Opinie: De Heemskerkverbinding A8-A9 geeft Krommenie lucht

Voor de zomer wil Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een ‘voorkeurs-alternatief’ voor de verbinding A8-A9 bekend maken.

De discussie over de verbindingsweg woedt al decennia, te lang, “al meer dan 50 jaar” aldus CDA-fractievoorzitter Marc Wit. Vooral voor Krommenie, waar “de huidige situatie op de N203 onhoudbaar is” volgens hem.

In deze opinie-bijdrage legt de CDA-fractievoorzitter uit waarom volgens hem de Heemskerkverbinding de “enige acceptabele” variant is.

Door Marc Wit

Generaties Krommenieërs groeien op met een ziekmakende weg voor de deur.

Generaties forenzen groeien op met de gebrekkige verkeersdoorstroming op de N203. Datzelfde geldt voor de bewoners van Zaanstad Noord die dagelijks hun wijk niet uit- of inkomen. Hoe is het mogelijk dat deze situatie zich al zo lang voordoet?

Na meer dan 50 jaar wachten wordt het tijd voor een oplossing voor het knelpunt Krommenie. Onlangs ging het al bijna weer fout toen verschillende fracties van de Provinciale Staten van Noord Holland (PS NH) een korte tunnelvariant bij Krommenie wilden invoegen in het lopende onderzoek A8-A9. Een actie die niet alleen extra publieksgeld zou opslokken, maar nog erger, voor vertraging in de besluitvorming zou zorgen. Waarop was deze invoegactie gebaseerd?

Nulplusvarianten

Uit de presentatie van de onderzoeksresultaten tijdens een PS NH vergadering op 2 mrt jl. werd duidelijk dat de Viaductvariant bij Krommenie om diverse redenen beter werd bevonden dan de Tunnelvariant. Echter, op 2 maart werd ook duidelijk dat vrijwel niemand de Viaductvariant zag zitten. Mijn geruststellende conclusie was toen dat beide Nulplusvarianten van de baan waren.

Mogelijk concludeerden anderen net als ik dat de Nulplusvarianten zouden afvallen, alleen waren zij daar niet tevreden mee. Na de PS NH vergadering op 2 maart hadden, op het CDA en de VVD na, alle fracties ineens behoefte aan het invoegen van een korte Tunnelvariant.

Onmogelijk vanuit de ratio meen ik, want de korte Tunnelvariant is qua leefbaarheid, gezondheid en verkeerskundig gezien minstens zo slecht als de lange Tunnelvariant en die was immers al afgevallen. Welke overwegingen bleven dan over? Wilde men hoe dan ook voorkomen dat het Golfbaan- of het Heemskerkalternatief voorkeurstracé zou worden? Dacht men dat uitstel misschien tot afstel zou leiden en dat er dan helemaal geen verbinding A8-A9 zou komen, zoals dat al 50 jaar het geval is? Als dat laatste het geval is, dan nodig ik deze fracties uit om naar Krommenie te komen, want de huidige situatie op de N203 is onhoudbaar. Niets doen is echt geen optie.

Stelling van Amsterdam

Welke argumenten hanteren de tegenstanders van de Golfbaan- en/of Heemskerkverbinding? Tegen beiden spreekt dat het extra vierkante meters asfalt oplevert. Dat asfalt tast het milieu en het bestaande landschap aan. Daarnaast doorklieven beiden de Stelling van Amsterdam. De Golfbaanverbinding ruïneert de Golfbaan en sluit bij de wijk Broekpolder op ongezonde wijze aan op de A9. Dit laatste argument heeft mij al eerder doen besluiten dat de Heemskerkverbinding de enige acceptabele is tussen de A8-A9.

Omdat de Nulplusvarianten afvallen, wordt de N203 afgewaardeerd van vierbaans- tot tweebaansweg voor bestemmingsverkeer. Met andere woorden, met de komst van de Heemskerkverbinding verdwijnt er asfalt. Met de Heemskerkverbinding ontstaat een relatief korte verbindingsweg tussen de A8-A9, zonder haakse bochten en stoplichten. Dat is milieutechnisch en verkeerskundig gezien een grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Dankzij de ondertunneling van de Dorpsstraat en de Kilzone en de dijkjes langs de A8 ontstaat bij de Heemkerkverbinding een goede landschappelijke inpassing, zonder aantasting van de stelling van Amsterdam en met een gebaar naar de inwoners van Busch en Dam. Dankzij de doelmatige Heemskerk-verbinding hoeven tienduizenden forenzen niet meer dagelijks om – en/of file te rijden. Tot slot, de Heemskerkverbinding biedt een nieuwe, zuidelijke ontsluiting van de wijk Assendelft/Saendelft en de toekomstige wijk Kreekrijk en dat is een uitkomst.

Remmende alternatieven

Natuurlijk is de verbetering van de milieuproblematiek in de Zaanstreek niet opgelost met de aanleg van de Heemskerkverbinding. Zaanstad heeft nog veel meer infrastructurele uitdagingen, zoals bij de Coentunnelweg, de aansluiting A7-A8 en de Thorbeckeweg. Om maar niet te spreken over het oplossen van de Spoorse doorsnijding van Zaanstad.

Alles overziend denk ik dat de tegenstanders nog niet klaar zijn met het invoegen van remmende alternatieven. De eerstvolgende is mogelijk variant 7. Daarom hierbij een oproep aan de lokale en provinciale (+landelijke!) politici om in het belang van vele tienduizenden inwoners van Noord-Holland de rug recht te houden en om zo spoedig mogelijk in te stemmen met de Heemskerkverbinding A8-A9. Mag na 50 jaar de lucht boven Krommenie eindelijk opklaren!

Door Marc Wit, fractievoorzitter CDA Znstd.

Deel dit artikel:

20 reacties

 • Mark

  Toch wel fijn dat ook het cda blijkbaar inziet dat de a8-a9 verbinding niets oplost voor de milieuproblematiek in Zaanstad, maar deze alleen maar verplaatst naar Koog/Zaandijk en Assendelft. Jammer dat er niet wordt aangegeven wat die wijken ervoor terugkrijgen, want zonder aanpassingen aan de op- en afritten gaat dat deel van zaanstad er helemaal niets aan hebben.

  Elke verbinding a8-a9 is zinloos voor zaanstad zonder dat de coentunnelweg wordt aangepakt.

  En voor wat betreft variant 7: voor zover ik weet de enige oplossing naast de 0-variant die bijna geen impact heeft op de stelling van Amsterdam. Ik ben benieuwd hoe de landelijke politiek (zonder wiens financiering dit hele verhaal sowieso luchtfietserij is) aankijkt tegen de keuzes die gemaakt zijn.

  Het zou de gemeente en de provincie overigens sieren als ze zich met dezelfde inzet tegen de NS aan zouden bemoeien. De verslechteringen in de dienstregeling van afgelopen jaar en wat er nog aan zit te komen in 2018 dragen ook niet echt bij aan het verminderen van het verkeer.

 • Ga toch weg

  Wat een verschrikkelijk stuk om te lezen! Ik heb mijn hele leven in Krommenie gewoond en heb werkelijk nog nooit moeite met de provinciale weg gehad. Ik sta er nooit in de file!!!!

  Ja, tijdens de spits is het drukker. Maar thats all. En waar niet?

  Waarom wordt er uit mijn naam gesproken? Ik wil helemaal geen extra weg. Niet in Krommenie en al helemaal niet in Assendelft. Zonde van dat landschap. En alsof dat met een tunneltje wordt behouden…. ga toch weg. Ik zie de hele noodzaak van het doortrekken niet.

 • Hans

  Het blijft boeiend hoe afwegingen worden gemaakt tav de gezondheid van omwonenden. De 0+ variant is mbt de gezondheid in willekeurig welke vorm -verlaagde rijweg/viaduct- iig de nadeligste. Het gemak waarmee een beheerder van een fort oid dat terzijde schuift om z’n ideaalplaatje maar niet te zien worden aangetast is verbijsterend. Dito de stem van de golfers. Dat zou er nog bij moeten komen, dat er meer rekening wordt gehouden met een relatief zeer kleine groep liefhebbers die een grasveld gebruiken voor een activiteit waarbij je zeker door de week de koppen op twee handen kunt tellen, dan de enkele duizenden omwonenden die ernstig te lijden krijgen van de 0+. Blij met de tegenstem van CDA voor de 0+ varianten. Zijn argumentn zijn wel valide, ze gaan de lichamelijke en geestelijk gezondheid van de direct en indirect omwonenden aan.Tm een die z’n hersens gebruikt.

 • vaartje197

  doordrukken die aanpassing, maakt niet uit welke als het maar tegen de zin van de bewoners is, en er een raadslid zijn naam aan kan geven zodat hij tot in de eeuwigheid in de herinnering blijft.

  • Boon

   U spreekt over een meerderheid van bewoners? Mag ik dan weten hoe groot Uw achterban is?
   Zo iemand als vaartje197 ontkent gewoon dat er een probleem is, zal ook wel een knap pandje in het veld hebben en als nimby natuurlijk geen weg in de omgeving willen.
   De Provinciale weg staat nu ook al door de weeks barstensvol maar dat is niet waar vindt vaartje 197 met zijn achterban.
   Maar er zijn natuurlijk wel een aantal oplossingen alleen wil men daar uit politiek belang niet aan. De simpelste is alle huizen in een straal van 50m slopen er een wand voor terug plaatsen voorzien van veel groen om stof te vangen. De moeilijkste is om de stroom door Krommenie op te laten drogen door werkgelegenheid boven Krommenie te organiseren.
   Voor beide is weinig draagvlak dus een weg van A8 naar A9 en als ieder nu positief meedenkt zo vlak mogelijk door het land. Gewoon een vrijschootsveld zoals de trein in Beverwijk ook heeft.

   • Hallo

    Ik weet niet op wie u doelt met ‘achterban van vaartje197’ maar daar hoor ik zeker niet bij. En tóch ontken ik óók het probleem. Ik sta nóóit in de file op de provinciale weg. En ik woon er toch al mijn hele leven…Ik vind het daarom een heel zwak argument om tegen de doortrekking te gebruiken. De gezondheidsredenen kan ik nog volgen, maar of die minder zwaar wegen dan de vervuiling van het weinige groen dat er nog over is…?

 • Verplaatsen van problemen! Geen Heemskerk variant!
  Anders staan we met z’n alle in de file op de A8 thv Koog aan de Zaan.
  Nul plus lijkt mij de beste optie

  • Hans

   Enig idee van de gevolgen voor de bewoners van Assendelft-Krommenie? Nee dus. Mss eerst nadenken en dan met iets zinnigs komen ipv met kortzichtigheid.

  • Hans Kuyper

   Asfalt trekt auto’s aan zoals stroop vliegen.
   Ik denk niet dat een aansluiting door het hart van de Stelling enige verlichting brengt in Krommenie. Zo gauw de files op de A8 groeien, zal het sluipverkeer terugkeren.
   Ik rijd meerdere keren per week door Krommenie, op wisselende tijdstippen, en heb er nog nooit een file zien staan. Hooguit op warme dagen richting het strand. Toch geloof ik best dat de bewoners ernstige overlast ervaren en gezond is de situatie bepaald niet. Dat geldt overigens ook voor Koog aan de Zaan en Zaandam, verderop. Daar zal, met een nieuwe aansluiting, de toestand alleen maar erger worden. Vanwege de aanzuigende werking van nieuw asfalt.
   Maar er gloort licht. Ook als de Provincie nu alle zeilen bijzet, zal het nog tien jaar duren voordat er een nieuwe route ligt, welke dat ook wordt. Tegen die tijd zijn we het kantelpunt voor elektrisch rijden allang voorbij. Gezondheidsproblemen en geluidsoverlast nemen dan enorm af (we moeten alleen nog iets vinden tegen het slijten van autobanden, want dat rubberstof is oneindig gevaarlijker voor de gezondheid dan voetballen op kunstgras). De invoering van hoogfrequent spoor zal het autogebruik langs de Zaanlijn ook kunnen terugdringen.
   Als we de komende tien jaar fors inzetten op beperking van de huidige overlast (fijnstofvangers, verlaging van de maximumsnelheid) is die nieuwe weg door de prachtige, historische polder helemaal niet nodig. En als we die afblazen, is er ook voldoende geld voor alle maatregelen. We houden er zelfs aan over.
   Misschien kan dàt geld dan gebruikt worden om de culturele en sociale voorzieningen in Zaanstad-Noord weer een beetje op peil te brengen.
   Wat mij betreft beginnen we meteen na Pasen.

