Opinie Ron Sman: Vechten tegen de bierkaai

‘Ongelofelijk dat dit allemaal kan in onze maatschappij’ en ‘Kolere zeg, of je een emmer leeggooit, een heeeeele grote ook nog en dat in een bewoond gebied’ ‘We hoeven het schilderwerk niet schoon te maken, het valt er vanzelf af’, ‘De burgers moeten ik weet niet wat doen om de uitstoot te verminderen maar de groten onder ons kunnen dus gewoon hun gang gaan’, ‘Waar ligt de grens bij onze gemeentebestuurders? Ik zie hem niet…’ 

Lees de reacties onder het stuk over de vergunning voor de exploitatie van de gehele inrichting van Olam Cocoa BV, en je beseft dat er een zenuw geraakt is.

Ook Ron Sman, oud-voorzitter van Stichting Kalverpolder liet zijn licht schijnen, en omdat we zijn invalshoek als oud-voorzitter van De Kalverpolder kundig, praktisch concreet en verassend vonden*, plaatsen we zijn bijdrage hier 1:1.

Vechten tegen de bierkaai

Er worden momenteel uit de algemene middelen (dus uit de portemonnaie van de burger) zeer grote bedragen uitgegeven door de Provincie Noord-Holland voor herstel van de biodiversiteit in Zaanse veenweidegebieden.

Dit gebeurt op dit moment in de Polder Westzaan (het Guisveld, het Westzijderveld en de Reef) en in de Kalverpolder. Staatsbosbeheer en vele vrijwilligers werken daarbij al jarenlang zeer hard om onder meer de ammoniak- en stikstofschade op vooral de hiervoor zeer kwetsbare veenmosrietlandjes te lijf te gaan. Deze veenmosrietlandjes zijn een belangrijk onderdeel van de te realiseren natuurdoelen van Natura-2000.

Vrijwilligers en terreinbeheerders voeren al jaren een bijna te verliezen strijd tegen onder meer braam- en boomopslag in de Zaanse veenweidegebieden en de sterke kwalitatieve achteruitgang van veenmosrielandjes, voor een deel veroorzaakt door uitgestoten stikstof en ammoniak. Tegen omvangrijke stikstof- en ammoniakuitstoot is niet op te werken Zij zien dat de natuurdoelen van Natura-2000 sinds de inwerkingtreding van de regelgeving steeds verder uit het zicht raken.

De natuur delft weer het onderspit

Waartoe leidt de nieuwe vergunning van Olam? Ammoniak zal in nog hogere mate uitgestrooid blijven worden over deze bijzondere Natura-2000 gebieden. Immers de vergunning wordt daarbij nota bene voor onder meer een uitstoot van 80 ton ammoniak gegeven, terwijl de huidige uitstoot 57 ton bedraagt. Het betekent dat Olam met een verdere toeneming van uitstoot van deze schadelijke stoffen rekening houdt.

De natuur delft, beste lezers van de Orkaan, weer het onderspit. En dat is in strijd is met het huidige landelijk en provinciaal beleid. Het uiteenlopen van enerzijds omvangrijke provinciale investeringen in natuurherstel en anderzijds het blijvend toestaan van omvangrijke natuurvernietigende uitstoot klopt natuurlijk niet en is ook niet te begrijpen. 

Hoe kan men de motivatie van de vele Zaanse vrijwilligers en van de medewerkers van onze natuurbeheerders op peil houden is een belangrijke vraag, die zeker aan de voor Natura-2000 verantwoordelijke Provincie gesteld moet worden. Het verlenen van de vergunning aan Olam leidt er ook in de toekomst toe dat natuurbeheer in de Zaanse Natura-2000 gebieden voor een groot deel vechten tegen de bierkaai zal blijven.

Ron Sman, oud-voorzitter Stichting Kalverpolder


* We wilden de intro niet al te lang maken omdat het om de boodschap gaat, maar niet alleen wij hebben Ron Sman hoog zitten, hij is ook Erepenning-houder van Zaanstad. In zijn geval vinden we dat meer dan terecht.

Deel dit artikel:

7 reacties

 • Elly van de Stadt

  Ron volgens mij weet Zaanstad niet waar ze mee bezig zijn het interesseert ze geen moer of de natuur naar de knoppen gaat of de mensen ziek worden van de uitstoot. Het gaat Zaanstad alleen maar om GELD. En Misschien denkt Zaanstad wel dat de mensen die in de omgeving wonen van Olam (waaronder wij zelf) een mondkapje gaan dragen om je te beschermen tegen de uitstoot.

 • Leo Walraven

  Ik neem aan dat de vergunning aan Olam door de gemeente Zaanstad is verleend. Ik zou graag willen begrijpen waarom zij dit hebben gedaan? Een gemeente is geen boze black box die expres slechte besluiten neemt. Er is een afdeling op het gemeentehuis die hierover gaat onder de verantwoordelijkheid van een wethouder, er zijn gemeenteraadsleden die hierop moeten toezien en burgers die hun vertegenwoordigers kiezen. Wat waren de zwaarwegende overwegingen van Zaanstad om Olam in de toekomst toe te staan extra ammoniak te laten uitstoten en daarmee de natuur zo veel schade aan te richten? Ik begrijp het vooralsnog niet, maar als wij dat weten kunnen we ook zelf een afweging maken. Hebben de gemeenteraadsfracties meegekeken naar deze vergunningsaanvraag, want dan kan ik dat meenemen als ik de volgende weer in het stemhokje sta.

  • De Orkaan

   Tegenwoordig is het niet de gemeente maar de Provincie die een vergunning afgeeft, en die heeft het gedelegeerd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Wie de complete vergunning wil zien moet naar Hoorn, en per brief later een zienswijze indienen. De gemeente heeft jaren geleden een Hinderwetvergunning afgegeven en die lijkt in de beoordeling ook een rol te spelen. Overigens zou de gemeente als belanghebbende zelf ook bezwaar aan kunnen tekenen.

 • Th. de Gooijer

  Als reactie op de uitstoot van Olam zou ik een ieder toch willen aanraden om het interview met de manager van Olam Europa de Hr. E.Nederhand te lezen. Daar geeft hij aan wat Olam gaat doen en heeft gedaan om de uitstoot van Ammmoniak te reduceren. Het interview is terug te lezen in de Orkaan – Cocoa-valley deel 24.

  • p.hoogkamer

   dat is toch een.stuk van iemand die.voor zn eigen parochiepreekt…… of een slager die zn eigen vlees keurt.. ondertussen gaat Olam door met het opzoeken vande grensen.

   • Frank Peter

    Mijn hemel wat een dramatische woorden allemaal… Teloorgang van de superkwetsbare Zaanse natuur ; zéér kwetsbare stukjes riet.. Overdrijven is ook een vak. Het enige wat ik zelf heb zien veranderen in de 45 jaar dat ik zelf in de prachtige polders kom is dat de sloten niet meer uitgebaggerd worden door de boeren en verworden zijn tot prutslootjes ipv heldere diepe sloten vol waterplanten en dat er niets meer onderhouden wordt door de weggepeste boeren.. Nu mag staatsbosbeheer weer z’n ding doen en de hele Reef naar de kl#te helpen (in de jaren 90 zijn ze ook al bezig geweest aldaar met zéér zwaar materieel) zogenaamd om de natuur te redden… Willen jullie terug naar de middeleeuwen? Zonder al die vieze fabrieken en transportmiddelen? Overigens ; OLAM is een BRZO bedrijf ;dat houdt in dat de provincie over de vergunning gaat en niet de gemeente. En uit ervaring weet ik dat Rijkswaterstaat en de omgevingsdienst uiterst streng zijn in het na laten leven van vergunningseisen! En vergeleken met 10, 15 jaar terug zijn de vervuiling en uitstoot van grote fabrieken sterk verminderd.. (kijk alleen maar naar de Zaan). Het is uiteraard nu mode om iedere grasspriet heilig te verklaren maar we moeten ook allemaal eten en leven.. M

 • david sluis

  Dag Ron, ik kan hier ook met mijn pet niet bij. Ik was ook bezig met een stuk over de teloorgang van de kwestbare en unieke Zaanse natuur door velerlei oorzaken. Ik kom daar binnenkort op terug. Allerlei grote woorden van dhr J. Remkes ten spijt, de trein dendert gewoon door. Ik mag toch verwachten dat de Gemeente Zaanstad tenminste een Zienswijze indient tegen dit besluit (om te beginnen). Voor de natuur en de mensen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *