Opinie: Een brede basis van amateurkunst is broodnodig!

Fluxus, Het Zaans museum, Monet 2021, Sail, Theatermijn, en nog een keer Fluxus worden financieel goed bedeeld in de Uitvoeringsagenda Zaanstad 2020-2022.

Over de orkesten die verspreid door de Zaanstreek zorgen voor sociale samenhang en laagdrempelige muzieklessen is in het document van Zaanstad weinig tot niets terug te vinden.

Wilma Vloon van het Zaandijks Fanfare Corps sprak zojuist in bij de Zaanse raad om aandacht te vragen voor het smeermiddel van onze maatschappij: de amateurkunst. Wij plaatsen haar tekst 1:1

Goedenavond, ik ben Wilma Vloon en ik spreek in namens de Zaanse amateurmuziekverenigingen, beter bekend als OrkestZ.

Ik ga twee zaken aanstippen en een suggestie doen:

1) Prijscompensatie; onze subsidie is sinds de vaststelling in 2015 niet meer verhoogd. Net als de grote cultuurinstellingen hebben wij te maken met stijgende kosten voor onze professionele docenten en dirigenten, huisvesting, energie, concertlocaties en faciliteiten. We zijn er sinds 2015 ruim 7% bij ingeschoten. We vragen aan de raad om na te gaan of de systematiek van onze subsidies kan worden aangepast opdat wij ook jaarlijks een prijscompensatie ontvangen.

2) In de (concept) Uitvoeringsagenda Cultuur heeft OrkestZ gezocht naar de amateurkunst. Met een lantaarntje zochten we naar concrete voorstellen en bijbehorende middelen. Ons lantaarntje brandt nog steeds in onze zoektocht naar het antwoord op de vraag: hoe verder? Met wie? Wat kunnen we verwachten maar ook: wat kunnen we zelf doen of bijdragen? Het is best wel stil om ons heen en daarom heeft OrkestZ naar inspirerende voorbeelden gezocht. In de gemeente Amersfoort is een Platform Amateurkunst. Dit platform bestaat uit het Centrum voor de Kunsten en de amateurkunstverenigingen. Zij schetsten recent een perspectief voor samenwerking tussen gemeente, het centrum voor de kunsten en de ruim 120 amateurkunstverenigingen. Zij bespreken samenwerking voor cultuureducatie, talentontwikkeling, het betrekken van jongeren, huisvestingszaken, kwaliteitsbevordering en de zichtbaarheid van de amateurkunst. Ook zijn er netwerkbijeenkomsten waarop de situatie van de amateurkunst wordt besproken, het gaat bijvoorbeeld over de verbinding van cultuur met vraagstukken in het sociale domein, de identiteit van de verenigingen in de wijken, de koppeling van bedrijven aan amateurkunst en amateurkunst en onderwijs. Duidelijk is en wordt dat een vitaal amateurkunstklimaat de inzet vraagt van alle betrokken partijen.

Ons verzoek aan de Raad is dan ook om (zo nodig per motie) te sturen op gerichte aandacht voor de amateurkunstverenigingen. Wij doen de suggestie om de Amersfoortse aanpak als inspiratiebron te zien. Wij verzoeken de Raad om te sturen op een actieve samenwerking tussen amateurkunst, het Centrum voor de Kunsten en de gemeente, en daar ook middelen voor vrij te maken. Waarom? Amateurkunst verbindt en inspireert, een bruisend cultuurklimaat ontstaat niet zonder een brede basis van amateurkunst!

Dank voor uw aandacht.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Helemaal mee eens; amateurkunst moet ook door de gemeente geactiveerd worden.

 • Wendy Kind

  De Zaanstreek heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om amateurmuziek. Generaties Zaankanters zaten in hun eigen buurt op muziekles, gaven uitvoeringen, formeerden zich in bandjes waar weer andere bandjes uit ontstonden. Fanfareverenigingen en koren hebben altijd veel leden gehad.
  Uit deze basis kwamen niet alleen veel enthousiaste hobbyisten voort, maar ook (semi-)professionele artiesten en gezelschappen.
  Bandjes die een eind kwamen, popbands die Toppop haalden, leerlingen die muziekleraar werden, of muziekpedagoog, punkbands die de theaters ingingen.
  En dat gebeurt nog steeds. Iedereen kent hier wel iemand die muziek maakt. Muziek maakt beoefenaar en luisteraar blij, muziek zorgt voor verbinding, in elke buurt en wijk. Waar andere voorzieningen al zijn wegbezuinigd.
  Ik hoop dat ook onze bestuurders de relevantie ervan blijven inzien.

 • Ik ondersteun de muziek in het algemeen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *