Platform Krommenie wil naar Tweede Kamer

Het op de lange baan schuiven van de A8-A9-verbinding is niet goed gevallen bij het Platform Krommenie. Het platform wil 2500 handtekeningen ophalen en deze aan de Tweede Kamer aanbieden.

Het Platform heeft z’n hoop gevestigd op de inwoners van Saendelft, die volgens hen helemaal niet tegen een weg door de polder zijn, “niets is minder waar, het is nu al bijna onmogelijk uit de wijk te komen tijdens de spits en er komen nog 900 woningen bij”.

De angst van het Platform is dat de beslissing op de lange baan wordt geschoven nu de Unesco heeft aangegeven dat doorsnijding van De Stelling van Amsterdam wat haar betreft onbespreekbaar is. De Stelling zou de status van Werelderfgoed kunnen verliezen als een rechtstreekse verbinding aangelegd zou worden.

De verkeerssituatie in Krommenie blijft daardoor voorlopig zoals die is. Wel is er in juni overleg tussen provincie en ministerie volgens het Platform, maar dat is niet genoeg:

“Het lijkt wel of het ongeschonden handhaven van de Stelling van Amsterdam, belangrijker is dan de gezondheid van de bewoners van de omliggende woonkernen, terwijl de Stelling al op 9 plaatsen door andere wegen is doorkruist.

De situatie in het scholengebied wordt eigenlijk onhoudbaar, in het spitsuur, als de leerlingen naar en uit school gaan, staat de N203 vol met auto’s.

De Metropool Regio Amsterdam geeft de Regio de opdracht, om nog tienduizenden woningen te bouwen, in Kreekrijk Assendelft wordt al volop gebouwd, ook starten binnenkort de bouwplannen in Krommenie Plan Provily en de Slibkuil. Het wordt steeds drukker, dagelijks groeien de files.”

De petitie is nu door 1722 personen ondertekend.

Deel dit artikel:

10 reacties

 • Hallo

  Ik begrijp best dat de bewoners in Krommenie opkomen voor zichzelf. Maar blijf dan ook wél voor jezelf spreken, niet voor Saendelft. Want het is leuk voor Het Platform als de weg niet wordt doorgetrokken via de N203, maar dit platform vind het niet of minder erg als hij aan de andere kant van Saendelft (lekker naast de nieuwe sportvelden, ook zo gezond) wordt neergegooid. Als Saendelver herken ik bovendien niets over het moeilijk uitkomen van de wijk. Ik vind het allemaal een beetje overdreven. Als mensen zo’n behoefte hebben an een betere doorstroming, investeer dan eens in beter openbaar vervoer i.p.v. maar weer meer asfalt neergooien. Het is logisch dat mensen de auto pakken, omdat je met het OV veel te lang onderweg bent als je ergens heen moet. Het OV-netwerk vanuit Saendelft is gewoon slecht.

  • Berry

   He Hallo, hier ook iemand uit Saendelft, maar ik denk dat er juist veel mensen uit die wijk een voordeel hebben bij een betere verbinging om de wijk te ontlasten.

   Er is een substantieel aantal mensen vanuit richting A9 en uit Krommenie die de racebaan Seandelverlaan, Ambachtslaan (30km weg), Dorpstraat als route gebruiken en met >50km per uur tussen de kinderen doorschiet. Zelfs de woonerven worden gebruikt als sluiproute.

   IK BEN DAT MEER DAN ZAT.

   En dat is niet overdreven. Ik ben zelf al twee keer aangereden en bijna wekelijks meot ik met de fiets een noodstop maken. En dat is nog niet waar ik me zorgen om maak, wel over het feit dat geen HOND zich in de auto zich druk maakt over de kinderen die WEL met de fiets naar school gaan.

   • Evert Brendel

    Het probleem wat u benoemd kan alleen opgelost worden met onsluitingswegen, en niet door een snelweg van de A8 naar de A9. Bovendien zal de concentratie kankerverwekkende fijnstof enorm toenemen in Saendelft en daar zit je in een woonwijk met kinderen niet op te wachten.
    Ik vind dat er eens sirieus gekeken moet worden om langs het Noordzeekanaal een aansluiting te maken, maar dit word keer op keer genegeerd! Ik kan een hele rij van voordelen opnoemen, stelling word niet aangetast en Krommenie en Assendelft worden ontzien, knooppunt Zaandam word ontlast dus minder file, vrachtverkeer hoeft niet meer binnendoor en heeft betere aansluiting met industrie gebieden enz enz. Maarja alle clubjes, politiek en gemeente zijn horende doof en ziende blind. Ik wou dat ik eens iemand kon spreken die hier voor openstaat…..

    • Bruce

     Eens dat er vooral geode ontsluitingswegen nodig zijn, maar die wegen moeten ergens op uitkomen. Een eenbaans weg door Krommenie, of anders de communicatieweg, lijkt mij niet geschikt voor nog een paar extra woonwijken. Als het doorgaand verkeer van de A8 dat naar de A9 moet, en dus niet in Krommenie of Assendelft hoeft te zijn, via een snelweg of betere hoofdweg gewoon door kunnen rijden, is er meer ruimte voor de ontsluiting van de woonwijken.

    • Jeetje, dit klinkt wel heel goed.

 • Bruce

  Er is een plan gemaakt jaren geleden over hoeveel woningen in Zaanstad bij moesten komen – maar is daarbij uitgegaan van de A8-A9 verbinding? Moeten de Saendelft uitbreidingen niet ook opnieuw worden bekeken als er geen betere ontsluiting wordt gerealiseerd?

 • Voor sommige mensen is het moeilijk goed te lezen, of zijn vooringenomen, de overlast van (ultra)fijnstof en het geluid is te groot en gaat ten koste van de gezondheid en de leerprestaties van de schoolkinderen! Het moet de Saendelver zijn opgevallen, dat de overlast van sluipverkeer, net als door Krommenie groot is, daar moeten we toch met z’n allen van af willen. Het Platform maakt geen keuze, maar een optie langs het Noordzeekanaal is ons om het even! De keuze is aan de Provincie, met de Stuurgroep van de omliggende Gemeenten. Het is Unesco, die de belangen van de Stelling verdedigt.

 • Mark

  Sluipverkeer in Saendelft is eenvoudig te voorkomen: gewoon een inrijverbod ‘s ochtends en je bent klaar. Camera’s in de brassertunnel en bij de rotonde op de noorderveenweg/dorpsstraat en je bent klaar. Alle auto’s die binnen een kwartier beide camera’s passeren mogen betalen.

 • Jannie van der weide

  Bij een harde Zuid Westen wind, is buiten zitten niet te doen vanwege het lawaai van het verkeer.
  Ook zijn er dagen dat wij de gassen van de auto’s’ruiken.
  De ramen sluiten wij.We vinden het heel erg dat de scholen geplaatst zijn aan een drukke verkeersweg. Maar dat is niet meer terug te draaien.
  Dus nog meer verkeer erbij, i.p.v. minder?

  Ik hoop op veel wijsheid van het Provinciaal bestuur.

 • karin

  Misschien kinderen naar school met de fiets ipv met de auto als het rondom schooltijden zo druk is? Dit probleem is niet opgelost met een snelweg volgens mij (kinderen komen meestal uit de buurt van een school).

  Er wordt hier gesproken over fijn stof…maar een verbindingsweg van een snelweg is niet veel gezonder ben ik bang.

  Wat dit platform doet is mijn in ziens het probleem ‘naar de buren’ verschuiven…niet netjes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *