“Overdekt wachten bij Hempont?” Dat kan allang aan de Amsterdamse kant!

Maar PvdA, VVD, Democratisch Zaanstad, Liberaal Zaanstad, ROSA, ChristenUnie, PvdD en POV willen dat ook aan de Zaanse kant. 

Ze dienen een motie in met een zeer voorzichtige tekst, ze vragen het college

“de mogelijkheid te onderzoeken om in 2020 een overdekte wachtruimte voor fietsers bij de Hempont te realiseren in samenwerking met de VervoerRegioAmsterdam.”

De ondertekenaars hebben een ruime meerderheid in de raad. De partij van verkeerswethouder Slegers (CDA) ondertekende niet, maar dat betekent nog niet dat ze de motie niet steunen.

De voorzieningen aan de Zaanse kant zijn inderdaad minimaal vergeleken met die in Amsterdam. Daar hebben ze niet alleen een overdekte wachtruimte met banken maar ook picknick-tafels, een veilige opstelplek voor fietsen en brommers, fietsenrekken, oplaadplekken en fietspomp en gereedschap.

Boven Zaandam (passen 3 fietsers in, zonder fiets), onder Amsterdam.