PFAS-norm fors opgetrokken, beetje lucht voor bouwers…

In Noord-Holland is de norm voor PFAS verruimd. De ‘oude’ norm van maximaal 0,1 microgram/kg PFAS is vervangen door een nieuwe van maximaal 1,5.

De provincie heeft dat vastgesteld na onderzoek op 100 plekken in Noord-Holland waaruit blijkt dat overal tot 1,5 microgram/kg PFAS in de grond zit. Die ‘ondergrens’ wordt dus de nieuwe norm.

Grond die voldoet aan die norm mag vrij verplaatst worden. De provincie stelt dat ze hiermee duidelijkheid en meer ruimte voor grondprojecten biedt, zonder extra risico’s voor mens en milieu.

Wanneer meer PFAS wordt aangetroffen in de grond moet onderzoek gedaan worden naar saneringsmaatregelen. Gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, Adnan Tekin, zegt in het persbericht van de provincie:

“Dit is goed nieuws voor iedereen die met grondprojecten bezig is. Het schept duidelijkheid en biedt gemeenten realistische kaders waarbinnen hergebruik van grond kan plaatsvinden.”

De provincie vraagt gemeenten om op basis van de achtergrondwaarden hun bodemkwaliteitskaarten vast te stellen. De provincie overlegt met Noord-Hollandse gemeenten en het Noord-Hollandse bedrijfsleven om te inventariseren waar knelpunten zitten en wat er nodig is om deze op te lossen. Zodat overal in Noord-Holland de bouwprojecten weer van start kunnen.

Stikstof

Of de woningbouw en de aanleg van wegen daarmee wordt vlotgetrokken is nog maar de vraag. Boven de bouw hangt nog steeds het gesneuvelde PAS-besluit (stikstof) waardoor veel bouwprojecten getroffen zijn. Er wordt nu ingezet op maatregelen in de agrarische sector en op snelheidsverlagingen op Rijkswegen. In een recente Raadsinformatiebrief meldt wethouder Sanna Munnikendam:

“Nog voor het einde van 2019 wordt een advies verwacht met betrekking tot beweiden en bemesten en voor de luchtvaartindustrie. In mei 2020 zal het adviescollege een uitgebreider advies uitbrengen voor de lange termijn.

Binnen de VNG heeft Zaanstad samen met andere gemeenten met succes aangedrongen op lobby voor het herinvoeren van een drempelwaarde voor maximale toegestane stikstofuitstoot zonder vergunning. Herinvoering van een drempelwaarde is cruciaal om kleine projecten mogelijk te maken zonder deze te belasten met tijdrovende en kostbare procedures. Met name de woningbouwsector zou hier erg bij gebaat zijn.”

Zaanstad heeft het project Poelenburg-oost aangemeld als pilot om samen met de Rijksoverheid te kijken of hier snel een oplossing gevonden kan worden. Voor het project was een vergunning verleen die door het PAS-besluit niet meer bruikbaar is.

Als er meer dan één woning gebouwd wordt, moet een berekening worden gemaakt voor de mogelijke stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Die vergunningsprocedure is na het PAS-besluit stilgelegd maar sinds 11 oktober 2019 kunnen er weer vergunningen worden aangevraagd. De provincie verleent een vergunning als de stikstofuitstoot in de nieuwe situatie niet groter is dan in de huidige situatie. In Zaanstad is groen licht gegeven voor de plannen bij het Noordeinde in Wormerveer.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *