Het vertrek van POV-fractievoorzitter Jan Boer uit de gemeenteraad van Wormerland betekent het einde van het zelfstandig bestaan van de fractie in de raad.

De fractie wordt per vanavond samengevoegd met die van de Vereniging Wormerland (VLW). Ronald Hendriks van de VLW wordt de nieuwe fractievoorzitter.

De samenwerking geldt niet alleen voor de resterende raadsperiode. De POV/VLW zal in maart 2022 als één partij aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen.

Door de fusie wordt de nieuwe fractie met vijf leden meteen de grootste in de Wormerlandse gemeenteraad. Beide partijen zitten in de oppositie,

De VLW van Ronald Hendriks is al sinds 1993 in de raad vertegenwoordigd. Hendriks zelf – eerder ook twee maal wethouder – begon als VVD-raadslid en is nu de volksvertegenwoordiger met de meeste vlieguren in de raad (40 jaar). De partij heeft drie raadsleden, naast Hendriks zijn dat Alie Smit-de Ridder en Kick Luttik.

De Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) zit pas vanaf 2018 in de raad. De partij zit al wel langer in de raad van Zaanstad. Naast Jan Boer is Maarten Haalboom raadslid. Boer zal worden opgevolgd door Carmen Ton-Betjes.

Boer en Hendriks zijn politieke geestverwanten in de oppositie, wat o.a. bleek toen Boer tijdens een raadsvergadering in september Hendriks toespraak voor ging lezen toen diens spreektijd op was.

Jan Boer verlaat de fractie in februari 2021 vanwege een verhuizing uit de gemeente. Hendriks blijft bestuurslid van de VLW, Jan Boer wordt per februari 2021 bestuurslid van de POV Wormerland.