Opinie Gerard Rozemeijer: Leefbaarheid onder druk

Zojuist ontvingen we een bericht van Gerard M. Rozemeijer van de VVD Wormerland. Hij stuurde het naar zijn complete media-adresboek, maar dat kan de pret niet drukken: we besloten het 1:1 te kopiëren, te plakken en zichtbaar te maken.

Een VVD’er die zich zó uitspreekt voor de natuur en tegen grote commerciële windparken, verdient een etalage!

Leefbaarheid onder druk, een ‘reset van de RES* nodig’

Ik zag van de week opnieuw een artikel in de NRC (een botsing met de rotorbladen overleeft een vogel niet) over de schade van windmolens voor de natuur, met name voor vogels op de lange termijn, wat ernstiger is dan altijd gezegd werd. Het wordt hierin ‘zorgelijk’ genoemd.

Veel moet wijken voor enorme windmolenparken, de energie van een aantal grote parken gaat ook nog eens linea recta naar grote buitenlandse datacentra, zoals Google die hun diensten vaak aan buitenlandse gebruikers leveren.

Een land als Nederland leent zich niet voor vele, grote windturbineparken, laat staan commerciële, waar de nog beschikbare vrije grond in verhouding tot het aantal inwoners al steeds verder onder druk komt te staan. En al helemaal niet als we alle parken nog eens gaan versnipperen over ons kleine en drukbezette land en kostbare, vrije natuur en uitzichten gaan opofferen.

Feitelijk alleen maar omdat we haast hebben. Natuurlijk moeten we aan de klimaatnormen voldoen, maar de discussie over andere vormen en wel of niet commerciële windparken moet veel sneller op gang komen.

Vanuit de RES wordt gesteld dat daar niet over gesproken mag worden, zoals over waterstof (waar Duitsland al veel verder mee is) en kernenergie (waarmee in de UK geëxperimenteerd wordt met minicentrales) omdat gevreesd wordt dat dat tot verder uitstel zal leiden.

Daar zit zeker een risico in, maar rechtvaardigt dat dan nu snelle en te weinig doordachte beslissingen met onoverzienbare consequenties?

Een visie op de leefbaarheid van ons land, ook op lange termijn mag nooit geparkeerd worden ten behoeve van snelheid.

 Met vriendelijke groet,

Gerard M. Rozemeijer

VVD Wormerland

*Regionale Energiestrategie

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Gerard,
    Helemaal mee eens! De RES Amsterdam wil windturbines plaatsen in stadsparken en in de Hoofd Groen Structuur, groen dat uitdrukkelijk is gereserveerd als rustgebied voor de burgers om de drukke stad te ontvluchten.
    Het is onnodig om de Amsterdamse stadsparken ter beschikking te stellen aan windturbine projectontwikkelaars omdat Amsterdam het equivalent van 180 windturbines aan zonnepanelen op zijn daken kwijt kan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *