Vandaag heeft Judith Raa,  de lijsttrekker van de PvdD in Zaanstad, een hertelling aangevraagd van de stemmen van alle stembureaus.

Van de 39 te verdelen zetels bleven er 9 over na een eerste verdeling van zetels naar rato van de stemmen. Deze restzetels werden toegewezen aan de PvdA, VVD, SP, DZ, POV, ROSA, CDA, GroenLinks en de PVV.

De dierenpartij greep ernaast. Ten opzichte van de partij van Ruud Pauw, ROSA, die wel een restzetel kreeg, kwamen zij slechts 1 stem te kort. Dit verschil is zo minimaal dat Raa ‘voldoende grond ziet om een complete hertelling van stemmen aan te vragen.’


Lees ook: Zaanstad maakt zich op voor hertelling


Update 13:30 uur: zojuist ontvingen wij onderstaand persbericht van de gemeente:

Extra gemeenteraad over verzoek hertelling

De gemeenteraad van Zaanstad komt dinsdagavond 27 maart in een extra vergadering bijeen om een besluit te nemen over het verzoek van lijsttrekker Judith Raa van de Partij voor de Dieren (PvdD). Zij heeft gevraagd om de uitgebrachte stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te tellen. Aanleiding voor het verzoek is dat bij de toedeling van de laatste restzetel er slechts één stem verschil is tussen de PvdD en ROSA. 

De uitslag van de raadsverkiezingen is afgelopen vrijdag definitief vastgesteld in een openbare zitting van het Centraal Stembureau. In de processen-verbaal zijn door het Centraal Stembureau geen ernstige onrechtmatigheden gevonden die aanleiding gaven voor een hertelling. Tegen het besluit van het Centraal Stembureau is geen beroep mogelijk. Een verzoek om hertelling aan de zittende gemeenteraad is wel mogelijk.

Mocht de gemeenteraad morgen besluiten tot een hertelling, dan zal de openbare hertelling woensdag 28 maart plaatsvinden, zodat de installatie van de nieuwe gemeenteraad op donderdag gewoon doorgang kan vinden.