Pleidooi voor zondagsrust 

Deze week ontving het college van Zaanstad een brief van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging. Rust willen ze. En wel op de zevende dag.

De vereniging brengt in haar schrijven allereerst Gods zegen over aan het college. Vervolgens spreekt zij de teleurstelling uit over het feit dat er steeds minder respect is voor de ‘Tien geboden des Heeren’ en dan vooral voor het gebod dat de zondag eert: “Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt.”

Met verdriet constateren de leden dat er ‘op velerlei wijze’ aan sport, amusement en – dieptepunt- koopzondagen wordt gedaan. Daarnaast gaat de vereniging nog een stap verder: zijn storen zich ook aan mensen die werken op zondag. Dat mag gewoonweg niet van God: 

‘Dat gebod des Allerhoogsten dient boven alles te gaan.’ 

In de brief wordt gesteld dat mensen die werken op zondag voornamelijk ‘beroepsartiesten’ zijn die optreden tijdens festivals. 

De Zondagswet bestaat nog altijd, daar heeft de vereniging een punt. De zondagsrust mag niet verstoord worden en je mag geen geluid maken dat verder dan 200 meter draagt: 

‘Wij dringen er dan ook met alle ernst op aan de eerbiediging van de zondag(srust) in acht te nemen en geen medewerking te verlenen aan verdere uitholling van Gods heilig gebod.’

Een verloren strijd, tikken wij niet zonder weemoed. Niet voetballen op zondag en zeker niet werken. Keurig gekleed, de haren in een scheiding. Hoe saai de zondagen uit de jeugd ook waren: toen was geluk heel gewoon.


Foto: glasplaatje uit toverlantaarn-serie ‘Beelden uit het Oude Testamen’ (ooit gekocht bij fotohandel B.G. van den Bergh aan de Czaar Peterstraat). Lees: Fotohandel Czaar Peter (B.G. v.d. Bergh)… raadsel opgelost

Wat zegt de Bijbel?

Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.

Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;

Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.

Onder het toverlantaarnplaatje (en de uitleg) een oproep uit 1911 uit Koog a/d Zaan. Daar willen de winkeliers zondagmiddag dicht (pas in 1930 wordt de zondagssluiting officieel). Eén winkel – de firma Brandt – houdt zich daar niet aan, waarop de andere winkeliers oproepen tot een boycot (Jan Leguijt stuurde de afbeelding.)

Deel dit artikel:

36 reacties

 • jan van der laan

  volgens de bjibel begint de sabbat vrijdagavond om 18,00 uur en eindigt 24 uur later.

  • Carina Doorman

   Dat is de joodse sabbat

   • André van Beveren

    De Joodse Sabbath inderdaad, en de mens (de paus, lang geleden) heeft bepaald dat de rustdag de zondag moet zijn. Hoezo eer aan God de Heiland! De mens bepaalt!

   • Dat is niet de joodse sabbat!
    De Sabbat werd gegeven aan Adam en Eva ze waren geen Joden!
    Het sabbatgebod bestond al veel vroeger dan de Joden zijn geweest!
    Markus 2:27 “En Hij zei tegen hen: De ‭sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat.”
    “Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.” Matteüs 5:18

  • S.M. Schmutzler

   Het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste en volgende dagen worden zo in Genesis beschreven. Dwz de dag begint als de zon ondergaat, niks om 18 uur!
   De Sabbat is gegeven tijdens de Scheppingsweek, toen er nog geen Joods volk was. Alle dagen kregen een nummer, 1e, 2e tm 6e en alleen de Sabbat kreeg een naam. Die Sabbat wordt herhaald in Exodus 20, bij de Tien Geboden. Dat wijst erop dat de Sabbat niet voor Joden en Sabbatvierders alleen maar door God ingesteld is, maar voor de gehele mensheid,
   Jezus ging tijdens Zijn leven op aarde, zoals Zijn gewoonte was, op de Sabbat naar de synagoge.
   Tja, de katholieke kerk heeft zelf de rustdag veranderd naar de zondag, de dag van de door de heidenen aanbeden zonnegod! Daarmee houdt dat kerkelijk instituut de kerkelijke traditie zogenaamd als waardevoller dan het gebod van God. De gehele tien geboden zijn herschreven door de katholieke kerk. Het 2e gebod over Gij zult geen gesneden beelden noch enige andere gestalte maken is verdwenen, beelden waarvoor wij ons niet mogen buigen noch mogen dienen, want de Here Uw God is een naijverig God, die de ongerechtigheden der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 3e en 4e gewlacht van hen die Mij haten. Het zondag vieren is gebod nr 3 geworden en het oorspronkelijk 10e gebod is in tweeen geknipt om de 10 geboden nog te kunnen ‘handhaven’. Allemaal heel erg dubieus.

 • Jaap J. Boot

  Schiphol dicht op zondag??

 • Mieneke Kolen

  Ach, die arme God wordt maar overal voor ingezet. Een vrije zondag is een rijk bezit.Ook voor heidenen, ha ha!

 • Louis Dirksen

  In het Duitsland van mijn zoon, gelegen in het alleruiterste NO van wat ooit de DDR was en waar de Heer echt niet met kracht wordt beleden is Zondagsrust heilig.
  Drie keer op eenspijker slaan, een gat in je buitenmuur boren of andere lawaaimachines gebruiken levert je misprijzende blikken op van buren en voorbijgangers. Bij voortgezet gebruik komt de ordnungswacht langs om een bekeuring uit te delen.
  Dezelfde ordnungswacht die op zondag geen auto’s zonder parkeerbonnetje beboet omdat het Zondag is.

  Weer een mooi weekend gehad aldaar. Lekker zonnetje, fris windje en genoten van lekkere hapjes en koele bieren op een terrasje aan de havenboulevard.

  Inderdaad, tegen prijzen van tien jaar terug in Nederland. Kom maar op met die zondagsrust van vroeger…..

 • Eran Denger

  IN het begin schiep God de hemel en de aarde. [2] De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren. [3] Toen zei God: ‘Er moet licht zijn!’ En er was licht.
  Als je leest dat hij de hemel en de aarde in het donker gemaakt heeft, dan valt het nog best mee…..

 • Frans Kwast

  Afgezien van het religieuze aspect, vind ik het een waardevolle optie, die zondagsrust.

 • Erik Schouten

  Met alle respect hoor, ik vind het prima als men een geloof aanhangt maar dring de regels die daarbij horen aub niet op aan andersdenkenden!

  “Geluid mag niet verder dragen dan 200 meter” hoe zit dat dan met het luiden van de kerkklokken op zondagochtend?

 • Rob Klein

  Maarrr …

  De Joodse Sabbat is op zaterdag en de Moslims zouden graag op vrijdag hun rust hebben.

  Iets zegt mij echter dat de geachte mannenbroeders van de NVbZZ zich daar niet met dezelfde Heilige Geestdrift voor in gaan zetten.

 • Adriaan van Tulpenbaard

  Sommige mensen moeten wel werken op Zondag. Volgens Mozes in het oude Testament mocht het niet, maar volgens Jezus in het Nieuwe Testament mag het wel. Katholieken mogen wel voetballen op Zondag maar Protestanten niet.

 • DeKrijnen jaap h

  Hoe reageerde deze groep als de brandweer of politie of hun dokter zo redeneert

 • Kev + Bakker

  Ik respecteer ieder geloof, maar dit geloof kan de commercie niet weerhouden te bestaan.
  Mag je op zondag wel of niet iets bestellen bij CoolBlue?
  Wat als je dit zakelijk nodig hebt maandag?

  Was het God’s wil?
  -“Dan maar dinsdag”?

  Praktisch denken. Dat doen de meesten tegenwoordig gelukkig!

  Moment van rust bouw je zelf in, op jouw eigen gekozen tijd en dag(en).

  Wat als je in ploegendienst werkt?
  Of is dat ook Haram in Volendam…

 • Chris Gort

  De sabbat begint op vrijdag bij zonsondergang. Tot zaterdag zonsondergang.

  De zondag is volgens de bijbel de eerste dag van de week. Niet de 7e.

  Op de sabbat ruste God uit. Begrijpelijk, na 6 dagen hard werken.

 • P. Hoogkamer

  zevende dag adventisten en winkelierssluiten hun winkel op zaterdag en zijn op.zondag open…
  reformtorische winkeliers met een webshop sluiten deze af op zondag zodat je niet kunt bestellen.
  ieder zn meug.. maar val andere .en niet gelovigen er niet mee lastig… Dit is het tweedeartikel. deze week dat orrhodoxe christenen zich onverdraagzaam opstellen ten opzichten van anders denkenden.
  zegt miz iets over de macht van deze gemeenschappen.

 • Reinier Visser

  Inderdaad laat de zondagsrust terugkomen.
  We leven in een gejaagde tijd waarin alles open moet zijn.

  • Bruce Latham

   Niemand verplicht je om op zondag erop uit te gaan. Als je de hele dag thuis tv wil kijken of een boek lezen (of zelfs bijbelstudie doen) houdt niemand je tegen. Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat neven vrijwillig op tweede paasdag in de rij aansluiten in de meubel boulevards. En boodschappen doen op eerste kerstdag vind ik ook niks, maar als er winkeliers zijn die dan open willen zijn en personeel is dat dan graag wil werken, wat is dan het probleem? Mij zul je er niet vinden, dus wat heb ik dan te klagen? Live and let live.

 • Je zit hier tegen generaliseren aan. Er zijn mogelijk gelovigen die jou hun geloof opdringen, maar dat zijn niet _alle_ gelovingen.

 • Didier Hennequin

  Maar wat ik me nou afvraag: de brief was gericht aan het College. Hoe kan De Orkaan er dan over beschikken? Wie heeft er gelekt? En kunnen we dan op deze website binnenkort ook de Miljoenennota verwachten?

 • Peter de Vries

  De Jacht naar geld kan niet meer gestopt worden, economie, marktwerking, meer! meer! meer!.
  Ziel en zaligheid verkocht aan het geld, rupsjes nooit genoeg beheersen de wereld.
  Slechts een pandemie houdt ons van de straat en uit de winkels. .

 • Misschien ook eens een eigen religie bedenken ? Even kijken …. Ik heb het hoor: de godsdienstwaanzin van den heiligen midweek. Iedereen verplicht vrij van maandag tot en met vrijdag

 • Pieter Ruig

  Als die mensen van Ned. Vereniging en Zondagsheiliging de Bijbel beter hadden bestudeerd, dan hadden ze ook ondekt dat deze wetgeving in de allereerste plaats voor het Joodse volk was bedoeld. De christenen hebben met de Christen Joden de zondag in gesteld als een dag va samenkomst om de opstanding van Jezus Christus te vieren. In de tijd van Calvijn is de gedachte naar boven gekomen om de zondag als en een Sabatszondag te gaan houden met allerlei uitwassen als niet fietsen op zondag en een er een rustdag van te maken. Op zich zelf is het geen gek idee om een rustdag in te voeren. Dan kan je dingen doen waar je op weekdagen tijd voor ontbreekt. Maar je zou natuurlijk ook op en doordeweekse dag een rustdag kunnen nemen. Zo zal God het voor bedoeld hebben denk ik.. Als een soort medicijn tegen het ongelimiteerd werken en nog eens werken.

 • Kick van der Horst

  Zullen we meteen de supermarkten en helaas steeds meer winkels aanpakken die met kerst, pasen en pinksteren persé open moeten?! Die hun personeel geen vrij feestweekend met hun dierbaren gunnen?

  En zeg eens eerlijk, wie van de lezers kon op die dagen ook niks interessanters verzinnen dan kopen kopen kopen? Slecht geplande feestmenu’s, meubelgiganten….

  Horeca is een twijfelgeval, vind een pannekoek na de boswandeling toch wel erg lekker, (ook een lik boter op mijn hoofd?), de zorg kan helaas niet anders.

  En dan hebbben we nog Koningsdag en 5 mei. En Pinkster 3!!!!!!!!

 • hans van rheenen

  Het zijn overigens de (meestal vrijwillige) medewerkers bij supermarkten die juist NIET vrij willen hebben om de uitbetaling van extra bonussen. Klanten kunnen daarom de vergeten ingrediënten alsnog bezorgen. WIN-WIN-situaties of juist sodom en gomorrah-tijden?

 • R vd Weerdt

  Je zou het iedereen willen gunnen in vrijheid te kiezen wanneer hij iets zou willen doen. Dat zou ook voor werk moeten gelden, vind ik. Helaas begint het vaak met vrije wil en wordt al snel een verplichting, met alle sociale gevolgen van dien. Per saldo zal de omzet veelal slechts marginaal stijgen, want hoeveel melk en brood zal iemand meer kopen in een 24×7 economie? Door de langere openingstijden zullen mensen langer moeten werken voor nauwelijks meer geld of zullen meer mensen moeten delen in vrijwel dezelfde totale verdiensten. Resultaat is dat er steeds meer “slavenbaantjes” ontstaan. Een onderklasse die het gemak van anderen ondersteund.
  Een oplossing? Ik heb hem niet. Misschien iedereen verplichten 24×7 te werken? Verelendung die tot loutering leidt? Of zo.

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *