Wij ontvingen een persbericht over het voorkomen van zelfmoord. Normaal zou het direct in de kattenbak verdwijnen.

Niet om het onderwerp, wij houden ook niet van zelfmoord, maar het bevat te veel woorden. Daarbij riekt het naar een landelijk gedicteerd opstel, maar het komt van GGD Zaanstreek zodat wij het, in het Zaanse, eerder plaatsen.

Voor lange stukken zijn we overigens doorgaans niet allergisch, De Orkaan verslindt immers geen papier en inkt. Toch moeten de letters die wij plaatsen te verteren zijn.

Helaas obstiperen we bij woorden als gatekeepers, Community-model, Selsmoard, ketenconvenant, brede alliantie, implementatie, preventieketen en bottom-up. En de zin ‘Zeeland kende een vliegende start’ vinden wij ronduit slecht gekozen in het kader van een bericht over zelfmoord.

Hoe dan ook, om te voorkomen dat het op werk gaat lijken: de redactie is deze weken zwaar onderbezet, waardoor we ons er makkelijk vanaf maken. Daarom dan toch:

Persbericht 1:1

Campagne Stel de vraag van je leven gaat door

Meer dan de helft van de Nederlanders kent iemand die is overleden door zelfmoord. Dat blijkt uit onderzoek van SAMR in opdracht van 113 Zelfmoordpreventie. Van de respondenten die aan hebben gegeven zelf suïcidale gedachten te hebben (gehad) heeft een op de vijf deze gedachten met niemand besproken. Dit aandeel is het grootst onder 65+ers. Als men deze gedachten wel heeft besproken, dan is dat meestal met een hulpverlener. De gedachten worden minder vaak besproken met vrienden of partners. Terwijl we weten dat praten over zelfmoordgedachten het verschil kan maken. Soms het verschil tussen leven en dood.

Praat erover als je het leven niet meer ziet zitten, maar vraag ook naar gedachten aan de dood als je je zorgen maakt over iemand. 113 voert – samen met zes regio’s – de publiekscampagne ‘Stel de vraag van je leven’. De campagne draagt bij aan het doorbreken van het taboe op praten over zelfmoord. Uit onderzoek blijkt dat praten echt helpt als je het moeilijk hebt. Veruit de meeste Nederlanders (87%) ervaren een taboe rondom suïcide.

 Zes regio’s actief in suicidepreventie

Tegelijkertijd inzetten op het trainen van gatekeepers, het optimaliseren van ketenzorg, aandacht voor specifieke risicogroepen en het voeren van een publiekscampagne ‘Stel de vraag van je leven’ is de kern van het Suïcide Preventie Actienetwerk (Supranet Community-model) waar zes regio’s in Nederland aan meedoen. De campagne ‘Stel de vraag van je leven’ is een belangrijk onderdeel van de aanpak waar de regio’s nu bijna een jaar mee bezig zijn.

Zeeland kende een vliegende start. Huisartsen, bestuurders, wethouders, wijkteams, UWV, kerkelijke instanties en zorgprofessionals begonnen met het verbeteren van suïcidepreventie door het tekenen van een intentie; het ketenconvenant. En daar blijft het niet bij, zoveel is nu al duidelijk. Zeeland zonder Zelfmoord is gestart in Zeeuws-Vlaanderen.
In Friesland pakken ze groots uit met de publiekscampagne ‘Stel de vraag van je leven’, lokale media zijn zeer betrokken en werken actief mee. Fryslan’ sunder Selsmoard is gestart in Harlingen. Groningen is de stad met de meeste jonge mensen van Nederland. De (relatief jonge) wethouder – overtuigd van deelname aan dit programma – draagt actief bij. Zoals ook bestuurders, de GGZ, scholen, zingevingsgroepen, jongerenorganisaties, politie en Prorail.

Zaanstreek-Waterland is een regio met sterke netwerken en grote verschillen in de gemeenschappen. Deze regio is gestart vanuit de gemeenten, waardoor de nadruk op maatschappelijke betrokkenheid bij het onderwerp ligt. Durf het gesprek over zelfmoord te beginnen en ‘de vraag van je leven’ te stellen ook in wat meer gesloten gemeenschappen In Kennemerland startte een brede alliantie met het verbeteren van suïcidepreventie. Naasten- en ervaringsdeskundigen dragen bij aan de implementatie van een aanpak die moet gaan leiden tot een vermindering van zelfmoord. Huisartsen nemen verantwoordelijkheid en zijn spil in de preventieketen.

Zuidoost Brabant zette met gatekeeperstrainingen voor grote groep mensen waaronder professionals, in op het herkennen van signalen van mensen in de knel. Door het verspreiden van kennis en het gesprek erover mogelijk te maken wisten zij een goede start te maken en organisaties, wijkteams en vrijwilligers te verbinden aan dit programma. Met hun keuze voor dialoog en bottom-up organiseren versterken zij de zorgketen.

Succesvolle internationale voorbeelden

Het Supranet Community-model is ontwikkeld en onderzocht door de European Alliance Against Depression (EAAD) en wordt inmiddels in meer dan 70 regio’s over de hele wereld toegepast. De organisatie van Supranet Community wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en 113 Zelfmoordpreventie is initiatiefnemer.

Van de redactie: De foto boven dit artikel slaat nergens op, maar we kregen niks bijgeleverd en vonden dit wel een gedragen beeld.