De zomer van 2022 wordt de zomer van Boeren, Schiphol en Stikstof. Het kabinet stelt ingrijpende maatregelen voor om de stikstof-uitstoot en de overlast van Schiphol terug te dringen.

De regeringspartijen CDA en VVD krijgen tegengas van hun eigen achterban en van de oppositie: BBB, FvD en PVV. De Zaanse PVV-afdeling laat zich niet onbetuigd. Sinds kort noemt de partij zich Zaanse PVV – steunt onze boeren. Met koe.

De confrontaties tussen boeren en kabinet (intimidatie van minister, komende week wegblokkades en het ‘platleggen’ van de voedselvoorziening) beperken zich niet tot landelijk niveau. In Westzaan werden drie raadsleden bij de presentatie van het coalitieakkoord, geschopt, bedreigd en uitgescholden door een boze boer.

De PVV staat achter ‘onze boeren’. Geheel in lijn met het partijprogramma: “Stoppen met onzinnige CO2-, stikstof- en PFAS-maatregelen voor boeren en bedrijven.” En dat kan bij de PVV nooit zonder een potje schelden: “De ‘linkse’ deugkneuzen van de Zaanse raad, onder aanvoering van de Partij TEGEN de dieren (…) zouden liever vandaag dan morgen de hele polder onder water laten lopen.”