 • Werken waar je woont en anders het OV nemen. De stank, het geluid en al die verkeersslachtoffers hebben mij dertig jaar geleden doen besluiten, nooit meer in een auto te rijden, onhandig en duur is het zeker zonder auto, maar ik houd het nog steeds vol, zouden meer mensen moeten doen.

  Als kind kon ik eindeloos spelen op de straat, nu rijden ze me bijna van mijn fiets, automobilisten hebben vaak geen weet meer hoe het was op de fiets, de wind, de regen, de hobbels en de openslaande portieren en dan niet te vergeten, de auto’s die Max Verstappen nadoen, daar waar ze dertig mogen rijden.

  Er zijn veel meer oplossingen, ik heb ze bedacht en ooit beschreven. Maar het lijkt wel of die auto al aan de bibs meegroeit na de geboorte.

 • Mark

  OV? Zoals de plannen er nu liggen zal het hoogfrequente spoor juist voor een verslechtering op het spoor boven amsterdam betekenen…

  • Hans Kuyper

   Als de trein een tram wordt, kan hij ook gaan rijden als een tram. Dat wil zeggen dat hij zich houdt aan de verkeerslichten. Daarmee is het probleem op de Guisweg opgelost zonder ingrijpende infrastructurele veranderingen. De moeite waard om eens nader te bestuderen, lijkt me.

   • Mark

    Ik kan me niet indenken dat de intercity naar alkmaar ooit door een tram vervangen zal worden….

    • De Orkaan

     Maar wat er wel komt is “spoorboekloos rijden”. 50% meer sneltreinen tussen Alkmaar en Amsterdam.

     • Mark

      ik hoop het, maar eerst zien dan geloven, de nieuwe dienstregeling was ook al een drama en de vooruitzichten zijn niet goed:
      1) In 2018 begint de NS hiermee tussen Amsterdam en Eindhoven. Gevolg is dat de dienstverlening op “aansluitende trajecten” slechter wordt (dus op de Zaanlijn)
      2) Naast de 6 IC ’s zouden er dan ook 6 stoptreinen per uur rijden. 24 treinen per uur. Het lukt de NS al amper de huidige 16 treinen normaal te laten rijden….
      Daarnaast vraag ik me af hoe dat gaat werken met de overgangen guisweg en dorpsstraat.

 • Boon

  Eigenlijk is het heel simpel . Al die Zaankanters vinden dat ontsluiting van wijken en dorpen niets mag kosten. Zie Westerwatering,Saendelft en de spoorovergangen Guisweg en Dorpsstraat.
  Maar klagen over diezelfde knelpunten kunnen ze als de beste. En bedenk wel dat er niets nieuws hoeft worden uitgevonden, zie Uitgeest.
  Voor een goede ontsluiting zal de Zaanlijn minimaal moeten worden verdubbeld en de A8 vastgeplakt worden aan de A9. Als dat beide gebeurt kan de huidige weg tussen Krommenie en Uitgeest afgebouwd worden tot een enkelbaans weg. Daarnaast kan men dan meer haltes bouwen voor een trambedrijf naast het spoor om minder autoverkeer te krijgen. Zorg dat er 20% minder aanbod komt op de Thorbeckeweg en alles vanuit de Noord kan zo doorrijden op die A8,tesamen met een beperkte brugopening in de Koog zal dat heel wat wachten voorkomen.

  PS Mark, zoals al jaren bekend is zullen beide overgangen amper meer open gaan en die van Bus en Dam en de Vaartdijk gesloten worden.

  • Mark

   Dus eigenlijk dezelfde ellende als met de a8-a9: het ene probleem vervangen door een ander probleem omdat er niet genoeg geld komt voor een goede oplossing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *