Vanavond gaat het in het Zaans Beraad over Poelenbrug, volgens de gemeente “een wijk die negatief in het landelijke nieuws is gekomen door de voor overlast zorgende jongeren rond de Vomar, aangewakkerd door dagelijkse vlogs, waarop onder meer beelden waren te zien van politie treiterende jongeren”.

Wat gaat Zaanstad doen aan Poelenburg, of wat hebben ze al gedaan?

Eerst is er gepraat: “medewerkers en wethouders hebben met bewoners, organisaties en bedrijven in en rond Poelenburg gesproken. Medewerkers van gemeente, Sociaal Wijkteam, Jeugdteam en BewonersBedrijf hebben daarnaast huis aan huisbezoeken gebracht op circa 400 adressen.”

Peldersveld

Ook is gesproken met collega’s uit Amsterdam en Rotterdam die in Bos en Lommer en Rotterdam Zuid met vergelijkbare situaties zijn geconfronteerd.

Het gaat trouwens niet om heel Poelenburg, bovendien speelt de problematiek ook in Peldersveld:

Poelenburg heeft de naam, maar dat tijdens onze gesprekken kwam steeds weer naar voren dat de problematiek in een deel van Peldersveld vrijwel identiek is. Ons voorstel is daarom dit plan niet te beperken tot Poelenburg maar hieraan ook Peldersveld toe te voegen. Tevens bevat dit plan elementen die toepasbaar kunnen zijn op andere wijken met soortgelijke problemen. Bovendien gaat het niet om de wijken in hun geheel: het gaat om de hoog- en middenhoogbouw in Poelenburg Oost en een aantal flats in Peldersveld.

poelenburg-peldersveld
De problematiek is vooral in de ‘rode’ gebieden geconcentreerd.

Er zijn “Twee Verhalen” over Poelenburg volgens het college. Aan de ene kant vinden bewoners het een mooie groene wijk, ruim opgezet met Poelenburg West en de Goudkust in Oost als “nette buurtjes”. De renovaties van de hoogbouwflats wordt gewaardeerd evenals het voorzieningenniveau (vooral voor kinderen). Er is tegenwoordig minder overlast van vuil op straat terwijl buren elkaar kennen en elkaar houden in de gaten. In De Poelenburcht is veel te doen.

Maar… de problematiek achter de voordeur is niet veranderd, maar eerder erger geworden. Het is een sociaal zwakke wijk, met veel één-ouder gezinnen en armoede. De wijk heeft een hoog percentage niet-westerse allochtonen. Het gevaar van een “parallelle samenleving met Turks als voertaal” ligt op de loer, “in de hoog- en middelhoogbouw is het gemakkelijker in het Turks boodschappen te doen dan in het Nederlands.” Er is een “te hoge concentratie van mensen van Turkse herkomst” (dit wordt expliciet gezegd door mensen van Turkse herkomst zelf) waarbij er ook veel spanningen zijn tussen Turkse groepen.

Dweilen met de kraan open

Het is geen vrolijke analyse van de wijk:

Waar als rolmodellen onder meer genoemd worden: een werkloze vader, een moeder die naar Turkse soaps kijkt of een oudere buurjongen, die via een “alternatieve” carrière ineens in een heel aardige auto kan rijden. Een wijk waaruit niet alleen de bewoners, die het goed gaat, verhuizen, maar waar je uiteindelijk ook het gevaar loopt dat de beste hulpverleners het voor gezien houden. Omdat de concentratie van bewoners met meerdere problemen door de voortdurende instroom blijft, hoeveel successen je ook behaalt. Het voelt daardoor als “dweilen met de kraan open”.

Het beeld dat overheerst is dat de sociaaleconomische positie van bewoners in Poelenburg niet verbetert, dat de concentratie van bewoners van Turkse herkomst hoog is, dat de oriëntatie op het land van herkomst eerder groter wordt dan kleiner en het wantrouwen richting de Nederlandse politiek groeit

Diversiteit en criminaliteit

Het college wil met de plannen “zorgen voor meer diversiteit in de bevolkingsopbouw en het zichtbaar aanpakken van de criminaliteit.”

Dat eerste moet gebeuren door op de langere termijn duurdere koopwoningen of eengezinswoningen te laten bouwen. Op korte termijn wordt gestuurd “op een meer divers samengestelde bevolking in Poelenburg en Peldersveld”: studentenhuisvesting, mensen die vrijwilligerswerk doen, en mensen met een creatief beroep. Het college gaat proberen “minder mensen met een zwakke sociaaleconomische status, bijvoorbeeld uit Amsterdam” en minder vergunninghouders in de wijken te laten wonen.

Daarnaast gaat de gemeente “overbewoning, woonfraude en illegale onderverhuur en drugshandel” aanpakken.