Met een uitspraak over Airbnb-verhuur in Amsterdam heeft de Raad van State gister de huidige Aribnb-praktijk onderuit gehaald.

Elke vakantieverhuurder heeft volgens de RvS een vergunning nodig, ook al gaat het maar om een paar dagen per jaar. Nederlandse gemeenten hebben zo’n vergunningssysteem niet.

Op korte termijn is dat een in feite een overwinning voor Airbnb-verhuurders, als zo’n vergunningsstelsel er niet is, kunnen ze ook niks overtreden. Boetes die in het verleden zijn opgelegd door gemeentes vanwege het niet aanmelden van verhuurders of te te lang of aan te veel mensen verhuren, zijn onterecht. Voor Zaanstad heeft dat geen gevolgen, voor zover bekend is daar nog nooit gehandhaafd op overtreding van specifiek Airbnb-regels, die zijn immers niet.

Maar in feite is iedereen die nu via Airbnb of een ander platform woonruimte verhuurt in overtreding. De uitspraak van de Raad van State:

“De Huisvestingswet bepaalt dat het verboden is om door de gemeente aangewezen woonruimte ‘te onttrekken aan de woningvoorraad’. Als dat verbod voor een woning geldt, dan wil dat zeggen dat de woning niet mag worden verhuurd aan bijvoorbeeld toeristen, ook al is dat maar voor een korte periode.

Of Zaanstad gaat handhaven is nog maar de vraag. Dat heeft Zaanstad tot dusver namelijk sowieso niet gedaan. In juli wordt nieuwe wetgeving verwacht waarbij gemeenten meer regels aan vakantieverhuur stellen.

Dat handhaven niet mogelijk is, klopt overigens niet. Met bestaande regels en wetgeving (Woonruimte-onttrekking via de Huisvestingswet, overlast via de APV, mogelijke overtreding van bestemmingsplan) is er prima op te treden, met name tegen bedrijfsmatige permanente verhuur van panden. Ook opsporing van verhuurders die de toeristenbelasting niet betalen, blijft een optie.

Uit de uitspraak van de RvS, die ging over een zaak in Amsterdam, blijft dat elke gemeente iedere Airbnb-verhuurder mag beboeten wegens overtreding van de Huisvestingswet:

“De gemeente [mag] boetes blijven opleggen aan inwoners die zonder vergunning hun woning aan toeristen verhuren. Als de gemeente hiervoor aanvullende regels wil maken, door bijvoorbeeld te bepalen in welke gevallen zij wel en in welke gevallen zij geen boetes oplegt, en hoe hoog die boetes zijn, dan zal de gemeente de gemeentelijke huisvestingsverordening moeten wijzigen.”