De zomer stond bol van het veranderende klimaat: extreme regenval, overstromingen, droogte, hitte, bos- en zelfs stadsbranden. Je verwacht dat dat iedereen overtuigt van de noodzaak om te doen wat we kunnen om verdere opwarming zoveel mogelijk te beperken. Om de kwaliteit van leven te beschermen. Want de klimaatcrisis is precies dat: een bedreiging voor onze kwaliteit van leven.

Ik vergiste me. 

Door: Stella Pieterson (fractiemedewerker Partij voor de Dieren, Zaanstad)

De kleine deelbelangen van mensen, voor de korte termijn, zitten diep en vast. Barbecueën: “moet wel blijven kunnen”. Binnen de grenzen van de aarde blijven: “leven in een zwart-witfoto”. Doeltreffende maatregelen zouden onbetaalbaar zijn, maar wie dat zegt, vergeet dat het van uitstel alleen maar duurder wordt.

Een belangrijke factor is de veeteelt. Verantwoordelijk voor 14,5 tot meer dan 18 % van de broeikasgassen (opwarming), 77% van de landbouwgrond (biodiversiteitsverlies), en daarnaast voor onder meer drinkwaterschaarste en vernietiging van leefgebied van mensen en dieren. De voedingswaarde is daarentegen beperkt: vlees en zuivel leveren ongeveer een zesde aan calorieën en een derde aan eiwitten van wat planten kunnen leveren. Hoe meer vlees en zuivel we eten, hoe kleiner de kans dat er (in de toekomst) voor iedereen voldoende voedsel is. 

En: hoe meer dieren we dicht op elkaar houden, hoe groter het risico op een nieuw gevaarlijk virus dat op en tussen mensen overspringt. Met ziekte, sterfte en lockdowns tot mogelijk gevolg. 

“Jongeren hebben de toekomst.” Maar veel jongeren maken zich ernstig zorgen over hun toekomst. Die zorgen zijn terecht, blijkt ook weer uit de nieuwste VN-rapporten over de stand van het klimaat en de biodiversiteit (IPCC, IPBES). Jongeren doen de ene noodoproep na de andere. Van klimaatmarsen en schoolstakingen tot persoonlijke brieven aan onze demissionaire minister-president. 

Uit onderzoek blijkt (Kieskompas, Ipsos Mori) dat burgers tot veel meer bereid zijn dan de meeste politieke partijen denken. Er is onder Nederlandse kiezers breed draagvlak voor een sturende en meer ambitieuze rol van de overheid als het gaat om het verminderen van de vlees- en zuivelconsumptie. Zelfs bij CDA- en VVD-stemmers. Met dat draagvlak zit het dus beter dan gedacht. 

Het college neemt halve maatregelen ten aanzien van de klimaatcrisis, en vindt dat al heel wat. Die houding ondermijnt bij velen het gevoel van urgentie. “De eerste les die we kunnen trekken uit de coronacrisis is dat we […] pas echt collectief in actie komen als de urgentie massaal door autoriteiten erkend wordt,” schrijft gedragswetenschapper Reint-Jan Renes. 

Eerlijke informatie is daarom een van de drie pijlers van het agenda-initiatief Eiwittransitie van de Partij voor de Dieren. De gemeenteraad bespreekt dit aanstaande donderdag.  

Zaanstad, baseer je op de wetenschap. Leer van de coronacrisis. Breng de urgentie van de klimaatcrisis proactief en aansprekend over aan de Zaankanters. Vertel dat wat we eten, een enorme impact heeft op het klimaat. Stimuleer een plantaardig dieet. Help innovatieve ondernemers plantaardige producten te ontwikkelen en aan de man te brengen. En laat de vervuiler betalen. 

Geef jongeren een toekomst.