Bezwaren van Pascalcollege tegen biomassacentrale

Het Pascalcollege heeft bezwaar aangetekend tegen de bouw van een biomassacentrale op het terrein naast hun school aan de Pascalstraat in Zaandam.

Voor de centrale is in 2014 de eerste vergunning verstrekt. De centrale moet een rol gaan spelen bij de aanleg van een warmtenet in Zaanstad.

Tot dusver verloopt niet alleen de bouw van de biomassacentrale stroef, ook het warmtenet kan niet op een echt warme ontvangst rekenen van iedereen.

De bezwaren van het Pascal maakte DZ-raadslid Jos Kerkhoven bekend via zijn Twitter-account.

De afbeelding in de tweet hieronder is de centrale zoals die in 2014 ontworpen is door architect Rob Schoutsen.

De rector van het Pascalcollege, Ellen Veenker-Aalbers, schreef in aan het personeel eind december 2018 dat het om een ‘kleine’ centrale ging van het bedrijf Bio Forte en dat de school geen bezwaar had, “Wij hebben als school te maken met een gegeven.”

“Uiteraard maakten we ons zorgen toen we hoorden van het voorgenomen bouwplan vlak naast onze school. We hebben meerdere gesprekken gevoerd en door het maken van goede afspraken met de gemeente en de projectontwikkelaar Bio Forte zijn onze zorgen weggenomen. Onze zorgen betroffen de veiligheid van de leerlingen tijdens het bouwproces, geluidsoverlast tijdens de bouw, de uitstoot van schadelijke stoffen en hinderlijke geuren en de afscheiding tussen het sportveld en de centrale.”

Nu lijkt het er dus toch op dat er bezwaren zijn. Bij het begin van de voorbereidende werkzaamheden was het Pascalcollege verrast omdat ze niet op de hoogte was gebracht. Begin december zijn op initiatief van Zaanstad gesprekken tussen gemeente en Bio Forte gestart.

CV-ketel

De centrale, “een soort grote cv-ketel”, volgens Bio Forte, zou uitsluiten op “schone Nederlandse houtchips uit het groenonderhoud door Staatsbosbeheer” draaien en “een van de schoonste in Nederland” worden. De bouw is gepland van februari tot november 2019, in de zomer moet de centrale werken.

Uit afbeeldingen van Frobenius (architectuur en stedenbouw), is “grote CV-ketel” wel erg bescheiden (klik voor vergroting).

Zaanstad zelf is optimistisch over de komst: “Eerder werd al begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van de biomassacentrale die de eerste warmtebron voor het Zaanse warmtenet wordt. Vanaf eind 2019 begint dan de levering van duurzame warmte.”

Pharus en Noordwachter

Zaanstad schrijft dat woningen van Parteon en Rochdale in Peldersveld en van een aantal particuliere eigenaren aangesloten worden op het warmtenet.

“Met de VvE van het flatgebouw Pharus en de scholen en zorgcentra in het gebied zijn concrete onderhandelingen gaande over het aansluiten op het warmtenet, net als met de nieuwbouwprojecten Oostzijderpark en Gouwpark.”

De tegenstand van de Pharus is een fikse tegenvaller, terwijl ook de bewoners van de IJdoorn tegen zijn. Ook het ZMC doet niet mee. Aanvankelijk schreef Zaanstad:

“Aan het Zaanse warmtenet worden in deze eerste fase ongeveer 2.200 woningen en 5 gebouwen waaronder enkele scholen en een zorginstelling aangesloten. Daarnaast worden twee nieuwbouwlocaties aangesloten”

Bij de VVE-vergadering van de Pharus, eind november, werden veel kanttekeningen bij de aansluiting op het warmtenet gezet. Bewoners voelden zich overvallen door door Parteon, Zaanstad en Engie (de beoogde warmteleverancier). Veel bewoners hadden recent hun CV-ketel laten aanpassen en vroegen zich af of dat weggegooid weg was. De bewoners formuleerden bij elkaar 78 vragen. De stemming werd uitgesteld omdat er veel potentiële tegenstemmers waren.

Ondertekening door de VVE van de Pharus wordt overigens genoemd als een voorwaarde voor het doorgaan van het warmtenet door Zaanstad (RIB 25 september 2018). Die handtekening had half november gezet moeten zijn om “volledige overeenstemming” te garanderen.

ZMC

DZ heeft vragen gesteld: wat zijn de consequenties van het niet meedoen van het ZMC en hoe heeft Zaanstad omwonenden rond de beoogde locatie geïnformeerd. Volgens Jos Kerkhoven van DZ is er veel onrust onder omwonenden. Ook vraagt DZ of de afscheiding tussen de biomassacentrale en het Pascal College die € 40.000 euro gaat kosten geen precedentwerking zal hebben.

In 2016 had Zaanstad al ruim € 200.000 aan het warmtenet uitgegeven. In 2018 werd nogmaals € 4,25 miljoen geïnvesteerd. Destijds werd nog wel uitgegaan van de aansluiting van de Pharus.

Biomassacentrales staan ter discussie vanwege de milieuaspecten. Het verstoken van hout – dat in veel gevallen wel degelijk geïmporteerd moet worden – kan nadelige gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. Als de kap, transport en verbranding worden meegenomen in de ‘ecologische footprint’ is het volgens critici nog maar de vraag of er positieve invloeden, bv. op de CO2-uitstoot, zijn.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Bep Hogendorp

  Biomassa is een complete farce. En warmtenetten zijn leuk voor politici om mee te pronken maar een gruwel voor bewoners.

 • Kees

  Ik dacht dat in 2014 al vergunning was verleend. Als er nu nog geen vergunnning blijkt te zijn hoe kunnen er dan voorbereidende werkzaamheden worden gestart?

  • De Orkaan

   Op 22 augustus maakte Zaanstad bekend dat een aanvraag voor het bouwen biomassacentrale was aangevraagd (een wijziging t.o.v. de eerdere omgevingsvergunning O20140672).

   Die vergunning werd op 29 september 2018 verleend. Tot half november konden daar bezwaren tegen in worden gediend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *