POV en DZ: geen extra subsidie RTVI Zaanstreek

Harrie van der Laan (POV) en Juliette Rot (DZ) willen de extra subsidie van € 60.000,- aan RTVI Zaanstreek intrekken.

Op 9 november vorig jaar eiste de raad van RTVI Zaanstreek om binnen een jaar te laten zien hoe de professionaliteit omhoog kan en hoe een kwantiteitsslag gemaakt kan worden met de extra subsidie.

In het najaar van 2018 zou dan beslist worden of de extra subsidie structureel zou worden.

De helft van de subsidie was sowieso dubieus, omdat deze bestemd was voor de toekomstige verhuizing naar het Cultuurcluster. Dat was niet conform de regels (en bovendien is verhuizing nu van de baan).

De coalitie heeft echter besloten geen eenmalige verhoging met toetsing in het najaar maar ‘een structurele verhoging ter hoogte van jaarlijks € 60.000 voor RTVI Zaanstreek’ toe te kennen. Daarmee wordt het raadsbesluit van november onderuit gehaald.

Er wordt door het college gesteld:

“Het beleidsplan RTVI Zaanstreek 2016 – 2020 bevat – naast een professionaliseringsslag en een aangepaste organisatiestructuur – nog extra activiteiten en maatregelen, waarmee de kwaliteit wordt verbeterd.”

Niet waar, stellen Van der Laan en Rot: het beleidsplan van RTVI is niet actueel en niet uitvoerbaar, relevante stukken zijn niet compleet of ontbreken, het deel voor de verhuizing naar het cluster is van de baan, en er is slechts een luisterdichtheid van 1%.

Dat het beleidsplan van 2016 goed genoeg zou zijn, is opmerkelijk. In 2017 werden immers van RTVI Zaanstreek nieuwe concrete plannen geëist, die ook werden geleverd maar nu kennelijk geen rol meer spelen.

Bovendien, stelt Van der Laan tegenover De Orkaan, is er al een reserve van enkele tienduizenden euro’s voor een verhuizing die helemaal niet doorgaat. Die extra subsidie is daarmee onnodig.

Donderdag 19 juli wordt het voorstel in de raadsvergadering behandeld. Hier vind je de brief (het amendement) aan de gemeenteraad.

7 Reacties op POV en DZ: geen extra subsidie RTVI Zaanstreek

 1. N Hoogervorst schreef:

  We blijven geld uitgeven. Of de pot groot genoeg is. Niets geleerd van de cultuurcluster. Mee eens met het voorstel geen verhoging.

 2. R. Goudkuil schreef:

  Vd Laan is een enorme schreeuwer die niet weet waarover hoj praat.
  Ik zal boj deze nog eens voor hem toelichten hie het zit.
  RTV zaanstreek heeft tot begin dit jaar nog nooit een cent subsidie van de Gem Zasnstad gehad. RTV-Zaanstreek ontving haar inkomsten uit de gefiscaliseerde omroepbijdrage van het rijk.
  Dat de uitbetaling van deze bijdra (Ongeveer € 1,30 per hiishouden) via de gemeente loopt wil niet zeggen dat de gem Zaanstad ons dubsidieerd. Pas met ingang van 2017 hebben wij subsidie aangevraagd ad € 60.000,- t.b.v. Salaris betalingen voor een aangestelde Hoofd redacteur. E.e.a. Is gebeurd naar aanleiding van de wens van de raad om RTV-Zaanstad meer een professionele uitstraling te kunne geven en om TV uitzendingen mogelijk te maken. Dus op uitdrukkelijk wens van de raad!!
  Dat wij €30.000- gespaard hebben om de verhuizing nast het cultuurcluster mogelijk te maken is dus uit eigen middellen gespasrd. Dat geld blijft gereserveerd voor een verhuizing. Dat het cultuurcluster nu niet doorgaat (wat overigens een gemiste kans is voor Zaanstad) wil niet zeggen dat RTV/Zaanstad niet hoeft te verhuizen. De huidige lokatie van onze studio moet evengoed verhuizen daar het pand binnenkort door Parteon gesloopt gaat worden.
  Dus als vd Laan zegt de subsidie van de € 60.000,- wil intrekken, dan betekent dat ook het einde van tv uitzendingen en ontslag van de hoofdredacteur, hetgeen juist tegen de wil van de raad was.
  Kortom: vd Laan moet zich eerst eens meer verdiepen in gemaakte afspraken en subsidie tegels alvorens hij onzin begint uit te kramen.

 3. R.Goudkuil schreef:

  excuus voor de vele typ fouten.E.e.a. is geschreven op een kleine telefoon waardoor ik geen zicht meer had op de tekst.

 4. De Orkaan schreef:

  Beste Goudkuil. U zit ernaast. RTVI Zaanstreek krijgt wel degelijk subsidie van de gemeente Zaanstad en van Wormerland. Zo staat het ook op de begroting. Die gefiscaliseerde vergoeding geldt voor regionale omroepen, niet voor lokale. Die €1,30 per huishouden is een aantal jaren geleden bijgesteld naar €1,14 en is alleen maar een ‘suggestie’ van de VNG.

  RTV Zaanstreek kan uit andere baten nooit die reserve hebben opgebouwd. Het lijkt inderdaad in strijd met de algemene subsidieregels. De extra subsidie is daarnaast voor professionalisering die vooralsnog onzichtbaar is gebleven en extra activiteiten die ook duister blijven. Een belangrijk deel van de extra subsidie en de reserve zijn niet voor ‘een’ verhuizing maar voor ‘de’ verhuizing naar het cultuurcluster. Dat een vrijwilliger van een lokaal medium zo verschrikkelijk veel spelfouten in een bericht kan maken baart ons overigens wel zorgen ten aanzien van de ‘kwaliteitsslag’ die RTV Zaanstreek heeft beloofd.

 5. R.Goudkuil schreef:

  Dat er veel spelfouten in de tekst staan heb ik al aangegeven waardoor het komt. (klein scherm op een telefoon die de geschreven tekst niet meer zichtbaar geeft. (zie mijn reactie hierboven) Dus erg flauw mij hierop aan te vallen.

  Ik ben tot 1 januari dit jaar secretaris geweest van RTV Zaanstreek en dus redelijk goed geïnformeerd.
  Ik zit er dus niet naast. De inkomsten die RTV Zaanstreek ontving waren alleen de gefiscaliseerde omroep bijdragen, dus € 1,30 per huishouden. Dat is dus een rijks bijdrage die via de gemeente is uitbetaald. Per 1 januari ontvangt RTV Zaanstreek een subsidie van de Gemeente Zaanstreek van €60.000,= bedoelt voor aanschaf voor TV apparatuur, en voor salariskosten van een hoofdredacteur en verdere professionalisering.
  Dus het spijt me, maar uw info klopt dus niet.

 6. R.Goudkuil schreef:

  Overigens is bovenstaande tekst op de PC geschreven.

  • De Orkaan schreef:

   Ook al herhaalt u het 10x. Het blijft subsidie waar de raad over kan beslissen. Elke gemeente krijgt geld van de Rijksoverheid om de lokale omroepen te bekostigen maar de verplichting om € 1,14 per huishouden door te geven is er niet. Grote steden geven meestal meer. Maar er zijn veel gemeentes die dat niet doen. De raad beslist over de hoogte van de subsidie. En dat is wat hier dus ook wordt voorgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *