POV/VLW Wormerland reageert op artikel ‘kiezersbedrog’

POV/VLW, de nu nog grootste fractie in de raad van Wormerland, laat zich al zo’n anderhalf jaar vrijwel niet meer op raadsvergaderingen zien. ‘Kiezersbedrog’ twitterde GL-wethouder Harold Halewijn en zijn VVD-collega Rob Berkhout viel hem bij: “De 8ste (!) Raadsvergadering dit jaar waar de gehele fractie POV/VLW afwezig is.”

Wij schreven daar een artikel over, maar dat viel niet in goede aarde. We ontvingen een mail op poten en plaatsen deze 1:1


Geachte redactie,

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het artikel in uw blad, d.d. 22-12-2021 over de fractie van POV/VLW. In dit artikel beschuldigd Dhr. Halewijn onze fractie van kiezersbedrog.

Via deze weg willen wij graag op dit artikel reageren.

Op de eerste plaats willen we aangeven, dat indien er goede journalistiek bedreven wordt, er sprake is van hoor en wederhoor. Wij betreuren het feit dat de Orkaan, welke door de meerderheid van de raden in Zaanstad en Wormerland is gekozen tot nieuwe lokale media, in dit programma niet aan wederhoor doet, waardoor we gedwongen worden om via de, voor ons beschikbare mediakanalen, te reageren.

Wat ons met name stoort is het feit dat wethouder Halewijn, daarbij ondersteund door de wethouder Berkhout, van mening is dat POV/VLW kiezersbedrog zou plegen.

Laten we daar heel helder in zijn, wij hebben herhaaldelijk aangegeven, met redenen en argumenten, waarom onze fractie niet aan digitale vergaderingen deelneemt.

We gaan dit nog één keer uitleggen, maar dit keer echt voor de laatste keer.

Onze fractie neemt niet deel aan digitale vergaderingen omdat deze ondemocratisch en onwettig zijn.

Wat bedoeld is als openbare vergadering, wordt voor een groot deel van onze inwoners een besloten vergadering omdat zij digitaal niet vaardig genoeg zijn, en een ander deel de vergaderingen niet willen volgen omdat er vrijwel altijd storingen zijn, en de beeld- en geluidskwaliteit slecht is, waardoor het kijken naar deze vergaderingen een zware opgave wordt.

Dit betekent dat de gemeenteraad, zonder hiervoor verantwoording af te leggen aan de inwoners, digitaal aan de slag gaat en daarbij belangrijke besluiten neemt zonder dat de inwoners daar invloed op kunnen uitoefenen.

Dit kan en mag niet op deze manier, dat hebben we al herhaaldelijk aan onze collega’s in de gemeenteraad aangegeven.

We zouden het dan ook zeer op prijs stellen als de fracties van Groen Links, VVD, PvdA, CDA en D66 in de gemeenteraad, tijdens een openbare vergadering welke te volgen is voor iedereen, rekening en verantwoording aflegt voor het feit dat zij steeds kiezen voor digitale vergaderingen welke in feite besloten vergadering zijn, en daardoor onwettig zijn.

Laten zij dáár eens uitleg over geven, en laat Dhr. Halewijn zich eens bezig houden met díe vraag als hij zich zo graag wil bemoeien met het werk van de raad, hetgeen hij overigens niet behoort te doen als wethouder.

Want een wethouder controleert niet de raad, maar de raad controleert de wethouder, maar dat is Dhr. Halewijn na al die jaren nog steeds niet duidelijk.

Wij vragen dan ook aan de fracties, om niet alleen aan te geven waarom zij besloten vergaderingen houden, en zo de burgers het recht ontzeggen om de vergaderingen te volgen, maar ook om wethouder Halewijn, met in zijn kielzog wethouder Berkhout, erop te wijzen dat dit soort informatieverstrekking aan de media niet alleen leugenachtig,

maar ook onjuist is.

De fractie van de POV/VLW maakt tegen de genoemde aantijgingen dan ook ernstig bezwaar.

Namens de fractie van de POV/VLW, Ronald Hendriks

Deel dit artikel:

4 reacties

 • Peter Goldstein

  “We zouden het dan ook zeer op prijs stellen als de fracties van Groen Links, VVD, PvdA, CDA en D66 in de gemeenteraad, tijdens een openbare vergadering welke te volgen is voor iedereen, rekening en verantwoording aflegt voor het feit dat zij steeds kiezen voor digitale vergaderingen welke in feite besloten vergadering zijn, en daardoor onwettig zijn.”
  Dat lijkt me een in strijd met het “argument” om niet deel te nemen. Als die (steeds weer) digitale, maar dus wel openbare vergaderingen “te volgen zijn voor iedereen”, wat is dan het probleem? Hoezo zijn die dan “in feite besloten”?

 • Remco Doorn

  De “tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming” is geldig tot maart aanstaande en is in werking getreden om het vergaderen door o.a. gemeenten tijdens corona veilig mogelijk te maken. Het betreft dus een noodoplossing. Ik ben zelf raadslid in Wormerland en heb corona opgelopen tijdens de fysieke raadsvergadering in november over de begroting. Daarna een week ziek opgesloten op de slaapkamer. Ook ambtenaren daar aanwezig moesten ziek thuisblijven.
  Gelukkig kunnen we dus digitaal vergaderen, zodat massale afwezigheid wordt voorkomen.
  Ik ben ervan overtuigd dat raadsleden van de POV/VLW voor hun werk regelmatig online moesten zijn. Waarom dan niet voor de raad? Beter online dan die rond de 2500 voorkeurstemmers in de steek laten. En nu al 1 1/2 jaar!

  De wet is hier te vinden: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043375/2020-04-09

 • Carolien Hansen

  Echt een zwaktebod om niet deel te nemen aan de digitale vergaderingen. Wat schiet je daar nou mee op? Doe met elkaar iets aan de techniek en de toegankelijkheid als dat onder de maat is. Nu heeft het inderdaad veel weg van kiezersbedrog en dat kan de bedoeling toch niet zijn van een politieke partij?

 • Dick Rombout

  Beetje vreemd, als je het ergens niet mee eens bent, je vele maanden te verstoppen in het riet. Normaal ga je als bestuurder het gesprek aan en ga je met argumenten van beide kanten aan de slag om er uit te komen. Als gekozen raadslid ben je dat verplicht aan de bewoners die voor je stemden en als onderdeel van een bestuur aan de bewoners van de gemeente Wormerland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *