenten zijn duurder dan BOA’s (maar nog steeds onbehoorlijk goedkoop qua salariskosten!) en krijgen ook meer over sociale vaardigheden te leren bij hun opleiding. BOA’S niet. Zij leren slechts de regels en te bekeuren. Bot, Ongeïnteresseerd, Automatisch. Ik stel voor dat ze een herkansing krijgen in de vorm van een fatsoenlijke politie-opleiding, waarna ik bereid ben om meer belasting te betalen voor hun hogere salaris en begripvollere manier van werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *