Poging fraude De Flux, DZ stelt aanvullende vragen

Gisteren plaatsten wij de reactie die Fluxus-directeur Otto Berg gaf op de vraag van De Flux aan een artiest om te rommelen met facturen. Berg vond dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand was. Het Fonds Podiumkunsten vond immers dat er geen sprake is van onrechtmatige declaratie of betaling.’

Voor Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad roept het antwoord alleen maar meer vragen op. Zij heeft dan ook aanvullende vragen gestald naast de eerst vragen die zij stelde toen de zaak naar buiten werd gebracht door De Orkaan.

Berg geeft toe dat er een poging is gedaan tot frauderen. Het concert voldeed niet aan de eisen die het Fonds Podiumkunsten aan de subsidieverstrekking stelt, en er werd artiest X dringend verzocht zijn facturen te splitsen en anders te benoemen om wel subsidie te kunnen aanvragen:

‘Om toch in aanmerking te komen voor de subsidie heeft de programmeur (de artistiek leider red.) aan X gevraagd om zijn gage op te splitsen in 2 x € 50 zodat er bij het fonds een bijdrage kon worden gevraagd.’

Er is echter alleen geen onrechtmatige ‘declaratie of betaling’ gedaan omdat de artiest in kwestie hier niet aan mee wilde werken.

X heeft echter aangegeven zijn vergoeding niet op te willen splitsen. De Flux heeft geen aanvulling gevraagd aan het fonds voor deze datum, er is voor het gehele concert geen bijdrage ontvangen.’

Aanvullende vragen

Juliëtte Rot vroeg eerder aan B&W of zij het eens zijn met de werkwijze van De Flux. Volgens DZ interpreteert Berg de regeling onjuist en is het ook onduidelijk wie de aanvraag gedaan heeft, een ‘programmeur’ of de ‘artistiek leider/coördinator’? Ze wil weten of B&W al opheldering heeft gevraagd en of het niet de bedoeling is om met  “controleerbare en met deugdelijke facturen” te werken:

“Is uw college met ons van mening dat een dergelijk voorstel op zijn minst de schijn opwekt om de artiest medeplichtig te maken aan handelen in strijd met de regels zoals vastgelegd in de ‘Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten’?”

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *