In de Assendelftse wijk Saendelft is deze week onrust ontstaan omdat er op het terrein waar de moskee gepland was, bodemonderzoek is verricht.

Volgens de gemeente is het gebruikelijk dat de grond onderzocht wordt bij een “mogelijke verkoop, (…) ook als er geen direct zicht op verkoop is.”

De omwonenden gingen er vanuit dat de stichting die de moskee wilde laten bouwen de zaak financieel niet rond kreeg. De gemeente heeft vorig jaar dan ook het overleg afgebroken. Maar de activiteiten hebben bij de bewoners de vrees doen ontstaan dat er toch gebouwd gaat worden.

Volgens Marieke Plomp, woordvoerder van wethouder Dennis Straat wordt het bodemonderzoek inderdaad uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Het gaat volgens de woordvoerder:

“om een groter gebied dan alleen de specifieke locatie waar de Stichting Ar-Rahma/ Kleurrijk interesse in heeft getoond. Dit bodemonderzoek is nodig voor een verklaring  m.b.t. de grondvervuiling. Dit is nodig bij een mogelijke toekomstige verkoop. Het is gebruikelijk dergelijke onderzoeken te doen wanneer de gemeente de wens heeft grond te verkopen en dat gebeurt op meerdere locaties, ook als er geen direct zicht op verkoop is.”

boringen saendelft3