Opinie Henk Visser: Nieuwe normen Schiphol, einde Eilanden van Hain?

Vanaf 2022 wordt geluidsbelasting anders gemeten. Huizen die in de buurt van luchthavens liggen, liggen dan in een ‘slecht’ of ‘zeer slecht’ leefklimaat. Nieuwbouw wordt daardoor vrijwel onmogelijk volgens Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Deze organisaties willen dat het kabinet de oude regels handhaaft.

Maar wat betekent dat voor bouwen in de Zaanstreek? Henk Visser, lid van de bewonerscommissie Van Allen/Gagarinstraat in Krommenie en van SOS (Saense Onderwonenden Schiphol) schreef een opiniebijdrage over de gevolgen van de nieuwe geluidsnormen.

Door Henk Visser

Goed nieuws voor de bewoners van Krommenie west en de kikkers rond de Ham? Vanaf 2022 wordt de geluidbelasting op een andere manier berekend. Daardoor komt een ruim gebied rond Schiphol onder het stempel ‘slecht’ – tot ‘zeer slecht leefklimaat’. En daar valt ook het nieuwbouwproject ‘Eilanden van Hain’ onder, met vernietiging van kostbaar natuurgebied, te realiseren naast de Ham.

Volgens NOS Nieuwsuur (17-07-20) wil het kabinet dat er tot 2030 rond de 845.000 nieuwe woningen in Nederland bijkomen. Diverse organisaties staan op hun achterste benen en hebben al een brandbrief naar Den Haag gestuurd. De nieuwe regels zijn het gevolg van een advies van de WHO. In dat advies staat dat rond een derde van alle woningen in Nederland op een lawaaiige plek staan.

De Orkaan heeft de perikelen rond het Eilanden van Hain project nauwlettend gevolgd. Na vijf inspraakrondes in het najaar van 2019 met bewoners uit 14 omliggende straten, 2 sportverenigingen en scholen, kwam de gemeente op 6 november met het eindadvies. En ook dit was lang niet tot ieders tevredenheid, maar dat zal geen verrassing zijn.

Als bewoner in deze omgeving mocht ik de overlegrondes meemaken en kan u verzekeren dat het er soms emotioneel aan toe ging. Verheugend te constateren: er was gedegen kennis te vinden onder de bewoners waar de sprekers niet zelden even perplex stonden. Minder verheugend was dat de overlast door geluid en fijnstof van vliegtuigen slecht éénmaal werd aangehaald. Het nieuwbouwproject komt precies tussen de Zwanenburg- en Polderbaan routes op resp. 750 en 625 meter hoogte. Terugkomend op gedegen kennis; graag deel ik de inspraak van dhr R Kolman (apotheker in Krommenie) uit het overleg van 30 oktober even met u.

“Er zijn serieuze problemen rond de Provincialeweg N203. Dit is de drukste Provincialeweg van Noord-Holland en de provincie verwacht een nog verdere toename van het verkeer met 20% tot 2030. Er zijn verkeerstechnische en gezondheidsproblemen. Er wonen ongeveer 35.000 mensen rond de weg, bij hen gaan nu al meer dan 17.000 gezonde levensjaren verloren als gevolg van fijnstof, ultra-fijnstof en geluidsvervuiling. (Een studie van Goudappel Coffeng uit januari 2016, in opdracht van de provincie Noord-Holland, stelt dat in Krommenie 8293 DALY verloren gaan en in Assendelft 8819 DALY* door luchtvervuiling)

Dus 17.000 mensen worden eerder ziek of gaan eerder dood door de verkeersituatie tussen Assendelft en Krommenie. De schadelijke effecten van ultra-fijnstof zijn nog niet allemaal bekend maar het wordt in alle organen aangetroffen, waaronder de hersenen. Het is in ieder geval duidelijk dat het schadelijk is; de veilige grens wordt nog steeds naar beneden bijgesteld. Kinderen zijn extra gevoelig voor ultra-fijnstof. Er staan 8 scholen vlak bij de N203. Trias VMBO staat letterlijk tegen de weg aangebouwd. Deze school had volgens de huidige normen nooit meer gebouwd mogen worden op deze locatie.”

*) Een DALY (Disability Adjusted Life Years) kan worden beschouwd als een verloren jaar van “gezond” leven.

Berekening geluidoverlast. Waar kennen we dat van?

Voordat de champagne rondgaat op een illegaal buurtfeest in Krommenie west, HÓ! Even wachten nog.

Volgens RTL nieuws moeten deze aanpassingsregels nog ingevoerd worden. En het protest van de bouwsector is nu al groot. Daarbij handelt de overheid naar een advies van de WHO. En dat is wat anders dan een uitspraak van de raad van state (Urgenda zaak). Voor de getroffenen onder het gebulder van Schiphol, (toekomstige EvH bewoners), komt een ander omstreden fenomeen naar boven: berekenen. Vraag een willekeurige luchtvaart bezwaarde naar zijn of haar ervaring met berekeningen door Schiphol en neem dan maar even de tijd.

Jaren geleden is Schiphol overgestapt van een kosten-eenheden naar de huidige NRM rekenmethode waardoor extra ‘geluidsruimte’ werd gecreëerd. Op de kaart van Noord Holland heeft dit geleid tot inkrimping van de geluidscontouren zone. Het lijkt dus of minder mensen last hebben.
Cijfer manipulatie met als doel de groei van de luchtvaart te onderbouwen. Deze conclusie heeft dr. ir. Leon Adegeest getrokken en is te lezen op de website schipholwatch.nl

Ook de Zaanse actiegroep voor krimp van Schiphol, de SOS, is met behulp van een eigen (SW) geluidsmeting app tot dezelfde conclusie gekomen. Waar volgens de officiële contouren Assendelft en Krommenie west buiten de maximale decibel ruimte valt, overstijgt het geluid vaak de norm.
Het is dus nog maar zeer de vraag wat de nieuwe berekening vanaf 2022 gaat opleveren. De ervaring leert niet veel positiefs.

Of de Eilanden van Hain, mèt of zonder plekje voor Robinson Crusoe, de fraaie groene grens van Zaanstad Noord voor eeuwig gaat vernietigen zal de tijd gaan leren. De gemeente en projectontwikkelaar AM worden nu wel geconfronteerd met een thema dat tijdens de buren inspraak rondes onder de mat is geschoven: geluidoverlast. Dankzij de Covid beperkingen weet inmiddels iedereen welk effect lawaai op het welzijn van de mens heeft. Het WHO heeft dit nu gefundeerd.

Morgen ga ik een rondje Ham doen. Dan kom ik weer de kikkers tegen. En zal hen zeggen: pas op voor de reigers. Lieve vrienden, er is hoop. Een klein beetje hoop. Dat wij als bewoners nog vele jaren van jullie gekwaak mogen genieten. Van jullie geluid, zonder overlast, zonder berekening.

Deel dit artikel:

4 reacties

 • Jaap J. Boot

  Mee eens Rein

 • Wout van de Hoek

  Relevant punt is dat de markt voor internationaal reizen en dus ook de luchtvaart op dit moment gaat als een baksteen – recht naar beneden. Er zijn al een aantal luchtvaartmaatschappijen over de kop, en dat gaat nog wel even door.
  Iedereen is inmiddels gewend aan videochat en werken op afstand. De bedoeling is ook om het toerisme m.n. in Amsterdam, maar ook in het algemeen terug te dringen.
  Ondertussen wacht het klimaat ook niet rustig de beurt af, dus daar moeten we ook aanpassingen en verbeteringen voor blijven doen.
  Meer vliegtuigen en vliegbewegingen zijn dus niet realistisch, niet economisch haalbaar, niet verantwoord en geen goed idee.

  • Corrie van Sijl

   Het mag zo zijn dat meer vliegtuigen en vliegbewegingen in het licht van de gevolgen van de corona-crisis niet realistisch, niet economisch haalbaar enz. zijn, dat betekent nog niet dat ze er niet toch zullen komen. De supporters van ‘onze nationale blauwe trots’, aangevoerd door de minister, staan te trappelen om terug te kunnen naar business as usual. En dat geldt dan natuurlijk ook voor Schiphol. Het is nu al weer drukker boven onze hoofden dan een week of wat geleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *