POV en PVV boycotten digitale raad Zaanstad

Donderdag 25 maart vergadert de raad van Zaanstad digitaal. De POV is het daar niet mee eens en heeft aangekondigd niet aan de vergadering deel te nemen.

UPDATE: Ook de PVV heeft aangekondigd niet mee te vergaderen.

De partij vindt dat raadsvergaderingen fysiek moeten worden gehouden, en omdat de raadszaal van Zaanstad corona-proof is gemaakt, snappen ze niet waarom dan toch voor digitaal is gekozen.

Het digitaal vergaderen leidde al eerder tot onenigheid in de raad en daarbuiten. POV, PVV en DZ besloten al eens niet meer mee te doen. Andere partijen geven daar juist de voorkeur aan. In Zaanstad zijn vergaderingen van Zaanstad Beraad digitaal en raadsvergaderingen fysiek. Een digitale raadsvergadering is problematisch, vooral vanwege het tijdrovende stemmen. Daarnaast laat de techniek de deelnemers vaak in de steek: ontbrekend beeld of geluid, rondzingen, a-synchroon geluid, wegvallende beelden, onzichtbare deelnemers, raadsleden niet niet aan het woord komen en gefrustreerde insprekers.

Coronaproof

Binnen de raad zijn grote tegenstellingen als het gaat om digitaal vergaderen. Er zijn fracties en partijen die een grote weerzin hebben tegen fysiek vergaderen en partijen die juist digitaal niet zien zitten. De POV hoort bij de laatste groep.

Harrie van der Laan, fractievoorzitter van de POV stelt dat de vergaderzaal coronaproof is ingericht zodat op een veilige manier vergaderd kan worden. De wet is duidelijk volgens hem:

“Indien fysieke aanwezigheid wel mogelijk is, hoort die plaats te vinden – de openbare fysieke vergadering van de volksvertegenwoordiging is en blijft immers het uitgangspunt.”

Debatteren

De POV “heeft de concessie gedaan om met het Zaanstad Beraad wel digitaal mee te doen. Onze duidelijke voorwaarde was dat de gemeenteraadsvergadering fysiek zou blijven plaatsvinden.” In digitale raadsvergaderingen heeft de POV geen trek:

“De digitale vergaderingen van de gemeenteraad van Zaanstad zijn slecht te volgen. Vaak valt het beeld weg, dan valt het geluid weg en soms is het een combinatie van beide. Ook maakt het digitaal vergaderen het lastig om als fractie snel onderling overleg te hebben en het maakt het schorsen van een vergadering hierdoor zo goed als onmogelijk. Het volgen van de vergadering is voor geïnteresseerden hierdoor geheel niet te volgen en niet aantrekkelijk om naar te kijken. Dit gebeurt dan ook bijna niet.

Ook het debatteren is practisch onmogelijk. Wij willen kunnen spreken over onderwerpen die op de agenda staan, wij willen dat duidelijk is waarom we voor of tegen een voorstel stemmen. Wij willen verantwoording af kunnen leggen aan onze kiezers. Door digitaal vergaderen wordt dit practisch onmogelijk gemaakt. Voor donderdag 25 maart 2021 hebben we 7 minuten spreektijd in een vergadering van vier uur. Dat maakt het uitvoeren van onze democratische taak zo goed als onmogelijk.

Ook de PVV doet deze keer niet mee, fractievoorzitter Peter van Haasen:

“De burgemeester heeft onder druk van andere partijen, tijdens de Presidiumvergadering vorige week besloten ‘voor een keertje digitaal’ te gaan vergaderen. Indien deze toezegging wel standhoud zijn wij de volgende keer weer aanwezig.

De gebrekkige techniek en de tijdrovende manier van stemmen maakt een goed debat onmogelijk, zeker als ons ook nog eens verzocht wordt om terughoudend te zijn met moties en stemverklaringen. De laatste digitale Raadsvergadering in mei 2020 duurde door de draconische manier van stemmen tot midden in de nacht.

Eén van de eisen van de politiek is dat de vergaderingen openbaar te volgen moesten blijven. Als de slechte kwaliteit van de uitzendingen ons niet in de steek laat doen de toeschouwers het door de saaie, urenlange stemming wel.”

Latertje?

Wat staat er op de agenda donderdag? De woonruimteverdeling en de huisvestingsverordening (tegen o.a. verkamering), coffeeshops (Zaanstad zit in de proef voor legale wietverkoop), Balkenhaven / Hemkade (gevoelig dossier), afvalstoffen… er moet ongeveer 12 keer gestemd worden. Het wordt een latertje (alhoewel, als POV en PVV niet meedoet, scheelt dat wel weer veel tijd).


Foto’s: de coronaproof raadszaal (© DeOrkaan) vanaf boven, aan de stoelen en microfoons is te zien waar raadsleden en leden van B&W mogen zitten. Ook de rijen voor het publiek zijn nu voor raadsleden, voor de pers is op de balkons plaats gemaakt.

Deel dit artikel:

4 reacties

 • Evert Hartog

  De PVV meet met twee maten, want de PVV afgevaardigde doet wel mee met de digitale raadsvergaderingen van de vervoerregio. Die overigens prima verlopen, inclusief stemmen en debat.

  • Peter van Haasen - PVV Zaanstad

   Een klein verschilletje Hr. Hartog, in de Amsterdamse gemeenteraad kan je met 51 regioraadsleden NIET ‘coronaproof’ vergaderen, in Zaanstad kan dat met 39 raadsleden WEL.

  • Carin Gouwerok

   Lees aub even voorbij uw vooroordeel. Het het verzoek van de burgemeester om liever geen amendementen in te dienen en zo min mogelijk stemverklaringen te geven ziet u gemakshalve over het hoofd. Die twee onderdelen zijn belangrijk voor een democratisch proces. met genoemd verzoek wordt voorbij gegaan aan onze democratie.

 • Evert Hartog

  De burgemeester heeft niet voorgesteld om geen amendementen in te dienen, slechts om terughoudend te zijn met moties vreemd en stemverklaringen. Dat hoeft de kwaliteit van de besluitvorming niet te schaden. In het verleden zijn moties vreemd vaak doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering omdat er onvoldoende vergaderdiscipline was en we niet uitkwamen met de tijd. Een vergadering met beperkte spreektijd is een goede oefening in bescheidenheid. Wij raadsleden moeten de invloed van onze inbreng niet overschatten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *