Zigeler
Hier wordt Zigeler geïnstalleerd in Bloemendaal

Herinneringen, verhalen, getuigenissen, foto’s en anekdotes over Oostzaan in de Tweede Wereldoorlog… de mensen van Oudheidkamer verzamelen alles voor een project waarover we in de toekomst nog zullen horen.

Ze vonden in het eigen archief al waardevolle documenten en prachtige foto’s. Waaronder de foto van de brandweerauto. De foto stamt uit 1937, toen NSB burgemeester Zigeler aan het roer stond in het dorp. Zigeler vertrok in 1941 naar Bloemendaal waar werd gedocumenteerd dat hij de plaatselijke brandweerauto schonk aan de Duitsers.

Dit lot onderging ook het Oostzaanse exemplaar zo schrijft de Oudheidkamer op haar Facebookpagina: ‘Onder de nieuw benoemde burgemeester Sikkema verdween in september 1944 onze motorspuit naar Duitsland, “sichergestellt” heette dat, bij ons heet dat gejat.’

Eventueel materiaal kan je sturen naar: genealogie@oudheidkameroostzaan.nl