De bouwplannen voor het Zuideinde / hoek Celebesstraat in Wormerveer doen volgens de werkgroep ‘Zuideinde Wormerveer Hoogbouwvrij’ geen recht aan het historische karakter van de buurt.

De werkgroep voelt zich door de gemeente “misleid en misbruikt”. De commissie Zaan-IJ zou het plan “er door willen drukken.”

De werkgroep ‘Zuideinde Wormerveer Hoogbouwvrij’ maakte eerder een alternatief plan dat volgens hen door de gemeente nooit serieus is genomen.

De mediation van bureau ‘De Wijde Blik’ wordt door de werkgroep ernstig bekritiseerd, het verslag zou geen recht doen aan de gesprekken en de werkgroep heeft zicht dan ook ‘gedistantieerd’ van het eindverslag.

De ‘minimale’ aanpassingen in het plan (geen aanpassing van bouwvolume of hoogte) zijn dan ook niet “na overleg tussen ontwikkelaar en werkgroep tot stand gekomen’ volgens de werkgroep omdat deze zich nooit over het plan heeft uitgesproken. Ook dat “het plan is gewijzigd n.a.v. buurtinspraak” is onjuist volgens de werkgroep.

Politiek gevoelig

De Werkgroep wil niet dat Zaanstad de wijziging van het bestemmingsplan als ‘niet politiek gevoelig’ aanmerkt omdat de raad zich er dan niet over uit kan spreken.

Om dat te  voorkomen hebben ze de raadsleden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 12 september, om 19.30 uur in pakhuis De Klok, Zuideinde 12, Wormerveer. Daar zullen ze hun alternatieve plannen presenteren en pleiten voor behandeling van de wijziging in het bestemmingsplan in de raad.

De recente plannen van KPO/SARCH en BotBouw uit Heerhugowaard wijken volgens de werkgroep “nauwelijks af van de eerdere hoogbouwplannen. Het plan ‘Bot’ past volgens de werkgroep beter in Amsterdam, de ideeën van de werkgroep:

“zijn nooit serieus genomen. Niet door de gemeente, in het overleg met BotBouw en het ontbrekende contact met de commissies ZaanIJ en Welstand (Mooi Noord-Holland). Enthousiaste en positieve reacties kregen we van de bewoners en bedrijven uit de buurt en uit de kring van lokale bouwbedrijven. Warme belangstelling toonden de Zaanse ‘erfgoed’ organisaties.”

De nieuwe plannen (slim in zwart-wit uitgevoerd) hieronder (klik voor grotere versie). De vorige plannen (in kleur) zijn daaronder te zien.

De eerste versie, de belangrijkste wijziging is het linkerpand dat een ander uiterlijk heeft gekregen, de begane grond van het middelste pand is ook aangepast.

Het alternatief van de werkgroep.