POV: zet de busbrug maar open

De POV vindt dat het lang genoeg heeft geduurd met het onderzoek naar het openstellen van busbrug De Binding tussen Westerwatering en Westerkoog.

In 2014 werd zo’n onderzoek al in het coalitieakkoord aangekondigd. In 2015 werd dat besluit uitgesteld maar werd ook de intentie uitgesproken dat er in 2016 een haalbaarheidsonderzoek zou plaatsvinden.

De POV gelooft er niet meer in en roept per motie het college op “per direct over te gaan tot het 24/7 openstellen van busbrug de Binding.”

Ook stelt de partij voor om de rondweg in Westerkoog vanaf het moment van opening als 30 kilometer-zone aan te merken. De tegenstanders van openstelling zijn namelijk bang voor extra veel snelverkeer door de buurt.

De affaire sleept zich al ruim 25 jaar voort. Alleen openbaar vervoer zou er aanvankelijk gebruik van kunnen maken. In 2010 werd besloten de brug open te stellen voor personenvervoer buiten de spits op werkdagen en in het weekend 24 uur per dag.

Het coalitieakkoord van 2014 brak die beslissing open:

“Een verkeersbesluit voor het 24/7 openstellen van de busbrug wordt onderzocht, waarbij de verkeerskundige, planologische en milieutechnische belangen worden afgewogen. Geopperde maatregelen (zoals het instellen van bijvoorbeeld een 30- kilometerzone) zullen met bewoners actief worden verkend en besproken.”

Aanvankelijk zou het onderzoek voor het einde van 2014 plaatsvinden, maar wethouder Addy Verschuren zei tegen De Orkaan dat “het onderzoek naar de opening van de busbrug opgeschoven is vanwege beschikbare capaciteit.”

De gemeente liet vervolgens weten dat

“door de veelheid aan projecten, hier door een prioritering nog geen actie op is ondernomen, maar het staat dus wel op het netvlies. De wethouder gaat in dit proces voor zorgvuldigheid i.p.v. snelheid, mede aangezien er zowel voor- als tegenstanders zijn. Onze intentie is dat er in 2016 een haalbaarheidsonderzoek plaatsvindt.”

Bewoners die aan de wegen naar de busbrug wonen vrezen toenemend sluipverkeer aldus hun webpagina rondomdebinding. Zij zetten in 2011 – dus na de gedeeltelijke openstelling – ook een filmpje op YouTube waarin de verkeersstromen en de gevaarlijke situaties in beeld werden gebracht.

Deel dit artikel:

10 reacties

 • Rob

  De discussie werd al gevoerd voordat wijk Westerwatering werd aangelegd. Ontsluiting van zo’n grote woonwijk in een waterrijk gebied aan de westkant van de spoorbaan was een probleem. Maar in de gemeenteraad werd destijds geredeneerd dat wonen belangrijker is dan autorijden. Ook in overleg met (toen nog) potentiële bewoners kwam dat argument naar voren. Bovendien is ontsluiting voldoende geborgd: 2 stations op loopafstand, 2 buslijnen, 3 (inmiddels 6) toegangen voor fietsers/voetgangers. Auto’s kunnen prima via het zuiden de wijk in een uit. Nergens voor nodig om die busbrug open te stellen.

 • Berry

  Stel je woont in noord-zaanstad en hebt familie in westerwatering, dan moet je met de auto helemaal door de stad heen omrijden…. Nee, lekker ontsloten. Sluipverkeer los je niet op met afsluiten afsluiten afsluiten. Het sluipt omdat de bestaande wegen niet voldoen. Doortrekken die A8, verbreden en verdiepen de provinciale weg, knooppunt thorbeckeweg ontsluiten….

  En verplichten dat politici gaan wonen op de hotspots van Zaanstad om eens niet vanuit hun prettige woning te redeneren.

  Begrijp niet dat de bewoners van Westerkoog (want dat zijn de bezwaarmakers) zoveel macht hebben.. Of trek ik nu een beerput open.

  • Willemsen

   Ooit van een fiets gehoord?

  • Rob

   Tjonge, familiebezoek. Lekker belangrijk. Om vijf minuten eerder aan te komen moet de hele infrastructuur op de kop. Kom op zeg. Als je al de luxe van een auto hebt is het een kleine moeite om een stukje om te rijden en anders kun je een fiets pakken om de korte route te nemen.

  • André van Beveren

   Berry begrijpt het niet omdat hij er zelf niet woont waarschijnlijk. Maar de angst van de bewoners van Westerkoog is gegrond. Studies hebben in de jaren 90 laten zien dat openstellen belachelijk veel sluipverkeer oplevert, meer dan 6800 autobewegingen per uur op de brug. Elders is te lezen dat openstellen goed voor het milieu zou zijn. Met zo veel extra sluipverkeer? Argumenten te over voor- zowel als tegen. Waar het om gaat is dat de mensen gehoord worden die er direct mee te maken hebben, de omwonenden. Mensen die in andere wijken wonen hebben makkelijk praten. Vergelijk het maar met een windmolen. Iedereen ziet het nu van ´gratis´ stroom. Hardstikke fijn die dingen, buiten het zicht. En dus niet in je achtertuin.

 • Boon

  Allemaal achterhoede gevechten op niks af. Straks is ook Westerkoog afhankelijk van die busbrug omdat het spoor constant bezet is en de overweg Guisweg dus permanent dicht is. Nog afgezien van het verkeersinfarct wat gaat optreden als het speeltje van Hart voor de Stad wordt uitgevoerd. Een verdiept spoor en dus een afgesloten Provinciale Weg om dat uit te voeren. Ik ben wel voor die verdieping maar dat zal heel andere maatregelen in en rond het spoor vergen. Als het verkeer dat nu de Guisweg overweg passeert ook door Westerkoog moet dan zal dat daar een ongewenste situatie geven. Blijft over: Alsnog een weg buitenom of het slopen van de panden van de Prinsenstichting en daar de weg ook weer verdiept aan leggen.
  The continuing story.

 • Mart

  Alsnog een weg dwars door de wijk heen waar nu de Prinsenstichting is gesitueerd.
  Dat was vroeger de bedoeling ,en deze doortrekken tot Wormerveer.

 • Knabbelaar

  Een brug is een verbinding voor het verkeer en geen steekspel voor politiek kreupelhout.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *