Partij voor de Dieren tegen bevrijdings-vuurwerk Veldpark

De Partij voor de Dieren Werkgroep Zaanstreek heeft B&W van Zaanstad gevraagd om de vergunning voor het afsteken van vuurwerk in het Burgemeester In ’t Veldpark op 5 mei in te trekken omdat dit evenement in het broedseizoen valt.

Volgens de PvdD is dat precies wat de Nota Dierenwelzijn Zaanstad zegt: “Geen vergunning voor afsteken van vuurwerk bij evenementen in broedseizoen”.

Van 26 april t/m 7 mei is er kermis in het Burgemeester in ’t Veldpark in Zaandam. Volgens de PvdD is dat midden in het broedseizoen van vele vogelsoorten die in het park hun nesten hebben.

Behalve diverse muziekoptredens is er ook een groots vuurwerk waarvan de Partij voor de Dieren vindt dat het niet door moet gaan.

De partij vindt trouwens de kermis in het park tijdens het broedseizoen helemaal een zeer ongelukkige keuze:

“Dagenlang versterkte muziek, lichtmasten, flitsende lampen en grote groepen mensen kunnen de natuur in het park fors verstoren. Vogels zullen permanent hun nest en jongen verlaten. De hoge kermisattracties staan dicht bij de bomen, waar o.a. de reigers op hun nest zitten te broeden.”

Namens de Werkgroep Zaanstreek van de Partij voor de Dieren vraagt coördinator Judit Raa zich af waarom de voorjaarskermis niet op de Burcht wordt gehouden, zoals vorig jaar het geval was.

Deel dit artikel:

11 reacties

 • Guda Rouw

  Hierbij mijn stem tegen het afsteken van vuurwerk tijdens het broedseizoen!!!!mijn voorkeur gaat ook uit naar verplaatsen van de mini kermis naar de Burcht.

 • Gerben

  Ik stem ook tegen, broed seizoen moet rekening mee gehouden worden. raar dat dat niet vanzelfsprekend is.

 • Leo

  Ik ben het eens met voorgaande reacties.

 • Romeijn

  Bevrijd ons van vuurwerk!

 • Martine

  Heel raar dat de gemeente haar eigen nota niet naleeft. Verschrikkelijk voor de broedende vogels dat ze straks van hun nesten gejaagd worden door het lawaai van de kermis én dan ook nog een vuurwerk.

 • Marianne stolp

  Bespottelijk en schandalig. Vuurwerk en een lawaaierige kermis in een park. In het broedseizoen nog wel. Nee nee nee nee!!!

 • Mascha

  Goede actie, hoop dat de gemeente luistert en haar eigen beleid toepast. Lees in beleid dat zaanstad het onder meer van belang vindt natuur en milieu te respecteren en nota bene natuur en milieueducatie op de begroting heeft staan. Wat voor voorbeeld geef je hiermee dan als gemeente? Onbegrijpelijk.

 • Herman Galle

  Eens! Ook hier gaat het belang van de dieren voor!

 • Dirk

  hoe zal ik het netjes zeggen als reactie op de opmerking van Jan: hij is een beetje dom?

 • Monique Zonneveld

  Ik vind de Kermis en vuurwerk ook te belastend voor de vogels in het broedseizoen in het Veldpark. De Burcht is toch een veel betere optie en waarom altijd vuurwerk. Niet alleen de vogels hebben hier last van.

 • Hans Kuyper

  Zo is het, Jan! En die vogeltjes fluiten op 4 mei ook altijd volslagen respectloos door de twee minuten stilte heen. Dus!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *