Wethouder Dick Emmer heeft in de raadsvergadering duidelijk gemaakt dat hij er niet voor voelt om over het cultuurcluster een referendum te houden, omdat daarover een besluit is genomen.

Door genomen besluiten ter discussie te stellen zou de gemeente zich kwalificeren als een onbetrouwbare overheid.

Door: Jaap de Jong

Een formeel standpunt dat voorbij gaat aan de mogelijkheid om bij de uitwerking van de clusterplannen ruimte te bieden voor medezeggenschap door de raad en de bevolking, de klanten die de cultuur straks moeten afnemen. Zo kan Zaanstad zich profileren als een dienstverlenende en klantgerichte overheid die rekening houdt met zijn burgers.

Je kunt je afvragen of Emmer met dit standpunt het programma van zijn partij D66 niet verloochent.  ‘En nu vooruit’, het partijprogramma voor 2012-2017, begint nota bene met:

“Waar willen we heen met Nederland? D66 werkt aan een wereld waarin de mens weer centraal staat. Vrije mensen die niet beperkt moeten worden door starre systemen, strikte regels of ontoereikende stempels en vooroordelen. Vrij om te denken en te doen. Mensen die initiatief nemen, geven vorm aan hun eigen leven en dat van dierbaren en daarmee aan onze samenleving. Daarvoor bieden wij maximale ruimte.”

Is een referendum niet het ultieme middel voor de vrije, initiatiefrijke mens om vorm te geven aan zijn eigen leven en de samenleving?