Op de website Petities24.com zijn “verontruste bewoners van Assendelft” een petitie gestart waarin tegen de komst van een moskee wordt gepleit.

De bewoners willen de “gemeente Zaanstad laten zien dat er grote weerstand is tegen de bouw van een moskee.”

De petitie is één dag ruim 400 keer ondertekend. Uit de reacties blijkt dat er vrees voor overlast is (“Grote kans op verkeer en parkeer overlast”), dat men vindt dat er elders genoeg voorzieningen zijn (“Er zijn gebedsruimtes genoeg binnen een straal van 10 km”) en dat er weinig moslims in Saendelft wonen (“Vrij grote moskee voor 45 Marokkaanse gezinnen”).

Onwaarheden
Daarnaast is er bij sommige ondertekenaars een afkeer van moslims: “Islam is een foute stroming”, “pak een vliegtuig en nooit meer terug” en “middeleeuws geloof”.

Het moskee-bestuur wordt op de petitiepagina “onduidelijkheid en onwaarheden” verweten, dat zou vooral gaan om wat er nu precies gepland wordt: een multi-cultureel centrum, een moskee of een Islamitisch centrum.

Omvang
De onduidelijkheden over de precieze bestemming zijn inderdaad in het leven geroepen door de initiatiefnemers zelf, die het beurtelings over een “ontmoetingsruimte”, “multi-cultureel centrum” en moskee hebben gehad.

Maar een andere vermeende onduidelijkheid gaat over de omvang.

De opstellers van de petitie hebben het over een parkeerplaats voor 500 auto’s terwijl op hun Facebook-pagina geschreven wordt over een capaciteit van 2500 bezoekers.

kadaster moskee copyDe werkelijkheid is minder opzienbarend.

De totale oppervlakte van het terrein dat men op het oog heeft – en dat door de gemeente als “te verkopen” is aangemerkt, is ongeveer 1000 vierkante meter. De helft zou bebouwd worden, de andere helft wordt parkeerterrein.

Op 500 vierkante meter (minder dan twee tennisbanen naast elkaar) passen zo’n 20 auto’s (bij de minimale voorgeschreven omvang van een parkeerplaat, 2,40 x 4,50 meter en rekening houdend met inparkeerruimte).

De moskee (of het cultureel centrum) is dus ook twee tennisvelden groot; een deel heeft een verdieping, en er is een open ruimte gepland, de omvang van de gebruiksoppervlakte is daarom niet precies gelijk aan 500 2m.

Maar hoe dan ook, 2500 mensen passen er zeker niet in…