Volgens David Sluis van de Werkgroep A8–Coenbrug lost de A8-A9-verbinding helemaal niks op: geen tijdswinst en meer geluids- en milieuoverlast.

De gemeente Zaanstad zou er volgens beter aan doen de toegezegde 14 miljoen te steken in maatregelen die den geluids- en luchtkwaliteit in Zaanstad verbeteren.

Door David Sluis

Dus we gaan ca 500 miljoen euro uitgeven voor de aanleg van een weg die een maximale reistijdwinst van 2 minuten oplevert? Zo staat te lezen in de MER doortrekking A8-A9. Ben ik nu gek…? Daarbij wordt de Stelling van Amsterdam (UNESCO Werelderfgoed) door midden gehakt. Wordt de stikstofbelasting op Natura 2000 gebieden nog hoger. Neemt het geluid en fijnstof op de huidige A8, omgeving Coenbrug nog meer toe, en hoeft er maar ‘dit’ te gebeuren en hele zooi staat ramvast. Wat een visie! Wat een verspilling. Zoveel ge-ouwehoer, zo verschrikkelijk veel dure onderzoeken. Ik zeg het al vanaf dag 1, het is geen oplossing.

Reistijdwinst?

Is er wel tijdswinst? Ik betwijfel dit ten zeerste en wel hierom. De verkeersgegevens zijn afkomstig van Rijkswaterstaat, en die is zeer onbetrouwbaar op dit vlak. Die rekenen alles naar zich toe. En laat dat MER rapport nu goeddeels zijn gebaseerd op deze gegevens. Shit in = shit out. Zo zitten er zeer grote omissies (ik zeg het netjes) in de doorstomingsgegevens van het verkeer (de zg stagnatiefactoren). Sterker nog, RWS noteert voor de A8 Coenbrug al jaren geen stagnatie? En dit is dus vrolijk meegegaan in de MER. Met andere woorden: trek die MER ook maar snel door. Dat kost nl. niks. Het kan niet kloppen!

Geld

Het goede nieuws is echter dat indien dit allemaal toch doorgaat, er conform vigerende wetgeving maatregelen dienen te worden genomen door de wegbeheerder van de huidige A8 (RWS). Dit komt doordat er een toename in geluid wordt geprognosticeerd van 1 – 3 dB (zie oranje bolletjes in de weergave). De wet schrijft voor (en ik zeg het simpel), dat indien er een toename is van > 1,5 dB er maatregelen dienen te worden overwogen. En dat kan heel veel geld gaan kosten. Dus RWS/Rijk wilde niet meebetalen aan de doortrekking? Ze zullen wel motten straks. Dankzij de visieloze PR NH.

De 14 miljoen van Zaanstad?

Wat kun je allemaal doen met 14 miljoen? Nou, ten eerste inventariseren waar de grootste knelpunten en oplossingen liggen aangaande geluid/luchtkwaliteit in Zaanstad. Dan hou je over. Ga eens een fatsoenlijk luchtmeetnet optuigen. Dan hou je over. Maak mensen in de Zaanstreek bewust van de gevaren van luchtkwaliteit. Dan hou je over. Faciliteer voor de meest kwetsbare groepen luchtbehandeling in hun huizen en/of betere geluidswering. Maar bovenal, spreek de ambitie uit, dat het zo niet langer kan.