Raad Zaanstad gaat weer ‘echt’ vergaderen

De gemeenteraadsvergaderingen in Zaanstad zjn vanaf vandaag niet meer digitaal. Om 19.00 uur begint een echte fysieke raadsvergadering die door het publiek online gevolgd kan worden.

Vergaderingen van het Zaanstad Beraad (commissievergaderingen) blijven voorlopig nog digitaal.

De digitale vergaderingen verliepen niet altijd even soepel, het controleren van de aanwezigheid van raadsleden en de stemmingen kostten erg veel tijd en daarnaast waren er veel technische problemen: het geluid en beeld liep vaak niet synchroon en was soms van belabberde kwaliteit, terwijl verbindingen ook wel eens uitvielen waardoor raadsleden onzichtbaar waren.

Insprekers kwamen digitaal moeilijk tot hun recht (maar dat blijft voorlopig nog even zo omdat die in het Zaanstad Beraad zitten) en debatteren was moeizaam, raadsleden kwamen soms niet aan het woord ondanks dat ze daarom vroegen. Schorsingen voor overleg waren lastig. PVV en POV hebben een deel van de vergaderingen zelfs geboycot. Ook vertegenwoordigers van alle Zaanse media maakten al eerder bezwaar tegen digitaal vergaderen.

De raadszaal is al een jaar corona-proof ingericht. Bij veel fracties was er desondanks weerstand tegen fysiek vergaderen, ook omdat enkele raadsleden zelf door corona getroffen waren.

Steekpartij

Vanavond is eerst (18.30 uur) een kort (digitaal) Zaanstad Beraad met een vragenuurtje (Overlast Saendelft, Zaanse Schans en dode schapen bij de IJdoorn) en aansluitend een geheime mededelingen (in een besloten vergadering) van wethouder Natasja Groothuismink over de steekpartij bij de Veldvliegerweg.

Daarna de echte raadsvergadering: Regionale Energie plannen, Touwen terrein, Europese School, ‘lint’ Krommenie (geheim), de geheimhouding 193 stukken en een hele serie moties.

Wantrouwen

Een unicum (?) is een motie van wantrouwen die ingediend is door PVV en POV tegen SP-raadslid Evert Hartog. Deze zou zich niet aan de afspraken gehouden hebben bij een stemming in de Vervoerregio over de MRA (Metropoolregio Amsterdam – een heikel punt omdat dit niet-democratisch gekozen orgaan verregaande bevoegdheden gaat krijgen). Hartog zou tegen een door hemzelf ingediende motie gestemd hebben, samen met andere SP-vertegenwoordigers, ondanks dat hij beloofd zou hebben voor te stemmen. Hartog zegt tegen De Orkaan:

“De motie ging over de MRA en het besluitpunt was om voorlopig geen onherroepelijke besluiten te nemen voor een bestuursvorm van de MRA. Daar had de SP in de raad voor gestemd, maar we stonden wel in dubio omdat we helemaal geen MRA willen. Dat heb in in de voorbespreking ook gezegd.

Mijn twijfel was dat je aan de ene kant voorkomt dat er besluiten worden genomen over de MRA wat op zichzelf goed is, terwijl je wel mee gaat in het proces naar een MRA toe waar we het niet mee eens zijn. Twijfel dus.

In de VRA vergadering (Vervoersregio) kwam de motie weer voorbij want de VRA moet ook een zienswijze afgeven. Daar heb ik toch maar tegen de motie gestemd, omdat ik daarmee duidelijker het standpunt van de SP naar voren meende te kunnen brengen.

Geen schoonheidsprijs, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

Harrie van der Laan (POV) en Peter van Haasen (PVV) vinden dat Hartog zich aan de afspraken had moeten houden en dat hij door zijn stemgedrag de raad van Zaanstad in verlegenheid heeft gebracht (Orkaan: daar moesten wij even om lachen). Hartog moet vervangen worden aldus PVV en POV.

Alles is vanavond live hier te volgen.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *