Petitie: Red het Kleine Glop!

Buurtbewoners uit de Hofwijk in Zaandam vinden dat een stuk open doorkijk naar de Zaan aan de Oostzijde (het ‘Kleine Glop’), niet opgeofferd moet worden aan een horecaterras en een aanlegsteiger: “Het is doodzonde als een stukje natuur in Zaandam op deze manier verloren gaat.”

In het gebied (Kan Palen en het Touwen-terrein) moeten 750 woningen komen. En: “een zeldzaam open stuk aan de Zaan verdwijnt” aldus de bewoners die inmiddels de stichting ‘Vrienden van het Zaanse Glop’ hebben opgericht.

De stichting wil de petitie waarin gepleit wordt voor het behoud van het glop, aanbieden aan de wethouder (inmiddels 112 keer ondertekend). Maar dat is zeker niet het enige: “wij sluiten juridische stappen niet uit.”

Het ‘Kleine Glop’ ligt tussen de Prins Bernhardbrug en de Hoornse lijn). Het is een broedplaats voor vogels en één van de weinige groene open plekken aan de Oostzijde in Zaandam.

De stichting gaat in gesprek met de gemeente en de projectontwikkelaar. Marcel Prins, voorzitter van de stichting zegt in het persbericht dat de horeca die eerst ook aan de Zaan zou komen inmiddels verplaatst is naar de andere kant van de straat, “maar er zijn nog wel plannen voor de aanleg van een terras en steiger. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente dit wil. Het gaat geluidsoverlast en vervuiling opleveren en betekent ongetwijfeld het einde van het broedgebied en van het eveneens door de gemeente zelf beoogde open en groene karakter van het glop.”

De stichting ligt ook uit wat een glop precies is:

“een onderbreking van een gesloten rij gebouwen. Zeldzaam zijn ze en daarom van grote cultuurhistorische waarde. Ook zijn ze belangrijk voor de natuur. Het zijn de laatste stukken oever waar men vanaf de openbare weg van de Zaan en haar groene oevers kan genieten en waar onder andere watervogels kunnen broeden en foerageren.

De gemeente Zaanstad heeft ze daarom onderdeel gemaakt van haar visie ‘De Identiteit van Zaanstad – linten, dijken en paden’.

In Zaandam bestaan nog maar twee gloppen: eentje ten zuiden van de Prins Bernardbrug – het Grote Glop met het bekende huis dat door Monet is geschilderd – en eentje ten noorden van die brug – het Kleine Glop, met haar wuivende rietkragen vol natuur.”

Meer over de stichting, de petitie en gloppen op de website van Het Zaanse Glop.

Deel dit artikel:

4 reacties

 • Frans Kwast

  Petitie ondertekend! Ik ben een oudbewoner van hofwijk. Zaanstad is een vriendelijke en behulpzame gemeente voor projectontwikkelaars. En ja de een kan niet zonder de ander, maar dit heeft met de ontwikkeling van woningbouw geen barst te maken! Hoe verzin je het!
  Als gemeente ook nog goede sier (proberen) te maken met Monetpromotie, nou de schilder draait zich elke dag om in zijn graf als hij weet hoe Zaandam van zijn naam en kunst misbruik maakt.
  Blijf van de kleine en het grote glop af!

 • Frans Kwast

  Judith, de alinea in het rood in het artikel aanklikken.

 • Geert van Hoften

  Zoals met zoveel mooie dingen weet ZNSTD er een vreselijk dooie stad van te maken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *