De bewonerscommissie Provily Slibkuil wil alle documenten van Zaanstad hebben over de totstandkoming van het plan voor de nieuwbouwwijk Eilanden van Hain.

Ze willen de notulen van het overleg tussen Zaanstad en bewoners en inzage in de contacten tussen projectontwikkelaars en gemeente over de plannen.

Namens de commissie hebben Jan van Broeckhuijsen en Marcel Ooms, voorzitter en secretaris van bewonerscommissie een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) ingediend bij de gemeente Zaanstad.

De strijd speelt zich vooral af rond de vraag wat precies is toegezegd door de gemeente over de afstand tussen nieuwe en bestaande bebouwing aan de Militaireweg en de plek van de ontsluitingsbrug. De bewoners menen dat Zaanstad verplaatsing van de brug heeft toegezegd. Zaanstad ontkent dat en stelt dat zoiets onmogelijk was omdat de plek van de brug bij de aanbesteding al vast stond.

Daarom wil de bewonerscommissie ook inzage in de documenten over de ‘gunningsleidraad voor de selectie van de ontwikkelaar’.

Het WOB-verzoek is op 8 mei ingediend. Zaanstad heeft 4 weken om te antwoorden, daarna kan de gemeente het antwoord nog eens 4 weken uitstellen als het om gecompliceerde zaken gaat.