Persbericht 1:1 Nu meedoen is straks meetellen

Misschien hebben we al een enkele keer gemeld dat we vrij veel persberichten krijgen. Daar zijn we blij mee, maar er zit ook werk aan omdat we er niet van zijn 1:1 te kopiëren en plakken. Dat doen we een enkele keer en dan bij hoge uitzondering.

Vandaag hebben we er weer een. Dat zit zo. Op de Beursvloer kwamen we Sonja Heringa tegen van Leergeld Zaanstad. Ze overtuigde ons in korte tijd: het doel van haar stichting is de moeite waard om onder de aandacht te brengen.

De mail die ze daarop stuurde plaatsen we dus met liefde.

Alle kinderen mogen meedoen

Boeken, schriften, laptop, etui met pennen, gymspullen, alles in je schooltas en dan op de fiets naar school. Het lijkt een vanzelfsprekend gegeven in Nederland maar helaas al te vaak is dat niet (meer) het geval. 

Geldzorgen zijn de afgelopen paar jaar daarbij ook nog eens extra toegenomen door corona, de toenemende inflatie en stijgende prijzen van zo ongeveer álle vaste lasten zoals huur, gas- en elektra. Mensen komen daadwerkelijk in een situatie van armoede terecht, er is geen eten op tafel, leven in een te koud huis en de aanschaf van bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine is al helemaal niet meer aan de orde. Ook bij werkende ouders nemen armoedesituaties zorgwekkend toe. 

In al deze situaties heeft dit nu direct grote consequenties voor schoolgaande kinderen. De aanschaf van schoolspullen is gewoonweg niet mogelijk. Het effect over een aantal jaren zal z’n weerga niet kennen als deze trend zich blijft doorzetten. De kansenongelijkheid is nu al schrijnend. En verdient aandacht. Véél aandacht.

Missie: nu meedoen is straks meetellen

Leergeld Zaanstad is een stichting die zich richt op kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, zodat zij kunnen meedoen aan onderwijs, op school en thuis. Momenteel groeit in de gemeente Zaanstad 1 op de 8 kinderen op in armoede. Zij staan vaak letterlijk langs de zijlijn.

Leergeld Zaanstad wil deze kinderen laten meedoen. Onze missie is om sociale uitsluiting van kinderen te voorkomen! De kleine beurs van ouders mag geen reden voor sociale uitsluiting van de kinderen zijn.

Wij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar om goed te kunnen deelnemen aan onderwijs op school en thuis. Door ondersteuning van Leergeld kunnen ouders voor hun kinderen bijvoorbeeld een tweedehands laptop, fiets, een rugzak of andere schoolspullen aanvragen.

Vrijwilligers doen veel

Vrijwilligers verrichten alle werkzaamheden bij Leergeld Zaanstad. Er is één betaalde coördinator die zorgt voor een goed lopende organisatie. Sonja vertelt: 

“We zien de aanvragen van gezinnen stijgen. We verwerkten er dit jaar al ruim 750. Corona was de afgelopen twee jaar al een enorm verstorende factor, zeker bij gezinnen die het al niet makkelijk hebben. Nu zorgt de aanhoudende inflatie en het stijgen van energieprijzen voor nog meer ellende. We weten dat er zeker 3000 gezinnen zijn die onze aandacht verdienen maar we bereiken deze gezinnen nog lang niet allemaal. We zien wel dat het mond-tot-mond effect toeneemt.”

De Leergeld vrijwilligers bezoeken de gezinnen thuis en brengen samen met de ouders of verzorger in kaart welke spullen er nodig zijn. De drempel om hulp te vragen is eerst vaak onnoemelijk groot maar de persoonlijke aandacht en een veilig gesprek binnenshuis zorgt daarna vaak voor een contact wat een aantal jaren loopt. 

Kinderen kunnen een fiets of een laptop krijgen maar ook een klein rijdend ladeblok of een bureaustoel om ook thuis in een hoekje een goede leersituatie te creëren. Kinderen hebben zo een klein plekje voor zichzelf en leren bijvoorbeeld hun spullen te organiseren. Dat geeft rust. Dat geeft zelfvertrouwen.

Werkende ouders met geldzorgen

Helaas neemt ook het aantal werkende ouders met geldzorgen zorgwekkend toe; een gezin met een inkomen van € 2500, dat bedrag lijkt in eerste instantie misschien nog voldoende. Echter door hogere kosten aan alle kanten komen ze alsnog amper of niet meer rond, zeker als er meerdere kinderen zijn. Overal valt een dergelijk gezin buiten de mogelijkheden om bijvoorbeeld nog in aanmerking te komen voor zorg- of een huurtoeslag, want het inkomen lijkt voldoende. Dat is dus niet zo. En gaan er ook in deze gezinnen schuld-situaties ontstaan. Met alle gevolgen van dien. De schaamte is vaak zo enorm groot, zeker als je het gezinsleven eerst goed op de rit hebt is het o zo moeilijk, voor velen dus onmogelijk, om nu hulp te vragen, in welke vorm dan ook. De schrijnende situaties nemen enorm toe. 

Netwerk in Zaanstad

Sonja kan er nog veel meer over vertellen: 

“We zijn een zelfstandige stichting. We proberen dan ook om een goede en constructieve verbinding met diverse Zaanse instanties en organisaties te leggen. Het is heel prettig om verbinding te hebben met de Sociale Wijkteams, ook aan De Bieb op de Westzijde brachten we een eerste bezoek. Contact met scholen is van groot belang, we zaten inmiddels om tafel met een aantal brugfunctionarissen. Waar we elkaar kunnen aanvullen is dat goed om te doen. Soms is inmiddels een telefoontje met een bewindvoerder al genoeg om een aanvraag per direct door te kunnen zetten. Het Zaans Fietsdepot kennen we goed. Regelmatig zijn we bij Salim van het Zaans Fietsdepot op bezoek, om weer 2e hands en nieuwe fietsjes af te leveren. Deze fietsen komen bij een fietsleverancier vandaan waarmee we een goede samenwerking hebben. En ook hebben we een goede band met Werkom. Onze postbezorging gaat via hen.”

Leerlingen helpen leerlingen

Inmiddels denken een aantal leerlingen van 6 VWO van het St Michael College ook mee. Zij volgen het vak Technasium en Leergeld Zaanstad is nu hun opdrachtgever. Ze zetten een Social Media productplan in elkaar hoe we deze ouders en kinderen beter én op de juiste wijze kunnen bereiken. Hoe mooi is het dat leerlingen andere leerlingen op de goede weg helpen en daarbij de naam Sociale(!) Media hier op positieve wijze een goede rol in te laten spelen.

Het motto van Stichting Leergeld is gericht op kinderen: Nu meedoen is straks meetellen.

Sonja besluit met een:

“O ja! We werken ook samen met Stichting Jarige Job en bezorgden dit jaar al 300 verjaardagsboxen bij kinderen thuis. Want als een kind jarig is hoort daar een cadeau bij!” 

Website: www.leergeldzaanstad.nl

Op de foto boven zie je knuffels die gemaakt zijn door oma Kroes.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *