Voor de zomer wil Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een ‘voorkeurs-alternatief’ voor de verbinding A8-A9 bekend maken.

De discussie over de verbindingsweg woedt al decennia, te lang, “al meer dan 50 jaar” aldus CDA-fractievoorzitter Marc Wit. Vooral voor Krommenie, waar “de huidige situatie op de N203 onhoudbaar is” volgens hem.

In deze opinie-bijdrage legt de CDA-fractievoorzitter uit waarom volgens hem de Heemskerkverbinding de “enige acceptabele” variant is.

Door Marc Wit

Generaties Krommenieërs groeien op met een ziekmakende weg voor de deur.

Generaties forenzen groeien op met de gebrekkige verkeersdoorstroming op de N203. Datzelfde geldt voor de bewoners van Zaanstad Noord die dagelijks hun wijk niet uit- of inkomen. Hoe is het mogelijk dat deze situatie zich al zo lang voordoet?

Na meer dan 50 jaar wachten wordt het tijd voor een oplossing voor het knelpunt Krommenie. Onlangs ging het al bijna weer fout toen verschillende fracties van de Provinciale Staten van Noord Holland (PS NH) een korte tunnelvariant bij Krommenie wilden invoegen in het lopende onderzoek A8-A9. Een actie die niet alleen extra publieksgeld zou opslokken, maar nog erger, voor vertraging in de besluitvorming zou zorgen. Waarop was deze invoegactie gebaseerd?

Nulplusvarianten

Uit de presentatie van de onderzoeksresultaten tijdens een PS NH vergadering op 2 mrt jl. werd duidelijk dat de Viaductvariant bij Krommenie om diverse redenen beter werd bevonden dan de Tunnelvariant. Echter, op 2 maart werd ook duidelijk dat vrijwel niemand de Viaductvariant zag zitten. Mijn geruststellende conclusie was toen dat beide Nulplusvarianten van de baan waren.

Mogelijk concludeerden anderen net als ik dat de Nulplusvarianten zouden afvallen, alleen waren zij daar niet tevreden mee. Na de PS NH vergadering op 2 maart hadden, op het CDA en de VVD na, alle fracties ineens behoefte aan het invoegen van een korte Tunnelvariant.

Onmogelijk vanuit de ratio meen ik, want de korte Tunnelvariant is qua leefbaarheid, gezondheid en verkeerskundig gezien minstens zo slecht als de lange Tunnelvariant en die was immers al afgevallen. Welke overwegingen bleven dan over? Wilde men hoe dan ook voorkomen dat het Golfbaan- of het Heemskerkalternatief voorkeurstracé zou worden? Dacht men dat uitstel misschien tot afstel zou leiden en dat er dan helemaal geen verbinding A8-A9 zou komen, zoals dat al 50 jaar het geval is? Als dat laatste het geval is, dan nodig ik deze fracties uit om naar Krommenie te komen, want de huidige situatie op de N203 is onhoudbaar. Niets doen is echt geen optie.

Stelling van Amsterdam

Welke argumenten hanteren de tegenstanders van de Golfbaan- en/of Heemskerkverbinding? Tegen beiden spreekt dat het extra vierkante meters asfalt oplevert. Dat asfalt tast het milieu en het bestaande landschap aan. Daarnaast doorklieven beiden de Stelling van Amsterdam. De Golfbaanverbinding ruïneert de Golfbaan en sluit bij de wijk Broekpolder op ongezonde wijze aan op de A9. Dit laatste argument heeft mij al eerder doen besluiten dat de Heemskerkverbinding de enige acceptabele is tussen de A8-A9.

Omdat de Nulplusvarianten afvallen, wordt de N203 afgewaardeerd van vierbaans- tot tweebaansweg voor bestemmingsverkeer. Met andere woorden, met de komst van de Heemskerkverbinding verdwijnt er asfalt. Met de Heemskerkverbinding ontstaat een relatief korte verbindingsweg tussen de A8-A9, zonder haakse bochten en stoplichten. Dat is milieutechnisch en verkeerskundig gezien een grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Dankzij de ondertunneling van de Dorpsstraat en de Kilzone en de dijkjes langs de A8 ontstaat bij de Heemkerkverbinding een goede landschappelijke inpassing, zonder aantasting van de stelling van Amsterdam en met een gebaar naar de inwoners van Busch en Dam. Dankzij de doelmatige Heemskerk-verbinding hoeven tienduizenden forenzen niet meer dagelijks om – en/of file te rijden. Tot slot, de Heemskerkverbinding biedt een nieuwe, zuidelijke ontsluiting van de wijk Assendelft/Saendelft en de toekomstige wijk Kreekrijk en dat is een uitkomst.

Remmende alternatieven

Natuurlijk is de verbetering van de milieuproblematiek in de Zaanstreek niet opgelost met de aanleg van de Heemskerkverbinding. Zaanstad heeft nog veel meer infrastructurele uitdagingen, zoals bij de Coentunnelweg, de aansluiting A7-A8 en de Thorbeckeweg. Om maar niet te spreken over het oplossen van de Spoorse doorsnijding van Zaanstad.

Alles overziend denk ik dat de tegenstanders nog niet klaar zijn met het invoegen van remmende alternatieven. De eerstvolgende is mogelijk variant 7. Daarom hierbij een oproep aan de lokale en provinciale (+landelijke!) politici om in het belang van vele tienduizenden inwoners van Noord-Holland de rug recht te houden en om zo spoedig mogelijk in te stemmen met de Heemskerkverbinding A8-A9. Mag na 50 jaar de lucht boven Krommenie eindelijk opklaren!

Door Marc Wit, fractievoorzitter CDA Znstd.